[us_single_image image=”3401″]

versiune: 7 mai 2017.

Matematician, fost membru al Institutului.

A lucrat aici între 1963-1975.

A continuat activitatea de cercetare în cadrul Institutului pentru Tehnică de Calcul (ITC), iar din 1990 a îmbrăţişat cariera didactică în învăţământul superior, ca lector iar apoi conferenţiar la Universitatea Babeş-Bolyai.

A publicat o serie de lucrări ştiinţifice, cursuri, documentaţii şi a participat la numeroase contracte de cercetare.

Domenii de interes: Analiză numerică, Nomografie, Matematici aplicate în economie, Cercetări operaţionale, Matematici financiare.

Este un membru al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.

Maria Mihoc (n. Peter)

Data şi locul naşterii: 27 ian. 1941, Turda.

Studii

 • 1947-1957, studii primare, gimnaziale şi liceale: Cluj-Napoca
 • 1958-1963, Facultatea de Matematică-Mecanică, Secţia Matematică, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

Cariera profesională

 • 1963-1975 Institutul de Calcul al Academiei Române (ICTP), cercetător știinţific;
 • 1975-1990 Institutul de Tehnică de Calcul (ITC), cercetător știinţific principal gradul 3 (iar apoi 2), dr.;
 • 1990-1995 lector univ. dr., Catedra de Algebră, Facultatea de Matematică  și Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”;
 • 1995-2001 conf. univ. dr., Catedra de Matematici Aplicate, Facultatea de matematică și informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”;
 • 2001-2009 conf. univ. dr., Catedra de Matematică, Statistică și Previziuni, Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea “Babeş-Bolyai”.

Titlul ştiinţific: Doctor în matematică, titlul tezei: Reprezentarea nomografică a diferitelor tipuri de ecuaţii prin nomograme care conţin scări rectilinii, domeniul Analiză Numerică, susţinută în 1981, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică  și Informatică; conducator ştiinţific: acad. Dimitrie D. Stancu.

Specializări în străinătate:

 •  Institutul de Matematică al Academiei Poloneze (Varșovia și Cracovia, ianuare 1967);
 • Institutul de Matematică al Academiei Ungare (Budapesta, octombrie 1969);
 • Şcoala de vară în Teoria aproximării funcţiilor , CIME, Erice, Italia (iunie 1971);
 • Institutul de Matematică al Uniunii Sovietice (Moscova, Minsk, Saint Petersburg, octombrie 1973);
 • Scoala de Vară, Statistică Medicală, Cluj-Napoca, august 1995.

Activitatea didactică. Cursuri  și seminarii la disciplinele: Analiză  matematică, Algebră liniară, Probabilităţi  și  Statistică  matematică,  Cercetări operaţionale, Modelare matematică  liniară, Matematici aplicate în economie, Matematici financiare și  actuariale..

Numărul de lucrări didactice (1990-2009): 13 cărţi tipărite, 6 cursuri universitare litografiate.

Cărţi de uz intern în domeniul software (1976-1990): 10.

Numărul lucrăriilor ştiinţifice (1963-2009): apărute-91; date spre publicare- 4; prezentate la diverse manifesrări ştiinţifice – 34. Toate lucrările ştiinţifice recenzate în revistele internaţionale de specialitate Mathematical Reviews şi Zentralblatt für Matematik au fost apreciate favorabil.

Numărul contractelor de cercetare (1964-1975): 12.

Numărul de participări la manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate în perioada 1963-2009: 127.

Alte activităţi:

 • conducător ştiinţific al lucrărilor de grad I pentru profesorii de matimatică din licee;
 • conducător al lucrărilor de diplomă şi de licenţă pentru studenţii de la Facultatea de Matematică şi Informatică de la Facultatea de știinţe economice;
 • participare în comitetele de organizare ale unor manifestări ştiinţifice din cadrul Institutului de Calcul al Academiei Române
 • referent al lucrărilor ştiinţifice publicate în diverse reviste de specialitate;

Membru al

 • Societăţii de Probabilităţi şi Statistică din Romania (SPSR);
 • membru al Societăţii Matematice româno-japoneze (Kanazawa);
 • membru al Workshops on Mathematics and Computer Science (colaborare între Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai” și Facultatea de Ştiinţe economice “Eötvös Lorand” (Budapesta);
 • membru în Consiliul profesional al Facultăţilor de Matematică şi Informatică, de Ştiinţe economice şi Gestiunea afacerilor;
 • membru în comisiile de promovare ale unor cadre didactice.

Limbi străine cunoscute: limba franceză (nivel bun de cunoştiinţe), limbile engleză  şi rusă (nivel suficient).

(Maria Mihoc)

to be completed