[us_single_image image=”3486″]

Matematician, fost membru al Institutului.

A lucrat aici între 1968-1974, iar apoi a continuat activitatea de cercetare în cadrul Centrului de Calcul de la Universitatea Babeş-Bolyai.

A publicat participat la o serie contracte de cercetare.

Este un membru al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.


versiune: 2 mai 2017.

Biografie Petru Pop

Data şi locul naşterii: 11 ian. 1944, Bârsana, jud. Maramureș; decedat: 18 mar. 1998, Cluj-Napoca.

Studii:

 • 1950-1957, Școala elementară de 7 ani din comuna Bârsana;
 • 1957-1961, Liceul Teoretic Dragoș Vodă, Sighetu Marmaţiei;
 • 1961-1966, Facultatea de Matematică Mecanică (5 ani) de la Universitatea din Timișoara.

Cariera profesională:

 • Februarie 1967 – August 1967: Profesor de matematică la Liceul numărul 1 din Baia Mare (prin repartiție);
 • Septembrie 1967 – Octombrie 1968:Profesor de matematică la Liceul Economic din Baia Mare (prin transfer în interesul învăţământului);
 • Noiembrie 1968 – Iunie 1974: Cercetător științific (ocupat prin concurs) la Institutul de Calcul al Academiei (ICTP);
 • Iulie 1974 – Aprilie 1975: Matematician la Institutul de Chimie din Cluj;
 • Aprilie 1975 – Aprilie 1995: Analist principal III  la Centrul de Calcul al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea ”Babeș-Bolyai”;
 • Aprilie 1995 – Martie 1998: Analist principal II (prin concurs) la Centrul de Calcul al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea ”Babeș-Bolyai”;

Activitate știinţifică

 • Ca student este selecționat ce participă la Olimpiada de Matematică ținută la București între 1 și 3 septembrie 1964.
 • In lucrarea de diplomă intitulată Funcții de matrici si aplicatii la ecuaţii diferenţiale și ecuații funcționale elaborată în anul 1966 sub îndrumarea Prof. dr. doc. E. Arghiriade, dă o nouă metodă pentru determinarea soluției ecuații funcționale matriciale A(x+y)=A(x) A(y) unde A(x)=[fij(x)] sunt matrici pătratice a căror elemente fij(x) sunt funcții reale de o variabilă reală, iar pentru ecuaţia funcțională matricială A(xy)=A(x)A(y) stabilește soluția generală în ipoteza că matricile A(x) sunt derivabile.
 • In anul 1974 participă la Congresul Matematicienilor de la Praga.

Activitate didactică

 • in câțiva ani a ținut seminarii de matematică la studenții de la Chimie și de la Institutul Politehnic din Cluj
 • timp de 2 ani a fost profesor de matematică la Liceul nr.1 Baia-Mare și Liceul Economic din Baia-Mare.

Membru al

Căsătorit în 16.10.1985 cu Pop Elisabeta împreună cu care are 5 copii, actualmente toti cu studii superioare terminate.

Decedat în 18.03.1998 în urma unei comoții cerebrale.

(Vasile Pop)

 • V. Pop, P. Pop, The study of light curves with aid of smoothing spline functions, 1975, in the monograph ”Variable stars and stellar evolution”, ed. Plant, Dordrecht Holland, pp. 567-569.

(urmeaza a se completa)

Contracte de cercetare:

Din numărul mare de contracte de cercetare la realizarea cărora a contribuit selectăm următoarele:

 • Elaborarea sistemului de teleprelucrare a datelor pentru urmărirea activității de producție la minele din Valea Jiului. Beneficiar: Combinatul Minier Valea Jiului Petroșani.
 • Elaborarea programelor de calcul pentru optimizarea parametrilor constructivi și  funcționali ai recuperatoarelor de căldură pentru Întreprinderea Metalurgică Aiud. Beneficiar: Institutul Politehnic Cluj.
 • Fundamentarea deciziilor de dezvoltare a fermei agricole vegetale pe orizont mediu, cu ajutorul simulării în sistem convențional. Beneficiar: Institutul de Economie Agrară București.
 • Optimizarea sintezei acizilor humici. Beneficiar: Centrul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca.
 • Evidența și urmărirea mișcărilor de personal didactic, de cercetare, proiectare și de producție. Beneficiar: Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj.
 • Metode variaționale în studiul structurii și stabilității stelelor relativiste. Beneficiar: Universitatea București.
 • Sistem de prelucrare automată a datelor privind planificarea agriculturii pe ansamblul ramurii la nivelul județelor, consiliilor unice și unității de producție. Beneficiar: Institutul de Economie Agrară București.
 • Întreținerea și extinderea sistemului SIGMA.
 • Elaborarea de algoritmi și programe FORTRAN pentru rezolvarea numerică a problemei lui Dirichlet. Beneficiar: Institutul Politehnic Cluj-Napoca.
 • În anul 1978, la Ministerul Educației și Învățământului, a intrat în exploatare curentă Sistemul informatic pentru evidența, mișcarea și utilizarea personalului didactic de predare, cercetare, proiectare și producție din învățământ la realizarea căruia Pop Petru a avut o contribuție substanțială pentru care a primit apreciere scrisă din partea Ministerului.

Conferinţe:

 • M. Vincze, B. Pârv, S. Damian, P. Pop, SIMPLOCO – simularea planului de producție al unei ferme agricole pe orizont mediu în sistem conversațional, A VII-a Consfătuire a personalului din unitățile de informatică ale MEI, 30 iulie – 5 august 1984, Gura Humorului, jud. Suceava.
 • B. Pârv, S. Damian, P. Pop, Subsistem pentru simularea fundamentării deciziilor într-o unitate  agricolă, A VI-a Consfătuire a personalului din unitățile de informatică ale MEI, 29 iulie – 4 august 1983, Suceava.

Este prezentat în

 • V. Iuga, Oameni de seamă ai Maramureșului. Dicționar 1700-2010, Ed. Dragoș Vodă, Cluj-Napoca, 2011, p. 900.