Matematician, membru remarcant al Institutului.

A activat la Institut între anii 1955-1960. Intre 1970-1975 a fost de membru de onoare, iar între 1975-1990, membru al consiliului Institutului.

Intre 1955-2006 a fost totodată cadru universitar la Universitatea Babeş-Bolyai, unde a deţinut poziţia de profesor. Domnia sa este considerat unul dintre profesorii magiştri care au onorat Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”.

Este un membru distins al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.

Domnia sa a primit în 1983 distincția Profesor Universitar Evidențiat, din partea Ministerului Invățământului.

(urmează a se completa)


versiune: 12 noiembrie 2017.

Data și locul nașterii: 27 mai 1931, comuna Sîntimbru (jud. Alba), părinții: Ioan și Raveca; decedat, 2006, Cluj-Napoca.
căsătorit cu Elena, un copil (Eugen)

Studii, specializări:

 • 1938-1942, clasele primare în comuna Sîntimbru, jud. Alba
 • 1942-1950, Liceul de Stat din Petroșani, jud. Hunedoara
 • 1950-1952, Facultatea de Matematică a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj
 • 1952-1955, Facultatea de Mecanică-Matematică a Universității din Moscova
 • 1967, teza de doctorat, susținută la Universitatea din Cluj-Napoca, cu titlul: Contribuții la studiul calitativ al oscialțiilor neliniare, sub îndrumarea acad. prof. dr. docent Tiberiu Popoviciu
 • 1962-1963, stagiu de specializare la Institutul ”Blaise Pascal” din Paris

Cariera profesională

De la absolvirea facultății, în anul 1955, pană în 2006 a lucrat fără întrerupere la Facultatea de Matematică și Fizică a Universității din Cluj-Napoca, unde a îndeplinit următoarele funcții didactice:

 • 1955-1956, preparator (numit de Ministerul Învățămîntului)
 • 1956-1960, asistent (numit de Ministerul Învățămîntului)
 • 1955-1960, cercetător, Institutul de Calcul al Academiei;
  notă: acest lucru reiese atȃt din rapoartele anuale oficiale ale Institutului, cȃt și din articolele publicate în această perioadă în Stud. Cerc. Mat. (Cluj), unde a trecut Institutul la adresă;
 • 1960-1969, lector suplinitor (numit de Ministerul Educației și Învățămîntului)
 • 1969, lector titular, numit de Ministerul Educației și Învățămîntului
 • 1969-1987, conferențiar titular (numit prin concurs)
 • 1976-2006, profesor titular (numit prin concurs);
  în anul 1987 i s-a acordat gradația a 6-a.

Conducător de doctoranzi, din anul 1977.

Discipline predate: Analiză funcțională, Capitole special de analiză funcțională, Analiză matematică

Membru al societăților:

Domenii de cercetare:

 • Studiul calitativ al ecuațiilor diferențiale, teoria controlului optimal, analiză funcțională și analiză matematică.
 • Rezultatele sale științifice se înscriu în următoarele domenii de cercetare: teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, controlul optimal, teoria aproximării și analiza numerică, modelare matematică, topologie, optimizare, analiză funcțională și analiză reală.

Participări la conferinţe internaţionale, conferinţe invitate:

 • A participat cu comunicări științifice la peste 190 de manifestări din țară și străinătate. Unele dintre rezultatele sale științifice au fost citate, utilizate și dezvoltate de peste 100 de  matematicieni și țară și străinătate

Rezultate științifice:

 • Rezultatele științifice se înscriu în următoarele domenii de cercetare: teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, controlul optimal, teoria aproximării și analiza numerică, modelarea matematică, topologie, optimizare, analiză funcțională și analiza reală.
 • A publicat 115 lucrări științifice dintre care 16 au apărut în reviste de specialitate din Franța, S.U.A., Canada, Italia, Ungaria, Polonia și Costa Rica.
 • 7 cărți cu profil didactic, ultima fiind  Analiza funcțională – 158 pagini

Distincții primite: Profesor universitar evidențiat, anul 1983.

Limbi străine cunoscute: rusă, franceză și engleză (toate bine).

Urmeaza a se completa.