[us_single_image image=”6972″ size=”full”]

Educaṭie ṣi studii de calificare

 • 1966 Inginer, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
 • 1972, Cercetător Ştiinṭific, Inst. Naṭional de Tehnică de Calcul
 • 1976, Cercetător Ştiinṭific Principal, Inst. nat. de Tehnică de Calcul
 • 1987, Doctor inginer Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Activitate profesională

 • 1966-1968, inginer, Fabrica Clujana Cluj-Napoca
 • 1968-1972, inginer proiectant, ITC fil. Cluj-Napoca
 • 1972-1976, cercetător ṣtiinṭific, ITC fil. Cluj-Napoca
 • 1976-1984, cercetător ṣtiinṭific principal, ITC fil. Cluj-Napoca
 • 1984-1991, cercetător ṣtiinṭific principal, ICIA fil. Cluj-Napoca
 • 1991-2009, conferenṭiar, Departamentul Calculatoare, Univ. Tehnică Cluj-Napoca
 • din 2009, pensionar

Distincṭii

 • 1962, Premiul I faza naṭională – Olimpiada Studenṭească de Matematică
 • 2012, Profesor Emerit, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Activitate ṣtiinṭifică

 • 71 lucrări ştiinţifice ṣi 8 granturi internaṭionale ṣi naṭionale
 • Algoritmi paraleli
 • Activitate de pionierat în construcṭia de calculatoare (DACICC 200) – 1969
 • Dispozitive de afiṣare (DAF 100) – 1972
 • Sisteme distribuite (FORTRAN CONVERSATIONAL) – 1976
 • Limbaje ṣi compilatoare (Limbajul FORTRAN IV PLUS) – 1980
 • Programare logică multiparadigma (PROLOG, PROLOG CONCURENT, PARLOG) 1990-1994
 • Prelucrarea limbajului natural (Prototip de Traducere Reversibilă Romȃnă-Engleză) – 1994
 • Programare logica inductivă (Generarea Automată a Programelor Logice) – 1999

Activitate didactică

 • Algoritmi fundamentali
 • Algoritmi paraleli
 • Programare logică
 • Metodologii de proiectare a programelor
 • Sisteme paralele de programare logică
 • Procesarea Limbajului Natural