Matematician, membru remarcant al Institutului.

A activat la Institut între anii 1955-1960. Intre 1970-1975 a fost de membru de onoare, iar între 1975-1990, membru al consiliului Institutului.

Intre 1955-2006 a fost totodată cadru universitar la Universitatea Babeş-Bolyai, unde a deţinut poziţia de profesor. Domnia sa este considerat unul dintre profesorii magiştri care au onorat Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”.

Este un membru distins al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.

Domnia sa a primit în 1983 distincția Profesor Universitar Evidențiat, din partea Ministerului Invățământului.

(urmează a se completa)


versiune: 12 noiembrie 2017.

Data și locul nașterii: 27 mai 1931, comuna Sîntimbru (jud. Alba), părinții: Ioan și Raveca; decedat, 2006, Cluj-Napoca.
căsătorit cu Elena, un copil (Eugen)

Studii, specializări:

 • 1938-1942, clasele primare în comuna Sîntimbru, jud. Alba
 • 1942-1950, Liceul de Stat din Petroșani, jud. Hunedoara
 • 1950-1952, Facultatea de Matematică a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj
 • 1952-1955, Facultatea de Mecanică-Matematică a Universității din Moscova
 • 1967, teza de doctorat, susținută la Universitatea din Cluj-Napoca, cu titlul: Contribuții la studiul calitativ al oscialțiilor neliniare, sub îndrumarea acad. prof. dr. docent Tiberiu Popoviciu
 • 1962-1963, stagiu de specializare la Institutul ”Blaise Pascal” din Paris

Cariera profesională

De la absolvirea facultății, în anul 1955, pană în 2006 a lucrat fără întrerupere la Facultatea de Matematică și Fizică a Universității din Cluj-Napoca, unde a îndeplinit următoarele funcții didactice:

 • 1955-1956, preparator (numit de Ministerul Învățămîntului)
 • 1956-1960, asistent (numit de Ministerul Învățămîntului)
 • 1955-1960, cercetător, Institutul de Calcul al Academiei;
  notă: acest lucru reiese atȃt din rapoartele anuale oficiale ale Institutului, cȃt și din articolele publicate în această perioadă în Stud. Cerc. Mat. (Cluj), unde a trecut Institutul la adresă;
 • 1960-1969, lector suplinitor (numit de Ministerul Educației și Învățămîntului)
 • 1969, lector titular, numit de Ministerul Educației și Învățămîntului
 • 1969-1987, conferențiar titular (numit prin concurs)
 • 1976-2006, profesor titular (numit prin concurs);
  în anul 1987 i s-a acordat gradația a 6-a.

Conducător de doctoranzi, din anul 1977.

Discipline predate: Analiză funcțională, Capitole special de analiză funcțională, Analiză matematică

Membru al societăților:

Domenii de cercetare:

 • Studiul calitativ al ecuațiilor diferențiale, teoria controlului optimal, analiză funcțională și analiză matematică.
 • Rezultatele sale științifice se înscriu în următoarele domenii de cercetare: teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, controlul optimal, teoria aproximării și analiza numerică, modelare matematică, topologie, optimizare, analiză funcțională și analiză reală.

Participări la conferinţe internaţionale, conferinţe invitate:

 • A participat cu comunicări științifice la peste 190 de manifestări din țară și străinătate. Unele dintre rezultatele sale științifice au fost citate, utilizate și dezvoltate de peste 100 de  matematicieni și țară și străinătate

Rezultate științifice:

 • Rezultatele științifice se înscriu în următoarele domenii de cercetare: teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, controlul optimal, teoria aproximării și analiza numerică, modelarea matematică, topologie, optimizare, analiză funcțională și analiza reală.
 • A publicat 115 lucrări științifice dintre care 16 au apărut în reviste de specialitate din Franța, S.U.A., Canada, Italia, Ungaria, Polonia și Costa Rica.
 • 7 cărți cu profil didactic, ultima fiind  Analiza funcțională – 158 pagini

Distincții primite: Profesor universitar evidențiat, anul 1983.

Limbi străine cunoscute: rusă, franceză și engleză (toate bine).

version of April 2, 2024. (to be completed)

Books

 • I. Muntean,  Analiză funcțională.  Capitole speciale. Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1990.
 • Muntean, Funcții elementare transcendente. Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1982.
 • I. Muntean, Culegere de probleme de analiză matematică. Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1977 – în colaborare.
 • I. Muntean, Curs și culegere de probleme de analiză funcțională. Vol. II, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1977.
 • I. Muntean, Curs și culegere de probleme de analiză funcțională. Vol. I, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1973.

Papers

 1. I. Muntean, Ș. Cobzaș, Superdense a.e. unbounded divergence in some approximation processes of analysis, Real Anal. Exchange, 25 (1999), no. 2, 501–512.
 2. I. Muntean, On the convexity of supported sets, Studia Univ. Babeș-Bolyai” Math. 43 (1998), no. 1, 63-69
 3. I. Muntean, Ș.Cobzaș, A superdensity theorem, Mathematica, 39 (62) (1997) no. 1, 37-44.
 4. Ș.Cobzaș, I. Muntean, Triple condensation of singularities for some interpolation processes. Stancu, Dimitrie D. (ed.) et al., Approximation and optimization. Proceedings of ICAOR: international conference, Cluj-Napoca, Romania, July 29–August 1, 1996. Volume I. Cluj-Napoca: Transilvania Press, 227-232 (1997).
 5. I. Muntean, On the method of near equations, Calcolo 32, No. 1-2, 1-15 (1995).
 6. I. Muntean, Divergence of some approximation processes and condensation of singularities: A survey. Babeș-Bolyai Univ., Fac. Math. Comput. Sci., Res. Semin., Preprint 1994, no. 7, pp. 19-53.
 7. I. Muntean, L’Hôpital’s rules with extreme limits. I.Muntean (ed.), Seminar on mathematical analysis, 1992-1993, Cluj- Napoca, Romania. Cluj-Napoca: Univ. Cluj-Napoca, Faculty of Mathematics and Computer Science, “Babeş-Bolyai” Univ., Fac. Math. Comput. Sci. Res. Semin., Preprint 1993(7), 11-28 (1993)
 8. I. Muntean, Horizontal chord and parallel chord theorems. Fac. of Math. and Phys. “Babeş-Bolyai” Univ., Fac. Math. Phys., Res. Semin. on mathematical analysis, Preprint 7, 33-44 (1992)
 9. I. Muntean, Unbounded divergence of simple quadrature formulas. J. Approximation Theory 67, No. 3, 303-310 (1991).
 10. I. Muntean, Extensions of some mean value theorems. Preprint, “Babeș-Bolyai” Univ., Fac. Math. Phys., Res. Semin. 1991, No. 7, 7-24 (1991).
 11. I. Muntean, Convergence properties of some approximation procedures. Bul. Ştiinţ. Univ. Baia Mare, Ser. B, 7, No. 1-2, 81-88 (1991).
 12. I. Muntean, On the computation of area of rotation surface with application to optimal design of auto tyre. Prepr., ”Babeș-Bolyai” Univ., Fac. Math. Phys., Res. Semin.1990, No. 7, 133-142 (1990)
 13. I. Mora, Gerardo; Castro, Edwin; I. Muntean, Elementary Functions, Universidad de Costa Rica, San José, 1990, 76-86.
 14. I. Muntean, Clasification de algunas functioner reales an un intervals compacto.Sciences Matematicas (Costa Rica) 1, 1990, 36-41.
 15. I. Muntean, On the existence of solutions with prescribed asymptotic behavior for nonlinear differential ecuations. Seminar on Math. Analysis. Preprint 89-7, 1989, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1989, 43-52.
 16. I. Muntean, Characterizations of derivatives and of some generalized derivatives. Seminar on Math. Analysis. Preprint 89-7, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1989, 13-20.
 17. I. Muntean, Some extensions of Dini convergence theorem. Seminar on Math. Analysis. Preprint 88-7, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1988, 103-112.
 18. I. Muntean, S. Gal, Dini theorems for sequences which satisfy a generalized Alexandrov condition. Seminar on Math. Analysis. Preprint 88-7, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1988, 97-102.
 19. I. Muntean, P. Blaga, Classifications of some sets of real functions on a vector space. Seminar on Math. Analysis. Preprint 88-7, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1988, 75-86.
 20. I. Muntean, Șt. Cobzaș, Duality relations and characterizations of best approximation for p-convex sets. I. Analyse Numer. Theor. Approx. 16, 1987, 95-108.
 21. I. Muntean, Relations among some classes of real functions on a compact interval.  Studia Univ. ”Babeș-Bolyai”, Ser. Math. 32, 1987, 60-70.
 22. I. Muntean, S.S. Dragomir, Linear and continuous functionals on complete Q-inner product spaces. Seminar on Math. Analysis. Preprint 87-7, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1987, 59-68.
 23. I. Muntean, Location of injective and absolutely continuous functions in diagrama of function classes.  Seminar on Math. Analysis. Preprint 87-7, 1987, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1987, 23-34.
 24. I. Muntean, Sur l’existence des primitives de fonctions continues. Seminar on Math. Analysis. Preprint 87-7, 1987, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1987, 11-22.
 25. I. Muntean, Some contributions to optimal control theory and its applications. Proc. Conference Differential Equations. Preprint 86-3, 1986, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1986, 113-128.
 26. I. Muntean, A class of absolutely continuous functions. Itinerant Sem. Funct. Equat., Approx. Convexity. Preprint 86-7, 1986, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1986, 175-184.
 27. I. Muntean, Fonctions dont la somme jouit de la propriete de Darboux. Studia Univ. ”Babeș-Bolyai” Ser. Math. 31, 1986, 66-69.
 28. I. Muntean, V. Anisiu, On a Schauder basis in the James space.  Seminar on Math. Analysis, Preprint 86-4, Univ,. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1986, 79-84.
 29. I. Muntean, A multiplier rule in p-convex programming. Seminar on Math. Analysis. Preprint 85-7 Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1985, 149-156.
 30. I. Muntean, Support points of p-convex sets. Proc. Colloq. Approx. Optimiz. Cluj, 1985, 293-302.
 31. I. Muntean, On an extension of the Alaoglu-Bourbaki theorem. Itinerant Sem. Funct. Equat. Approx. Convexity. Preprint 85-6, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1985, 139-142.
 32. I. Muntean, Fixed point theorems for Darboux functions. Seminar on Fixed Point Theory. Preprint 84-3, pp. 36-41, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1984.
 33. I. Muntean, Remarque sur le quotient de derivees approximatives. Mathematica Cluj 26, 1984, 65-67.
 34. I. Muntean, Sur la classification de certains ensembles des fonctions reelles sur un intervalle compact. Itinerant Sem. Funcț. Equat.Approx. Convexity. Preprint 84-6, pp. 113-118. Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1984.
 35. I. Muntean, Simultaneous optimization of maintenance and replacement policy for machines.  Problems of Control and Information Theory Budapest 12, 1983, 279-193.
 36. I. Muntean, Asupra ecuației funcționale a arctangentei. Lucrările Sem. Th. Angheluță, 241-246, Inst. Polithn. Cluj 1983 (în colaborare cu N. Vornicescu).
 37. I. Muntean, General solution of the arctangent functional equation. L’Analyse Numer. Theorie Approx. 12, 1983, 113-123 (în colaborare cu B. Crstici și N. Vornicescu).
 38. I. Muntean, Sur le quotient des derivees approximatives. Mathematica Cluj 25, 1983, 183-189.
 39. Muntean, Optimizarea simultană a menținerii și înlocuirii utilajelor. Lucrările Sem. Itiner. Ec. Funcționale, Aproximare și Convexitate, Cluj, 1982, 211-226.
 40. I. Muntean, Condensation of singularities and divergence results in approximation theory. J. Approx. Theory.31, 1981, 138-153 (în colaborare cu Șt. Cobzaș).
 41. I. Muntean, Asupra cîtului de funcții primitivabile. Lucrările Sem. Intiner. Ec. Funcționale, Aproximare și Convexitate, 267-272, Cluj, 1981.
 42. I. Muntean, The spectra of some generalized Cesaro operators. Mathematica Cluj, 23, 1981, 231-238.
 43. I. Muntean, The spectrum of the Cesaro operator. Mathematica Cluj, 22, 1980, 97-105.
 44. I. Muntean, Sur l’associativite de la convolution des fonctions Presque-periodiques. Studia Univ. “Babeș-Bolyai”, Ser. Math. 25, 1980, 45-51.
 45. I. Muntean, Sur le theoreme de convexite de Liapounoff. Studia Univ. ”Babeș-Bolyai”, Ser. Math. 24, 1979, 67-70
 46. I. Muntean, A unification of Newton’s methods for solving equations. Mathematica Cluj 21, 1979, 117-122 (in colaborare cu M. Balasz).
 47. I. Muntean, A note on the convergence of solutions of a system of differential equations. Short comunication. Aequationes Math. 4, 1978, 265-266.
 48. I. Muntean, Optimal control of thermodynamic systems. Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Techn. 25, 1977, 611-617.
 49. I. Muntean, Optimal control of thermodynamics systems. Proc. Of the Third Colloq. On Operations Research, 164-187, Cluj, 1976.
 50. I. Muntean, Continuous and locally Lipschitz convex functions. Mathematica Cluj 18, 1976, 41-51 (în colaborare cu Șt. Cobzaș).
 51. I. Muntean, The Lagrange interpolation operators are densely divergent. Studia Univ. ”Babeș-Bolyai”, Ser. Math. 21, 1976, 28-30.
 52. I. Muntean, On the controllability of a certain nonlinear system. Studia Univ. ”Babeș-Bolyai”, Ser. Math. 20, 1975, 41-49.
 53. I. Muntean, On B-smooth sets in linear spaces. Analele Științ. Univ. Iași, Secț.Ia, Matem. 20, 1974, 311-316 (în colaborare cu T. Precupeanu).
 54. I. Muntean, Note sur les ensembles H-lisses. Studia Univ, ”Babeș-Bolyai”, Ser. Math.-Mech., 19, 1974, pp.59-62.
 55. I. Muntean, Asupra unei teoreme de punct fix în spații local convexe (în limba rusă). Revue Roumaine Math. Pures Appl. 19, 1974, 1105-1109.
 56. I. Muntean, Comments on “On the controllability of a class of nonlinear systems”IEEE Trans. Automat. Control, 1974, 459-460.
 57. I. Muntean, A fixed point theorem for the sum of two mappings.  Analele Univ. Timișoara, Ser. Științ. Matem. 11, 1973, pag. 71-74.
 58. I. Muntean, Sur la nontrivialite du dual des groups vectorielles topologiques. Mathematica, Cluj, 14, 1972, pp. 259-262.
 59. I. Muntean, Almost periodic solutions by exponential convergence. Analele Științ. Univ. Iași, Secț. Ia, Matem. 18, 1972, pag. 319-323.
 60. I. Muntean, Exponential convergence of solutions of differential equations. Revue Roumaine Math. Pures Appl. 17, 1972, pp. 1411-1417.
 61. I. Muntean, Sur la convergence des solutions d’un systeme differential. Actes du Congres International des Mathematiciens, Nice, 1970, pag. 235, Editions Gauther-Villars, Paris, 1970.
 62. I. Muntean, Boundedness of solutions for certain systems of differential equations. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumaine 14(62) 1970 no. 1, pp. 61-68.
  JSTOR, http://www.jstor.org/stable/43679710.
 63. I. Muntean, On the convergence of solutions of the nonlinear differential equations. Studia Univ., Babeș Bolyai”, Ser. Math.-Mech. 15, 1970, pp. 9-16.
 64. I. Muntean, Gradul unei transformări și aplicațiile sale în analiză. Analele Univ. Timișoara, Ser. Științ. Matem. 8, 1970, pag. 57-71.
 65. I. Muntean, Teoreme de punct fix. În volumul “Probleme actuale de matematică”, pag. 187-201. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970.
 66. I. Muntean, Cea mai bună aproximare în spații strict convexe și în alte spații uniform convexe. Filiala Cluj a Academiei Române, Institutul de Calcul, no.22, 12 pagini, Cluj, 1969.
 67. I. Muntean, Asupra stabilității asimptotice a soluțiilor sistemului forțat al lui Rayleigh-Lienard. Lucrările Științ. Inst. Pedagogic din Oradea, Ser. A, 2, 1969, pag. 39-42.
 68. I. Muntean, Solutions bounded in the future for some systems of differential equations. Mathematica, Cluj, 11, 1969, pp. 299-305.
 69. I. Muntean, Contributions to qualitative study of nonlinear oscillations. Studia Univ. ”Babeș-Bolyai”, Ser. Math. 13, 1968, pp. 145-146.
 70. I. Muntean, Contributions a l’étude qualitative des oscillations nonlineaires. Oscillations libres. C.R. Acad. Sci. Daris, Ser. A, 264, 1967, 387-399; Erratur Ibid. 260, 1968, 107.
 71. I. Muntean, Harmonic oscillations for some system of two differential equations. J. Math. Anal. Appl. 24, 1968, 474-485.
 72. I. Muntean, Sur la convergence quasiuniforme. Mathematica, Cluj, 9, 1967, pp. 321-324.
 73. I. Muntean, Applications Q-complement compactes dans les espaces uniformes. Mathematica, Cluj, 8, 1966, pp. 309-314.
 74. I. Muntean, Applications completement continues dans les espaces vectorielles topologiques, Cluj, Mathematica, 7, 1965, pp. 297-303.
 75. I. Muntean, Evaluation des cycles limite de certains systems d’equations differentielles. Revue Francaise de Traitement de l’ Information, 6, 1964, 255-274 (în colaborare cu B. Lemaire).
 76. I. Muntean, Asupra unui ciclu limită. (On a limit cycle, in Romanian), Studii și Cercet. Științ., Matematică, Acad. R.P.Române, Fil. Iași, 14, 1963, pag. 243-254.
 77. Lemaire, B.; I. Muntean, Évaluation des cycles limites de certains systèmes d’équations différentielles. (French) Rev. Française Traitement Information Chiffres 1963 255–274
 78. I. Muntean, Sur un cycle limite.(French) Mathematica (Cluj)4 (27) 1962 293–307
 79. I. Muntean, Un critère pour décider si l’intégrale d’un système d’équations différentielles non-linéaires est bornée. (French) Mathematica (Cluj) 2(25) 1960 283–289
 80. I. Muntean, Un théorème d’existence des solutions périodiques.(in Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat.11 1960 107–117.
 81. I. Muntean, Solutions bornées et solutions periodiques pour certains systèmes d’equations differentielles. Lucrările celui de la IV-lea Congres al Matematicienilor Români, pag. 156-157. Editura Academiei, București, 1960.
 82. I. Muntean, Asupra unei teoreme de existență a soluțiilor periodice (în limba rusă). Matematica, Cluj, 1, 1959, pag. 287-296.
 83. I. Muntean, Un criteriu de mărginire a soluțiilor unui sistem neliniar de ecuații diferențiale. Studii și cercet. Matem,  Cluj, 9, 1958, pag. 237-243.
 84. I. Muntean, Soluții mărginite și soluții periodice pentru anumite sisteme de ecuații diferențiale. Studii și Cercet. Matem. Cluj, 8, 1957, pag. 125-131

Other works

 1. I. Muntean, Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale. Forum, 31, no.10, 1989, 16-22 (în colaborare cu M.Ionescu).
 2. I. Muntean, Învățământul matematicii și educația. Gazeta Matem. Perfecț. Metod. și Metodol. în Matem. și Inform. 10, 1989, 53-55
 3. I. Muntean, Rolul punctelor intermediare în definiția integrabilității. Lucrările Sem. Didactica Matem. 5, 1989, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1989, 191-202.
 4. I. Muntean, Probleme de control optimal. Lucrările Sem. Didactica Matem. 4, 1988, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1988, 155-178.
 5. I. Muntean, Nehany elemi fuggveny transzendens tulajdonsage. Matematikai Lapok, 52, 1987, 419-425.
 6. I. Muntean, Transcendența unor funcții elementare.  Lucrările Sem. Didactice Matem. 3, 1987, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1987, 170-179.
 7. I. Muntean, Locul funcțiilor injective în diagramele claselor de funcții. Lucrările Sem. Didactica Matem. 3, 1987, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1987, 160-169.
 8. I. Muntean,  Funcții elementare. Caiete Metodico-Științifice. Matematică. No.46, Univ. Timișoara, 1987.
 9. I. Muntean, M. Ionescu, Forme de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.  Forum 28, no.2, 1986, 43-47.
 10. I. Muntean, Primitive și primitive generalizate. Lucrările Sem. Didactica Matem. 2, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1986, 129-152.
 11. I. Muntean, F. Rado, Un model al geometriei din manualul pentru clasa a IX-1. Gazeta Matem. Perfecț. Metod. și Metodol. în Matem. și Inform. 7, 1986, 3-13.
 12. I. Muntean, O clasificare a unor mulțimi de funcții reale pe intervale compacte. Gazeta Matem. Perfecț. Metod. și Metodol. în Matem. și Inform. 6, 1985, 7-12.
 13. I. Muntean, Rekurrens sorozatok, II. Matematikai Lapok 90, 1985, 166-172.
 14. I. Muntean, Rekurrens sorozatok, I. Matematikai Lapok 90, 1985, 127-135.
 15. I. Muntean, Limite de funcții fără ipoteza punctelor de acumulare. Lucrările Sem. Didactica Matem. 1, Univ. ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1985, 53-66.
 16. I. Muntean, Asupra primitivabilității și integrabilității funcțiilor continue II. Gazeta Matem. Perfecț. Metod. Și Metodol. În Matem. și Inform. 2, 1981, 165-175.
 17. I. Muntean, Asupra primitivabilității și integrabilității funcțiilor continue,  I. Gazeta Matem. Perfecț. Metod. și Metodol. în Matem. și Inform. 2, 1981, 60-67.
 18. I. Muntean, Asupra mediei integrale Cesaro. Gazeta Matem. 85, 1980, 483-484.
 19. I. Muntean, A primitiv fuggveny ertelmezeserol. Matematikai Lapok 85, 1980, 406-412.
 20. I. Muntean, Matematica aplicată în liceu. În volumul ”Matematica în învățământul gimnazial și liceal”, vol. VI, pag. 333-339, Baia Mare, 1979.
 21. I. Muntean, Introducere în teoria controlului optimal, Bul. De Inf. și Docum. A Cadrelor Didactice, Satu Mare, 42, 1978, 1-24
 22. I. Muntean, Aria suprafețelor de rotație și calculul ei.  Lucrările Sem.Didactica Matem. 6, 1978 (1977?)
 23. I. Muntean, O demonstrație elementară a teoremei fundamentale a algebrei. În volumul ”Matematica în liceu”, vol. II, pag. 146-151, București, 1976.
 24. I. Muntean, Definiție axiomatică a numerelor reale. Gazeta Matem., Ser. A, 78, 1973, pag. 161-169.

PhD thesis:

 • I. Muntean, Contribuții la studiul calitativ al oscilațiilor neliniare. Teză de doctorat. Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj, 1966. Autoreferatul tezei, 1967.

Works about him

 • Prof. I. Muntean at his 60th anniversary, Studia Univ. ”Babeș-Bolyai”, Math., 36, Nr.1, 135, 1991.

Urmeaza a se completa.