Janko Bela 1961 Rezolvarea numerica a sistemelor de ecuatii liniare