Mircea Bocu, inginer electronist, pionier al calculatoarelor