urmeaza a se completa

Data și locul nașterii: 27 martie 1925, comuna Crăciunești, jud. Maramureș; Decedat: 1987, mai, Cluj-Napoca

Starea civilă: căsătorit cu Liubomera Marușciac, a avut 2 copii

Studii:  

 • primele 6 clase primare le face în satul natal
 • gimnaziul – la Sighetul Marmației
 • neavând posibilităţi materiale pentru continuarea studiilor se angajează ca muncitor la căile ferate şi apoi ca secretar la primăria din Crăciuneşti până în anul 1947 când pleacă în armată. La întoarcerea din armată se angajează ca secretar la Liceul ucrainean din Sighet. În paralel îşi continuă studiile liceale pe care le termină în anul 1951
 • 1951-1954, Facultatea de Matematică și Fizică a Universității „Victor Babeș” din Cluj
 • 1963, doctor (candidat în științe), la Universitatea „Babes-Bolyai”, Facultatea de Matematică și Fizică
  titlul tezei: Contribuții la studiul celei mai bune aproximații prin polinoame în domeniul complex
  conducător știintific: acad. Gh. Călugăreanu

Activitate profesională:

 • Până în 1947 se angajează ca muncitor la căile ferate si apoi ca secretar la Primăria din Crăciunești
 • La 1 septembrie 1954, este angajat preparator la Catedra de teoria functiilor din cadrul Facultății de Matematică și Fizică a Universității „Victor Babeș” din Cluj
 • 1954?-1987 membru al Institutului de Calcul din Cluj (între anii 1954?-1960 angajat, apoi cercetător științific onorific)
 • 1972-1987, profesor universitar
 • din 1979 a fost conducător de doctorat (prof. dr. doc.) în specialitatea: Cercetări operaționale
  doctoranzi: ??

Cursuri:

A scris mai multe cursuri pentru studenți și profesorii preuniversitari: Analiză matematică, Teoria funcțiilor, Teoria algoritmilor, Programare matematică, Cercetări operaționale, Metode numerice în optimizare

Monografii:

 1. Teoria algoritmilor, Editura didactică și pedagogică, București, 1966
 2. Metode de rezolvare a problemelor de programare neliniară, Editura Dacia, Cluj, 1973
 3. Programare geometrică și aplicații, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978

Activitatea de cercetare:

 1. Aproximarea funcțiilor prin polinoame și infrapolinoame în domeniul complex
 2. Teoria optimizării

Poziții manageriale

 • șef al colectivului de optimizare din cadrul Facultății
 • secretar al Consiliului Stiințific al Facultătii

Activitate în străinătate:

A recenzat pentru revistele Zentralblatt fur Mathematik și Mathematical Reviews peste 400 lucrări științifice.

Participă la:

 1. Congresul internațional al matematicienilor, Moscova august-septembrie 1966. Cursuri internaționale post-universitare, Gent (Belgia) 17-21 august 1970 (pe linia MEI).
 2. Conferința de Teoria constructivă a funcțiilor, Budapesta, 19-25 mai 1970 (pe linia Academiei R.S.R.).
 3. Colocviulul de Analiză numerică și teoria aproximării, 10-16 iunie 1971, Oberwolfach, R.F.G.( pe linia Academiei R.S.R.).
 4. Conferința de Teoria aproximarii, 22-26 august 1972, Poznan, R.P. Polonia (pe cont propriu).

Publică în diverse reviste de specialitate peste 85 de articole.

Lucrarea: On Fritz-John type optimality criterion in multi-objective optimization, Rev. anal. numer. theor. approx., 11 (1982), no. 1-2, 109-114, s-a bucurat de o atenție deosebită din partea specialiștilor, fiind și astăzi citată ca o lucrare de baza în domeniul optimizării multicriteriale.

Premii și distincții:

 • Premiul Simion Stoilow al Academiei Romane, 1974.

Limbi străine:  limba engleză, limba rusă, limba ucraineană și limba maghiară.

[us_single_image image=”5240″]