Prof. dr. Oleg Aramă

Matematician, membru emerit al Institutului.

A activat la Institut între anii 1955-1970, devenind un membru cheie (şef de sector şi secretar ştiinţific).

Intre 1970-2000 a fost cadru universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca, unde a deţinut poziţia de profesor.

Este un membru marcant al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.

Domnia sa a fost distins cu o serie de premii, distincţii, medalii şi diplome.

(urmează a se completa)


versiune: 9 mai 2017.

Născut: 1 ian.  1925, Tighina. Decedat: 6 martie, 2018, Cluj-Napoca.

Studii

 • 1939-1943 Liceul „Gheorghe Bariţiu” (Cluj), si Liceul „Matei Basarab” (Bucureşti).
 • 1943-1948 Facultatea de Stiinţe, Universitatea Bucureşti.
 • 1943-1947 Seminarul Pedagogic Universitar.

Activitate

 • 1949-1956 asistent, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca şi Universitatea din Cluj.
 • 1956-1959 lector, Universitatea din Cluj.
 • 1959-1970 cercetător/matematician, Institutul de Calcul.
 • 1970-1972 lector, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca.
 • 1970-1990 conferenţiar, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca.
 • 1990 profesor, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca.
 • 1990-2000 profesor consultant, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca.

Activitate editorială

A fost membru în comitetul de redacţie la următoarele reviste de specialitate:

Domenii de interes

 • analiză numerică, teoria aproximării (rezultate privind polinoamele Bernstein)
 • teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale
 • biomatematică, aplicaţii ale matematicii în medicină si biologie

Conferinţe internaţionale

 • Expunere privind Rezultatele obţinute de autor în studiul problemelor la limită polilocale. Institutul de matematică din Praga, iunie, 1963 (În cadrul schimbului cultural dintre Academii).
 • Sur l’approximation de la méthode des approximations succesives à la résolution de quelques problémes aux limites polilocaux relatifs aux équaitons différentielles ordinaires. Internationel Kolloquium über Anwandungen der Mathematik in Ingenieurwissenschaften mit Rehne-thema: Anwendungen elektronischer Rechenalagen imBauwesen. Weimar, 27.VI-4.VII, 1967.
 • Reuniunea matematicienilor de expresie latină, Namur (Belgia), septembrie 1965 (Participare în cadrul unei delegaţii a Academiei Române).
 • Expunere privind rezultatele obţinute de autor, în domeniul Teoriei aproximării funcţiilor. Institutul de matematică al Academiei de ştiinţe a U.R.S.S., Sectorul de Teoria constructivă a funcţiilor (Acad. S.M. Nikol’skii). Moscova, iunie, 1968.
 • Participare în cadrul unei delegaţii a Academiei Române, la lucrările Comisiei de colaborare multilaterală a ţărilor socialiste, în tema: „Probleme ştiinţifice ale tehnicii de calcul”. Concomitent am participat la lucrările conferinţei „Automate finite şi gîndirea artificială”, care s-a desfăşurat în oraşul Taşket, între 27 mai şi 3 iunie 1968.
 • Expunere privind Rezultatele obţinute de autor în studiul polinoamelor lui S.N.Bernstein. Institutul de matematică al Academiei de ştiinţe din Bulgaria. Facultatea de matematică din Sofia, decembrie, 1969 (În cadrul schimbului cultural dintre Academii).
 • Recherches sur la distribution des racines réelles des intégrales des équaitons différentielles, à propos de quelques problèmes aux limites polylocaux. Expunere prezentată la al 2-lea Congres al matematicienilor maghiari, Budapesta, 24-31 august, 1960. Volumul III, pp.1-4 (Participare în cadrul Delegaţiei Academiei Române).
 • Sur un problème polylocal relatif aux équations différentielles. Expunere prezentată la manifestarea „Czechcslovak Conference on Differential Equations and Their Applications. Bratislava, 1-7 sept. 1966. Abstracts of Communications, pp.25,26 (EQUADIFF II, participare în cadrul unei Delegaţii a Academiei Române).

Conferinţe naţionale

 • Metode topologice utilizate în studiul problemei polilocale relative la ecuaţii diferenţiale neliniare (Raport). Seminarul naţional de Teoria interpolării şi noţiunea de convexitate. Academia R.S.R.-Filiala Cluj, Institutul de Calcul, Cluj, 1-10 septembrie, 1968.
 • Asupra problemei polilocale (Raport). Colocviul naţional de analiză numerică. Academia R.S.R., -Filiala Cluj, Institutul de calcul, Cluj, 8-13 decembrie, 1969.
 • Aplicaţii ale teoriei grupurilor în chimie. Ciclu de expuneri prezentate la Facultatea de farmacie Cluj-Napoca, Catedra de Chimie organică, Anul 1971.
 • Aplicaţii ale matematicii în Biologie şi Medicină. Conferinţă prezentată în cadrul Consfătuirii cu tema: „Predarea elementelor de calcul numeric şi programare matematică în liceu”. Societatea de ştiinţe matematice din R.S.R. – Filiala Cluj, 13,14 aprilie, 1972.
 • Matematica şi arta. Festivalul cultural-artistic „Primăvara Arădeană”, ediţia a VI-a, Arad, 13 mai, 1974, sala „Studio”.
 • Introducere în teoria erorilor de măsurare. Conferinţă prezentată în cadrul ciclului: „Metode şi tehnici de analiză fizico-chimice”. I.M.F., Cluj-Napoca, 9 ianuarie, 1975.
 • Colaborarea dintre colectivele de matematicieni şi cele de medici din Cluj-Napoca. Simpozionul organizat cu ocazia aniversării a 70 de ani de la naşterea Academicianului Tibeiru Popoviciu. Facultatea de matematică a Universităţii din Cluj-Napoca, 2 martie, 1976.
 • Utilizarea calculatoarelor în cercetarea şi practica farmaceutică. Conferinţă prezentată în ziua de 7 martie, 1978, în cadrul ciclului: „Eficienţă şi economicitate în activitatea medico-sanitară”, organizat de I.M.F., Cluj-Napoca.
 • Metode matematice de optimzare în cercetarea şi practica medicală şi farmaceutică. Conferinţă prezentată ăn ziua de 18 aprilie 1978, în cadrul ciclului: ”Eficienţă şi economicitate în activitatea medico-sanitară” organizat de I.M.F., Cluj-Napoca.
 • Model matematic al homeostaziei oxigenului (Raport). Simpozionul „Sistemele sanguin şi circulator, în funcţie de solicitările funcţionale”, U.S.S.M. – Filiala Cluj în colaborare cu I.M.F. Cluj-Napoca, 9-10 octombrie, 1987.
 • Introducere în teoria algebrică a mecanismelor automate. Două expuneri prezentate inginerilor şi tehnicienilor Combinatului „Industria sîrmei”, Cîmpia turzii, 1960.
 • Aplicaţii ale teoriei calitative a ecuaţiilor diferenţiale în domeniul biologiei. Casa Corpului Didactic, Arad, 1977.
 • Probleme actuale de matematică. Conferinţă prezentată în cadrul Cursurilor de perfecţionare organizate de Inspectoratul judeţean al Secţiei de învăţămînt, Cluj, pentru profesori de matematică din învăţămîntul mediu. Cluj-Napoca, 1978.

Organizare de conferinţe

 • Colocviul de Analiză numerică. Academia R.S.R.-Filiala Cluj, Institutul de calcul, 8-13 decembrie, 1960.
 • Colocviul de aproximarea funcţiilor, cu apllicaţii la calculul numeric. Academia R.S.R.- Filiala Cluj, Institutul de calcul, 16-19 noiembrie, 1963.
 • Colocviul de Teoria funcţiilor convexe, cu aplicaţii la calculul numeric. Academia R.S.,R.- Filiala Cluj, Institutul de calcul, 1-5 decembrie, 1965.
 • Colocviul de Teoria aproximării funcţiilor. Academia R.S.R. –Filiala Cluj-Napoca, Institutul de calcul, 15-20 noeimbrie, 1967.
 • Seminar de Teoria interpolării şi noţiunea de convexitate. Academia R.S.R. – Filiala Cluj, Institutul de calcul, 1-10 septembrie, 1968.
 • Simpozionul naţional „Aplicaţii ale matematicii în medicină, biologie şi farmacie”. Institutul de calcul în colaborare cu I.M.F. şi U.S.S.M.–Filiala Cluj, Cluj-Napoca, 21, 22 decembrie, 1972.
 • Simpozionul naţional „Aplicaţii ale matematicii în medicină, biologie şi farmacie” (II). Institutul de calcul în colaborare cu I.M.F. şi U.S.S.M. – Fililala Cluj, Cluj-Napoca, 14,15 februarie, 1975.
 • Ciclul de xpuneri ştiinţifice bilunare, cu tema: „Cibernetica în ştiinţă şi artă”. Institutul de medicină şi farmacie din Cluj-Napopca, în colaborare cu Institutul de calcul al Academiei R.Sr.S. – Filiala Cluj. Cluj-Napoca, 1974.
 • Colocviul naţional de Teoria constructivă a funcţiilor (cu participare internaţională). Academia R.S.R. – Filiala Cluj, Institutul de calcul. Cluj-Napoca, 6-12 septembrie, 1973.
 • Patru şedinţe de comunicări ştiinţifice având ca tematică „Aplicaţii ale metodelor matematice în medicină, biologie şi farmacie”. Şedinţele au fost organizate în cadrul colaborării dintre U.S.S.M. – Filiala Cluj, Secţia de Fiziologie şi Institutul de calcul al Academiei R.S.R. – Filiala Cluj, 1973.

Contracte de cercetare

 • Cercetări privind avizarea din punct de vedere igienico-sanitar a trei tipuri de cauciuc şi ebonită, utilizate în industria alimentară – contract încheiat între I,M.F., Cluj-Napoca (Disciplina de toxicologie) şi Ministerul Industriei alimentare (anul 1974). Participare prin aplicarea unor metode de optimizare a formei recipienţilor de ebonită.
 • Influenţa condiţiilor de muncă subacvatică la scafandri, asupra capacităţii funcţionale a sistemului neuro-endocrinologic – contract încheiat între I.M.F. Cluj-Napoca ( Catedra de Fiziologie) şi Institutul român de cercetări marine, Constanţa (anul 1976). Participare prin prelucrarea statistică a datelor aferente.
 • Studiul nocivităţii unor produşi obţinuţi în Secţia de sinteză-hormoni la o fabrică din ţară –contract încheiat între I.M.F. Cluj-Napoca (Disciplina de Toxicologie) şi Ministerul Sănătăţii, precum şi Ministerul Industriei Chimice (anul 1982). Participare prin prelucrarea statistică a datelor aferente şi aplicarea unui model de prognoză.
 • Cercetări privind prezenţa micotoxinelor în produsele agroalimentare. Elaborarea de metode rapide de detectare a micotoxinelor – contract încheiat între I.M.F. Cluj-Napoca (Disciplina de Toxicologie) şi Ministerul Industriei alimentare (anul 1983). Participare prin modele matem. de interpretare.
 • Optimizarea diagnosticului şi stabilirea unor tratamente eficiente în hepatopatiile cronice – temă studiată de un clective al Clinicii medicale III, în cadrul Planului de cercetare al Academiei de ştiinţe medicale (anii 1983, 1984). Participare în calitate de colaborator, prin aplicarea unor metode metematice de optimizare.
 • Testarea activităţii biologice a unor prodişi proteici cu zince, obţinuţi din sînge uman (scos din circuit terapeutic). Obţinerea respectivilor produşi, în vedrea utilizării lor ca principii active în cadrul unor me dicamente pentru uz extern a constituit obiectul unei teme de cercetare a Colectivului Disciplinei de Farmacodinamie a Facultăţii de Farmacie din Cluj-napoca, în cadrul unui contract încheiat cu Ministerul Sănătăţii (anul 1985). Participare în calitate de colaborator, prin elaborarea şi aplicarea unui model metematic adecvat de testare.
 • Evidenţierea unor interacţiuni între caracterele de grup sanguin şi diabet – temă sutdiată de colectivul disciplinei de Biologie medicală, în cadrul planului de cercetări al Academiei de ştiinţe medicale (anul 1986). Participare prin aplicarea metodei analizei corelaţionale şi explicarea corelaţiei, pe baza unui model probabilistic adecvat.
 • Elaborarea unui sistem informatic vizînd automatizarea cu ajutorul calculatoarelor electronice, a unor lucrări de control, organizare şi evidenţă economică farmaceutică, temă înscrisă în Planul de Stat, anii 1979-1981. Responsabilul temei: Oleg Aramă.
 • Elaborarea unui model cibernetic integrativ al homeostaziei oxigenului – temă înscrisă în Planul de cercetări al Academiei de ştiinţe medicale (anii 1986-1987). Responsabilul temei: Oleg Aramă, colaborator: Ion Baciu.
 • Simularea procesului complex al homeostaziei oxigenului, pe baza unui model cibernetic integrativ – temă înscrisă în Planul de cercetări al Academiei de ştiinţe medicale (anii 1988-1989). Responsabilul temei: Oleg Aramă, colaborator: Ion Baciu.

Cărţi

 • O. Aramă, Aplicaţii ale matematicii în farmacie şi medicină, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987, 264 pp.

Articole ştiinţifice

 • O. Aramă, D. Ripianu, Asupra problemei polilocale cu noduri confundate, pentru ecuaţii diferenţiale lineare cu coeficienţi constanţi, Extras din Studia Universitatum Victor Babeş et Bolyai, Tomuls III, Nr. 3, Series I Fasciculus 1 Mathematica, pp. 95-117,
 • O. Aramă, Contribuţii la elaborarea unui sistem informatic vizând automatizarea unor lucrări de control, organizare şi evidenţă economică farmaceutică. Simpozionul “Farmacia şi informatica” organizat de U.S.S.M. Filiala Bucureşti, Secţia Farmacie (în colaborare). Bucureşti, aprilie, 1989.
 • O. Aramă, Acţiunea biologică a unor compuşi simpli şi micşti V(III) şi Co(II= asupra algei scenedesmus acutus (Meyen) Chod. Al IX-lea Congres naţional de farmacie, Bucureşti, 28-30 septembrie, 1989. Rezumatele comunicărilor, p.157 (colaborator).
 • O. Aramă, Model matematic pentru studiul influenţei unor factori de formulare asupra disponibilităţii “în vitro” a medicamentelor. Clujul medical, vol. LXI, nr.3, pp. 265-271 (1988). (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Felicia Teodor şi Sorin Leucuţea).
 • O. Aramă, Aplicarea unui model matematic de prelucrare şi interpretare a datelor experimentale, la optimizarea disponibilităţii piroxicamului, Clujul medical, vol. LXI, nr.3, pp. 272-277 (1988). Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Felicia Teodor şi Sorin Leucuţea).
 • O. Aramă, Model matematic al homeostaziei oxigenului (II).  Simpozionul “Sistemele sanguin şi circulator în funcţie de solicitările funcţionale”, organizat de U.S.S.M. Filiala Cluj, în colaborare cu I.M,F. Cluj-Napoca, 9,10 octombrie, 1987. Volumul de rezumate, pp.4-7 (Această lucrare a fost realizată în colaborare cu Ion Baciu).
 • O. Aramă, Expresia matematică a schimbului de gaze la nivel eritrocitar. Simpozionul “Sistemele sanguin şi circulator în funcţie de solicitările funcţionale”, Cluj-Napoca, 9, 10 octombrie, 1987. Volumul de rezumate, pp. 7,8.
 • O. Aramă, Expresia matematică a reglării pH-ului sanguin în cadrul modelului cibernetic al momeostaziei oxigenului, Colocviul naţional de sisteme, modele, informatică şi cibernetică, organizat de Academia R.S.R. –Comisia de sisteme şi cibernetică, Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tehnică de calcul şi informatică, Bucureşti, 19,20 octombrie, 1987. Rezumatele comunicărilor, pp. 102-103 (Lucrarea a fost realizată în colab.cu Ion Baciu).
 • O. Aramă, Sur la convexité de la Courbe de fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine, Itinerant Seminar on Functional Equations, Approximation and Convexity, Cluj-Napoca, 1986, pp. 17-24.
 • O. Aramă, Model de aplicare a informaticii în diagnosticare diferenţială. Simpozionul naţional “Imagistică medicală” , organizat de Academia de ştiinţe medicale, în colaborare cu Institutul de medicină şi farmacie din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 6,7 iunie, 1986. Volumul de rezumate, p. 18.
 • O. Aramă, Model matematic pentru simularea pulmonar şi tisular de oxigen.  Simpozionul naţional “Imagistică medicală”, Cluj-Napoca, 6,7 iunie, 1986. Volumul de rezumate, pp. 24-26.
 • O. Aramă, Central and Peripheral??Effects of 6-Hzdroyzdopamine on Exercise Performance in Rats. Pszchoneuroendocrinology, Vol. 11, No. 2, pp. 141-153 (1986), (Colaborator).
 • O. Aramă, Model matematic pentru interpretarea datelor multiparametrice în diagnosticarea diferenţială (I). “Al 2-lea Simpozion naţional de creativitate şi creaţie”, organizat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, în colaborare cu Institutul Polithenic Bucureşti, Buşteni,m 26-28 septembrie, 1985. Volumul lucrărilor, pp.109-115.
 • O. Aramă, Model matematic al procesului de fixare a oxigenului şi a bioxidului de carbon  pe sânge, în cadrul sistemului cibernetic al homeostaziei oxigenului. “A 3-a Conferinţă naţională de cibernetică”, organizată de Academaia R.S.R.-Comisia de sisteme şi cibernetică, Institutul central de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tehnică de calcul şi informatică, etc., Bucureşti, 15,14 octombrie 1985. Rezumatele comunicărilor, pp. 50-52.
 • O. Aramă, Model matematic pentru interpretarea datelor multiparametrice în diagnosticarea diferenţiuală (II). Laboratorul de cercetări interdisciplinare al Universităţii din Cluj-Napoca, Sesiunea de comunicări din 19 decembrie, 1985. Volumul lucrărilor, pp. 5-12.
 • O. Aramă, Aplicarea unui model matematic la diagnosticarea diferenţială a unor afecţiuni hepatice. Laboratorul de cercetări interdisciplinare a Universităţii din Cluj-Napoca, Sesiunea de comunicări din 19 decembrie, 1985. Volumul lucărilor, pp. 75-80 (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Daniela Tăpălagă şi Dora Hagău).
 • O. Aramă, Relaţia dintre genele de grup sanguin, diabet zaharat şi cromozomii de sex. Laboratorul de cercetări interdisciplinare a Universităţii din Cluj-Napoca, Sesiunea de comunicări din 19 decembrie 1985. Volumul lucrărilor, pp. 137-144 (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Octaviana Crăciun şi Ariana Protase).
 • O. Aramă, Aplicaţie a metodei statistice mujltidimensionale la diagnosticarea diferenţială pe baza rezultatelor unor analize mutiparametrice. Seminarul “Theodor Angheluţă”, Lucrările sesiunii de comunicări din 10-12 iunie, 1983, vol.1, pp. 3-8, Institutul Polithenic Cluj-Napoca.
 • O. Aramă, Model cibernetic al homeostaziei exigenului (II). A 2-a Conferinţă naţională de cibernetică, Bucureşti, 5-8 octombrie, 1983. Rezumatele comunicărilor, pp. 44-45 (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Ion Baciu).
 • O. Aramă, Algoritm pentru calculul riscului genetic în cazul bolilor ereditare cu transmitere recesivă (autozomală, respectiv,-legată de sex). Laboratorul de cercetări interdisciplinare al Universităţii din Cluj-Napoca, Sesiunea de comunicări din 17 noiembrie 1983. Volumul lucrărilor, pp. 5-8 (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Octaviana Crăciun şi Ariana Protase).
 • O. Aramă, Interpretarea izobolelor în studiul proprietăţilor de sinergism ale medicamentelor. Simpozionul  “Probleme actuale ale toxicologiei”, I.M.F., Cluj-Napoca, 5 iunie, 1981. Rezumatele comunicărilor, p. 30.
 • O. Aramă, Studiul acţiunii unor saponine triterpenice asupra algei Scenedesmus Acutus (Meyen Chod). În volumul “Orientări în fitoterpaie” editat de U.S.S.M. Filiala Alba Iulia şi Direcţia sanitară judeţeană Alba, 1981, pp. 93-97 (Lucrarea a fost realizată în colaborare).
 • O. Aramă,  Model matematic pentru optimizarea formulării unor unguente, din punct de vedere al biodisponibilităţii principiilor active. În volumul “Informatica pentru conducere. Progrese în informatica românească”, vol. I şi II, editate de Laboratorul de informatică şi conducere, Cluj, 1980, pp. 158-160 (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Aurelia Rub-Saidac).
 • O. Aramă, Model matematic pentru prelucrarea şi intepretarea rezultatelor unor teste fitofarmacodinamice. În volumul “Informatica pentru conducere. Progrese în informatica românească”, vol. I şi II, editate de Laboratorul de informatică şi conducere, Cluj, 1980, pp. 160-161 (Lucrarea realizată în colaborare cu Pop Simeon şi Viorica Aruştei).
 • O. Aramă, Consecinţe ale endogamiei în izolatul Sic. Clujul medical, vol. LIII (1980) (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Octaviana Crăciun şi Ariana Protase).
 • O. Aramă, Metode de optimizare în practica farmaceutică, În volumul “U.S.S.M.-Cluj, Secţia Farmacie, I.M.F., Facultatea de farmacie, 1980-1984. II, pp. 13-14.
 • O. Aramă, Model matematic al homeostaziei oxigenului. În vol. “Homeostazaia oxigenului”, autorul volumului, I. Baciu, iar autorii lucrării : O. Aramă şi I. Baciu. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980. Capitolul XVIII al vol.
 • O. Aramă, Méthode numérique de calcul des paramètres cinétiques des réactions de décomposition thermique. Anal. Numér. Théor. Approx(1979), no. 1, 5–26. MR0573786 (82d:80025)
 • O. Aramă, Cercetări de prognoză referitoare la scăderea conţinutului activ al medicamentelor instabile şi la durata lor de valabilitate. Laboratorul de cercetări interdisciplinare la Universităţii din Cluj, Sesiunea de comunicări din 26,27 octombrie 1979 (Lucrare realizată în colaborare cu Ioan Ban şi Otilia Bugnariu), 14 pagini.
 • O. Aramă, Rezolvarea aproximativă a unei ecuaţii diferenţiale care intervine în calculul prospectiv al duratei de valabilitate a medicamentelor instabile. Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Cluj-Napoca, 17-19 mai, 1979, pp. 25-33.
 • L. Aramă, O. Aramă, Une extension de la “section d’or” aux configurations spatiales. Anal. Numér. Théor. Approx(1979) no. 2, 117-125.  Zbl 0429.51004,  MR0573971 (81g:51017).
 • O. Aramă, Modele matematice pentru planificarea necesarului de medicamente pe intervale de timp relativ mari. Consfătuirea ştiinţifică organizată de Direcţia centrală de statistică, în colaborare cu Academia de studii economice, Bucureşti, 25-27 octombrie, 1979 (lucrare realizată în colaborare cu Traian Boroş). Apărută în rezumat.
 • O. Aramă, Model matematic pentru planificarea necesarului de medicamente antidiabetice. Consfătuirea ştiinţifică organizată de Direcţia centrală de statistică, în colaborare cu Academia de studii economice, Bucureşti, 25-27 octombrie, 1979. Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Traian Boroş. A apărut în rezumat.
 • O. Aramă, Model matematic pentru optimizarea diagnosticului diferenţial, bazat pe rezultatele unor analize complexe. Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Cluj-Napoca, 17-19 mai, 1979. Lucrările seminarului, pp. 17-24.
 • O. Aramă, Contribuţii la perfecţionarea unui sistem informaţional vizând automatizarea unor lucrări de control, organizare şi evidenţă economică farmaceutică. Al VII-lea Congres de farmacie, Bucureşti, 25-27 octombrie, 1979.Rezumatele comunicărilor, pp.241-245. (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Maria Temian-Dulfu, Ştefan Dulfu şi Maria Badea).
 • O. Aramă, Acţiunea asupra algei verzi Scenedesmus acutus, a unor produşi biologigi-acitivi cu yince, obţinuţi din sînge uman (scos din circuit terapeutic). Clujul mecial, vol. LII (1979) (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Simeon Pop, Viorica Aruştei, Mihai Kory).
 • O. Aramă, Metodă matematică de interpretare a rezultatelor titrărilor potenţiometrice. Congresul naţional de chimie, Bucureşti, 1978. Rezumatele comunicărilor.
 • O. Aramă, Metodă matematică de intepretare a rezultatelor analizelor spectrofotometrice ale amestecurilor multiple. Congresul naţional de chimie, Bucureşti, 1978. Rezumatele comunicărilor.
 • O. Aramă,  Model matematic al homeostaziei oxigenului (I). Al doilea simpozion de informatică medicală, Oradea, 15-17 mai, 1978. Caietul lucrărilor, p.144 (Lucrarea realizată în colab.cu Ioan Baciu).
 • O. Aramă, Aplicaţii ale analizei hiperbolice a planului, la studiul proprietăţilor de sinergism ale substanţelor medicamentoase. Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Cluj-Napoca, 14-16 decembrie, 1978. Lucrările seminarului, pp. 13-17.
 • O. Aramă, Model matematic pentru studiul sinergismului binar. A XVI-a sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor, I.M.F., Cluj-Napoca, 2 decembrie 1978. Rezumatele lucrărilor, p. 194, Idem, Al VII-lea Congres naţional de farmacie, Bucureşti, 25-27 octombrie, 1979. Rezumatele comunicărilor, pp.403-404.
 • O. Aramă, Influenţa unui efort fizic scurt şi intesn, asupra reacţiei organismului uman la hiperbarismul moderat, în condiţii simulate (în colab.cu Ion Baciu, Petre Derevenco, etc.). Clujul Medical, vol.LI, nr.2, pp. 103-107 (1978).
 • O. Aramă, Factorul histaminopexic în serul persoanelor sănătoase, de grup sanguin 0(I) şi AB(IV). Clujul medical, vol. LI, nr.3, pp.230-233 (1978) (Lucrare realizată în colaborare cu T.Crăciun şi D.Duţu).
 • O. Aramă, Utilizarea calculatoarelor electronice în automatizarea unor lucrări curente din cadrul activităţilor practice de receptură. Simpozionul (naţional) “Sisteme cibernetice şi informatică medicală”, Satu Mare, 16-18 mai, 1977. Caieul lucrărilor, pp. 149-150 (Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Maria Temian-Dulfu şi Ştefan Dulfu).
 • O. Aramă, Prelucrarea şi interpretarea matematică a rezultatelor experimentale referitoare la acţiunea unor saponine triterpenice. A XV-a sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice din I.M.F., Cluj-Napoca, 3 decembrie, 1977. Rezumatele lucrărilor, p.163 (Lucrare efectuată în colaborare).
 • O. Aramă,  Corelaţii dintre grupele sanguine şi diferite alergoze. Clujul medical, vol. 50, nr.3, pp.255-258 (1977) (Lucrarea efectuată în colaborare cu T. Crăciun şi A. Faur).
 • O. Aramă, Model matematic pentru studiul efectelor de acţiune şi interacţiune ale medicamentelor în organism, Simpozionul “Interacţiunii medicamentoase”, Cluj-Napoca, 15 mai, 1976. Rezumatele comunicărilor, p. 10.
 • O. Aramă, Aplicaţii ale calculului nomografic la estimarea conţinutului activ al substanţelor medicamentoase cu stabilitate limitată. Lucrările Seminarului itinerant de teoria ecuaţiilor funcţionale, Cluj, 25-26 mai, 1975. Rezumatele comunicărilor, p.1.
 • O. Aramă,  E. Popper, Un model matematic pentru studiul proprietăţilor refractometrice ale soluţiilor apoase de electroliţi. Revista de Analiză Numerică şi Teoria Aproximaţiei, 3 (1974) no. 1, pp. 5-18.
 • O. Aramă, O aplicaţie a teoriei ecuaţiilor diferenţiale la evaluarea acţiunii biologice a substanţelor medicamentoase şi la studiul dozării optime a medicamentelor (I) [An application of the theory of differential equations to the evaluation of the biological action of medicinal substances and to the study of optimal doses of medications. I.], Revista de Analiză Numerică şi Teoria Aproximaţiei, Vol. 2, Fasc.1, 1973, pp. 5-30 (in Romanian). MR0406563(53 #10350)
 • O. Aramă,  I. Baciu, Asupra unei aplicaţii ale matematicii în fiziologie (în colaborare cu Ion Baciu). Colocviul (naţional) de teoria constructivă a funcţiilor. Rezumatele comunicărilor (Partea I-a), Cluj, 6-12 septembrie, 1973, pp.1-4.
 • O. Aramă, Asupra evaluării numărului rădăcinilor reale ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale liniare şi omogene [On the evaluation of the number of real roots of the solutions of linear homogeneous differential equations]. Rev. Anal. Numer. Teoria Aproximaţiei (1972), 5–19. (in Romanian) MR0391523 (52 #12344)
 • O. Aramă, Orientări actuale în analiza numerică. În volumul Metode noi şi probleme de perspectivă ale cercetării ştiinţifice (Sesiunile ştiinţifice ale Academiei R.S.R., 1969 şi 1970). Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971, pp. 37-46.
 • O. Aramă, Asupra metodei lui De la Vallee Poussin, referitoare la studiul problemei polilocale. Seminarul (naţional) de Teoria ecuaţiilor funcţionale organizat de Societatea de ştiinţe matematice din R.S.R., Cluj, 2-3 aprilie, 1971.
 • O. Aramă, Asupra unei proprietăţi de neoscilaţie, referitoare la soluţii ale ecuaţiilor funcţionale liniare şi omogene. Seminarul (naţional) de ecuaţii funcţionale, organizat de Soc. de ştiinţe matematice din R.S.R. Filialele Iaşi, Cluj, Timişoara, Suceava. Suceava, 10-11 decembrie, 1971. Rezumatele comunicărilor, pp. 4-5.
 • O. Aramă, Un analogue dans l’espace Lp de l’inégalité de de la Vallée Poussin relative au problème polylocal.(French) Mathematica (Cluj)12(35) (1970), 5–19. Zbl 0263.34036  MR0299855 (45 #8903)
 • O. Aramă, Calculul logaritmilor. În volumul Probleme actuale de matematică editat de Societatea de ştiinţe matematice din R.S.R (1970), pp. 115-139.
 • O. Aramă,  Un analoques dans l’espace Lp de l’inégalité de Ch. J. de la Vallée, relative au problème polylocal. Lucrarea a apărut în rezumat, în volumul “Colocviul de teoria constructivă a funcţiilor”, Budapesta, 24.VIII-3.IX.1969.
 • O. Aramă,Sur un problème d’interpolation relatif aux solutions des équations différentielles linéaires du quatrième ordre. (French) Mathematica (Cluj) 10 (33) 1968 5–15. Zbl 0162.11302 MR0236452 (38 #4747)
 • O. Aramă, Application de certaines methodes de point-fix dans l’etude du probleme polylocal relatif aux equations differentielles non-lineaires. Seminar cu tema : Teoria interpolării şi noţiunea de convexitate, Cluj, 1-10 septembrie, 1968.
 • O. Aramă, Sur une classe d’opérateurs positifs, Mathematica, vol. 9 (32), 2, 1967, pp. 205-218.
 • O. Aramă, Sur l’application de la méthode des approximations succesives à la résolution de quelques problèmes aux limites polylocaux relatifs aux équations différentielles ordinaires. Apărută în rezumat, în volumul ˝Colocvul internaţional de aplicare a matematicii în inginerie˝, Weimar, iunie, 1967.
 • O. Aramă, D. Ripianu,  Sur l’équation De la Vallée Poussin, relative au problème polylocal de la théorie des équations différentielles. Colocviul de teoria aproximării funcţiilor, Cluj, 15-20 sept. 1967. (lucrare realizată în colaborare cu D. Ripianu) (29 pag.).
 • O. Aramă, D. Ripianu, Quelques recherches actuelles concernant l’équation de Ch. de la Vallée Poussin relative au problème polylocal dans la théorie des équations différentielles. (French) Mathematica (Cluj) 8 (31) 1966 19–28. Zbl 0158.09001 MR0213642(35 #4500)
 • O. Aramă,  Sur un probléme polylocale relatif aux différentielles. Apărută în rezumat, în volumul EQUADIFF II, Bratislava, 1-7 sept. 1966, p. 25-26.
 • O. Aramă, On an estimate of differentiable functions, with applications to the study of polylocal problems. II. (Romanian) Stud. Cerc. Mat. 17 1965 1263–1276. Zbl 0158.08902 MR0208031 (34 #7841b)
 • O. Aramă, On an estimate of differentiable functions, with applications to the study of polylocal problems. I. (Romanian) Stud. Cerc. Mat17 1965 653–678. Zbl 0158.08902 MR0208030 (34 #7841a)
 • L. Aramă,  O. Aramă, Une évaluation du reste dans l’approximation des fonctions par des polynômes généralisés de S. N. Bernstein.(French) Rev. Roumaine Math. Pures Appl1964, 363–374. Zbl 0125.03702 MR0179521 (31 #3769)
 • O. Aramă, On the applicability of a theorem of differential inequalities of S. Čaplygin in the case of linear differential equations. (Romanian) Stud. Cerc. Mat. (Cluj) 14 1963 7–33. Zbl 0247.34017  MR0185178(32 #2647)
 • O. Aramă, O problemă de interpolare lacunară cu soluţii ale ecuaţiilor diferenţiale (Romanian; English title: A lacunary interpolation problem for the solutions of differential equations). Com. Acad. R. P. Romîne Nr. 9, 13 (1963), 777–781. Zbl 0145.32402  Zbl 0128.08102 MR0176135 (31 #410)
 • O. Aramă, O problemă de interpolare lacunară cu soluţii ale ecuaţiilor diferenţiale, Studii şi Cercetări  de Matematică (Cluj), tom XIV (1963) no. 2, pp. 203-234.
 • O.Aramă, Sur quelques polynomes de type Bernstein. (French) Mathematica (Cluj) 4 (27) 1962 205–224. Zbl 0143.07903 MR0168969 (29 #6224)
 • O. Aramă, On a theorem of  W. A. Markov. (Romanian) Stud. Cerc. Mat. (Cluj) 13 1962 7–25.  MR0178101 (31 #2359)
 • O. Aramă, Intervals of non-oscillation of linear differential equations.(Romanian) Stud. Cerc. Mat. (Cluj) 13 (1962) 213–239. MR0176172 (31 #447)
 • O. Aramă, D. Ripianu, Sur la monotonie de la suite des dérivées des polynomes de Bernstein. (French) Mathematica (Cluj) 4 (27) 1962 9–19. Zbl 0141.25004 MR0167758 (29 #5030)
 • O. Aramă, O evaluare a restului în aproximarea funcţiilor prin polinoamele lui S.N. Bernstein, Analele Univ.Bucureşti, Seria Şt. Naturii, Mat.-Fizică, 34, Anul XI, 1962, pp. 165-178.
 • O. Aramă, Resultats comparatifs concernant certains problemes polylocaux relatifs aux equations differentielles lineaires, Bull. Math. de la Soc. Sci, Math. Phys. de la R.P.R. Tome 6 (54) 1962 nr. 1-2, pp. 3-52.
 • O. Aramă, Asupra problemei polilocale, Studii şi Cercetări de Matematică (Cluj) Probleme de teorie şi practică a calculului, Extras, Fasciculă anexă, Tomul XIII, 1962, pp. 321-335.
 • O. Aramă, Intervale de neoscilaţie la ecuaţii diferenţiale liniare, Studii şi Cercetări de Matematică (Cluj) Tomul XIII, 1962 no. 2, pp. 213-239.
 • O. Aramă, Teoreme de neoscilaţie referitoare la integralele ecuaţiilor diferenţiale liniare de ordinul n. Studii şi cercet. de matem. (Cluj), XIII, fasc.anexă, 338-339 (1962).
 • O. Aramă, Sur un théorème de W. A. Markov. (French) Mathematica (Cluj) 3 (26) 1961 197–216. Zbl 0129.00904  MR0143856(26 #1406)
 • Aramă, Asupra unei teoreme a lui W.A. Markov, Acad.R.P.R. Filiala Cluj, Institutul de Calcul, Studii şi Cercetări de Matematică (Cluj) Tomul XIII no. 1, 1962, pp. 7-25.
 • O. Aramă, Asupra unei teoreme a lui G. Mammana, Analele Univ. Buc., Seria Şt. Naturii, Mat-Fizică, Extras, 29, Anul X, 1961, pp. 63-69.
 • O. Aramă, Asupra ecuaţiei y(n) +P(x)y=0, Analele Univ. Buc. Seria Şt. Naturii Mat-Fiz., 29, Anul X -1961, pp. 57-61.
 • O. Aramă, Asupra unor polinoame de tip Bernstein, Studii şi Cercetări de Matematică (Cluj), 2, Tomul XII, 1961, pp. 193-211. Zbl 0143.07902 MR0177234(31 #1498)
  also published in French:
 • O. Aramă, Sur quelques polynomes de type Bernstein. (French) Mathematica (Cluj) 4 (27) 1962 205–224. Zbl 0143.07903 MR0168969 (29 #6224)
 • O. Aramă, D. Ripianu, O proprietate a polinoamelor lui S.N. Bernstein, Studii şi Cercetări de Matematică (Cluj), Tomul XII, 1961, no. 1, pp. 7-19
  also published in French:
 • O. Aramă, D. Ripianu, Une propriété des polynomes de Bernstein. (French) Mathematica (Cluj) 3 (26) 1961 5–18. Zbl 0122.30905   MR0139881(25 #3308)
 • O. Aramă, Recherches sur la distribution des racines réelles des intégrales des équations différentielles à propos de quelques problèmes aux limites polylocaux. (Romanian) Stud. Cerc. Mat. (Cluj) 11 1960 241–259. Zbl 0252.34036  MR0148979 (26 #6475)
 • O. Aramă, Sur le reste de certaines formules de Runge-Kutta pour l’intégration numérique des équations différentielles.(Romanian) Stud. Cerc. Mat. (Cluj) 11 1960 fasc. anexǎ, 9–29. Zbl 0154.40604  MR0146965(26 #4484)
 • O. Aramă, Propriétés concernant la monotonie de la suite des polynômes d’interpolation de S.N. Bernšteĭn et leur application à l’étude de l’approximation des fonctions. (Russian) Mathematica (Cluj) 2 (25) 1960 25–40. Zbl 0129.27804  MR0124674 (23 #A1986a)
 • O. Aramă, Rezultate comparative asupra unor probleme la limită polilocale pentru ecuaţii diferenţiale liniare, [Résultats comparatifs sur des problemes aux limites polylocaux pour des équations différentialles linéaires] Studii şi Cercetări de Matematică (Cluj), Tomul X 1959 no. 2, pp. 207-257. (in Romanian)
 • O. Aramă, Le problème bilocal et le théorème des inégalités différentielles à nœuds confondus de S.A. Čaplygin pour des équations différentielles linéaires du 2e ordre.(Romanian) Stud. Cerc. Mat. (Cluj) 9 1958 7–38. MR0108614 (21 #7330)
 • O. Aramă, D. Ripianu, Sur un probleme polylocal aux nouds confondus, pour des equations differentielles lineaires a coefficients constants. (Romanian) Stud. Univ. Babes-Bolyai, Ser. I 3, No. 3, 95-116 (1958). Zbl 0154.34003
 • O. Aramă, D. Ripianu, Asupra problemei bilocale pentru ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi (I), [Sur un problème polylocal pour les équations différentielles linéaires à coefficients constants. I, ] Stud. şi Cerc. de Matematică (Cluj), 1-2, Anul VIII, 1957, pp. 37-74.
 • O. Aramă, D. Ripianu, Asupra problemei polilocale pentru ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi (II), [Sur un problème polylocal pour les équations différentielles linéaires à coefficients constants. II] Stud.şi Cercet.de Matematică (Cluj), 3-4, Anul VIII, 1957, pp. 211-265. (in Romanian)
 • O. Aramă, Propriétés concernant la monotonie de la suite des polynômes d’interpolation de S. N. Bernšteĭn et leur application à l’étude de l’approximation des fonctions. (Romanian) Stud. Cerc. Mat1957 195–210. MR0124674(23 #A1986a) MR0124675 (23 #A1986b)
 • O. Aramă, Observations sur les schémas électriques à résistances et contacts. (Romanian) Stud. Cerc. Şti. Ser. I, 1955 nos. 3-4, 75–85. Zbl 0068.20902 MR0109773 (22 #658)

Teză doctorat

 • O. Aramă, Contribuţii la studiul problemei polilocale relative la ecuaţii diferenţiale ordinare. Teză (pentru obţinerea titlului de doctor în matematică), Institutul de Calcul al Academiei R.S.R., 1967. PhD advisor: acad. T. Popoviciu.

Alte articole

 • O. Aramă, Noi soluţii de eficienţă ridicată. În ziarul „Făclia” (Cluj-Napoca), anul XX, nr.5962 din 31 decembrie 1965, pagina 4.
 • O. Aramă, Matematica şi medicina. „Tribuna” (săptămânal de cultură), Cluj-Napoca, anul XVI, nr.15 (799), pagina 12 (1872).
 • O. Aramă, Aplicaţii ale matematicii în Biologie şi Medicină. Broşură conţinând 28 pagini. Societatea de ştiinţe matematice din R.S.R.-Filiala Cluj. (Lucrarea a apărut cu ocazia Consfătuirii cu tema: Predarea elementelor de calcul numeric şi programare matematică în liceu, Cluj-Napoca, 13-14 aprilie, 1972).
 • O. Aramă, Analiza matematică şi legătura ei cu Teoria interpolării. Recenzie apărută în revista „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul XVII, nr.8(844), pagina 13, 1972.
 • O. Aramă, Cibernetica în biologie şi medicină. „Dialog” (Revistă de ştiinţă şi cultură editată de Asociaţia studenţilor din Institutul de medicină şi farmacie, Cluj), Anul 1974, nr.1, pagina 6.
 • O. Aramă, Metode metematice în biologie. „Napoca Universitară”, anul 1, nr. 2, pagina 6 (1974).
 • O. Aramă, Din activitatea Institutului de Calcul. Gazeta matematică, seria A, vol. LXIX, nr. 6, pp. 201-209 (1964).
 • O. Aramă, Calculatorul electronic DACICC-200. Articol apărut în revista „Ştiinţă şi Tehnică”, 1968, nr.11, pagina 8.
 • O. Aramă, Recenzie la lucrarea: S.M. Nikol’skii, Approximation des fonctions de plusieurs variables et théorèmes d’immersion (en russe). Recenzia a apărut în revista Mathematica (Cluj), vol. 13 (36), nr.1, pp.170,171 (1971).

 • Certificat de inovator Nr. 8-16.II.1981, eliberat de Ministerul Educaţiei şi învăţămîntului, pentru inovaţia cu titlul: Procedeu de utilizare a algei Scenedesmus acutus (Meyen) Chod, ca test fitofarmacodinamic. Autori: Simeon Pop, Aruştei Viorica, Oleg Aramă.
 • Certificat de inovator Nr.57.5.X.1983, eliberat de Ministerul Educaţiei şi învăţămîntului, pentru inovaţia cu titlul: Test fitofarmacodinamic bazat pe butaşi de Asparagus Spengeri. Autori: Simeon Pop, Viorica Aruştei, Oleg Aramă.

A obţinut numeroase premii, distincţii, medalii şi diplome:

 • 1962, Medalia în cinstea încheierii colectivizării 🙂 (evident, nu a luat parte la colectivizare)
 • 1963, Medalia Muncii (acordată de Consiliul de Stat al R.S.România, prin Decretul nr. 432 din 2 august, 1963)
 • 1965, Insigna SSMR “90 de ani de apariţie neîntreruptă a Gazetei Matematice” (acordată de Biroul Societăţii de ştiinţe matematice din R.S. România, preşedinte: acad. Grigore C. Moisil, Bucureşti, 15 octombrie 1965)
 • 1966, Medalia Meritul Ştiinţific (acordată de Consiliul de Stat al R.S. România, prin Decretul nr. 739 din 26 septembrie, 1966)
 • 1967, Premiul  “Gheorghe Ţiţeica” al Academiei Române
 • 1969, Medalia a XXV-a aniversare a eliberării patriei
 • 1979, Medalia Universităţii de Medicină şi Farmacie, 60 ani învăţământ medical şi farmaceutic
 • 1994, Medalia 75 de ani de învăţământ medical şi farmaceutic 1919-1994, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu
 • 1999, Diplomă aniversară, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, 80 ani învăţământ medical şi farmaceutic românesc în Transilvania
 • 2004, Diplomă aniversară, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu

Din 2015 este membru de onoare al Institutului de Calcul „Tiberiu Popoviciu”

Apare menţionat în numeroase cărţi şi enciclopedii:

 • Şt. M. Andonie, Istoria matematicii în România, vol. 3, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967.
 • A. Georgescu, G.-V. Cîrlig, C.-L. Bichir, R. Radoveanu, Matematicieni români de pretutindeni, Editura Pământul, 2006, ediţia a II-a.
 • D. Fornade, Personalităţi clujene (1800-2007) Dicţionar ilustrat, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
 • I. Deac, Dicţionar enciclopedic al matematicienilor, vol. I, Editura Universităţii din Piteşti, 2001, Seria Matematică Aplicată şi Industrială nr. 9.
 • (urmeaza a se completa)

Click on “<” or “>” to slide, on “X” to enlarge.

Click on “<” or “>” to slide, on “X” to enlarge.

[us_single_image image=”3853″]