Matematician, distins membru al Institutului.

A activat aici între 1966-1975, unde s-a format ca matematician/informatician şi a susţinut teza de doctorat. A continuat cariera de cercetare la Centrul Teritorial de Calcul Electronic (1975-1990), a fost director al Direcţiei de Informatizare din Ministerul Invăţământului şi Stiinţei (1990-1992), iar apoi îmbrăţişat cariera didactică, devenind cadru didactic la Universitatea de Medicină, unde a ocupat poziţia de profesor.

Domeniile de cercetare s-au axat pe optimizare, …

Este un distins membru al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.


versiune: 24 martie 2018

Data şi locul naşterii: 13 decembrie 1943, satul Pescari, comuna Gurahonţ, judeţul Arad

Studii

 • 1955-1957, gimnaziu, Scoala de 7 ani din Gurahonţ.
 • 1957-1961, liceul „Ioan Slavici”, Arad
 • 1961-1966, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Facultatea de Matematică, secţia de Maşini de calcul (informatică)
 • In 1979 a susţinut doctoratul la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, în specialitatea „analiză numerică” cu o teză asupra programării matematice şi aplicaţii ale ei, intitulată: Contribuţii la teoria programării matematice şi aplicaţii ale ei, având ca şi conducător ştiinţific pe Acad. Tiberiu Popoviciu iar după decesul său în 1975 pe prof. dr. doc. Elena Popoviciu. In teză a obţinut rezultate privind: funcţiile Lagrange generalizate pentru probleme de optimizare vectoriale cu restricţii, Stabilitatea problemelor de optimizare la perturbaţii ale restricţiilor, metode numerice pentru optimizarea fracţionară generalizată şi respectiv programarea inexactă.
  O mare parte din rezultatele tezei de doctorat au fost publicate în articolele de sinteză [8]-[12], [19] din lista de lucrări, iar o serie de rezultate din teză au făcut obiectul unor lucrări [3], [5], [16], care au apărut înainte de susţinerea tezei.

Cariera profesională:

 • 1.09.1966 – 30.04.1975, cercetător ştiinţific, Institutul de Calcul, Filiala din Cluj a Academiei Române;
 • 1.05.1975 – 9.06.1976, analist, Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj-Napoca;
 • 10.06.1976 – 31.03.1980, analist principal gradul III, Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj-Napoca;
 • 1.04.1980 – 31.03.1990, analist principal gradul II, Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj-Napoca;
 • 17.10.1983 – 31.03.1990, şef al colectivului de cercetare (Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj-Napoca;
 • 1.04.1990 – 15.02.1992, director al Direcţiei de Informatizare din Ministerul Invăţământului şi Stiinţei;
 • 15.02.1992 – 30.09.1997, conferenţiar, şef al Catedrei de Informatică Medicală şi Biostatistică de la UMF Cluj-Napoca;
 • 1.10.1997 – 2009, profesor, la Catedra de Informatică Medicală şi Biostatistică de la UMF Cluj-Napoca şi şef al catedrei;
 • 2009-2011, cercetător ştiinţific la Catedra de Informatică Medicală şi Biostatistică de la UMF Cluj-Napoca în proiectul de cercetare European EuroUrhis 5 (European urban health indicators)

Poziţii editoriale:

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale:

 • din 1977, membru al Societăţii de Stiinţe Matematice din România, filiala Cluj-Napoca
 • din 1990, membru al Societăţii de Cercetări Operaţionale din România (Bucureşti)
 • din 1993, membru al Societăţii Române de Informatică Medicală (Bucureşti).
 • din 1995, membru fondator şi presedinte al Societăţii Române de Informatică Medicală Aplicată (SRIMA) cu sediul în Cluj-Napoca
 • din 1992, American Mathematical Society, SUA
 • din 1999, Working Group on Generalized Convexity
 • din 1997, International Biometric Society

Specializări în ţară

 • Specialitatea obţinută în urma studiilor universitare este „matematici” cu specializare în maşini de calcul (informatică).
 • în 1983, a absolvit două cursuri postuniversitare de specializare în informatică la Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj:
  • Programatori pentru probleme economice (realizarea programelor pentru algoritmi si metode numerice in limbajul FORTRAN),
  • Utilizarea bazelor de date în realizarea sistemelor informatice.

Specializări în străinătate:

 • 1971, stagiu de 10 luni de specializare în domeniul cercetărilor operaţionale la SEMA  (Societe d’Economie et Mathematique Applique) Paris, filiala din Franţa a firmei METRA International. In cadrul acestui stagiu a lucrat cu binecunoscutul specialist în teoria grafelor şi optimizării multicriteriale profesorul Bernard Roy, directorul Direcţiei Stiinţifice al firmei SEMA şi profesor la Universite VI din Paris,
 • 1992, stagiu în Informatică medicală şi biostatistică la Facultatea de Medicină din cadrul „Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix” din Namur, Belgia,
 • iulie 1996, am urmat “Graduate Summer Session in Epidemiology”, la The University of Michigan, School of Public Health, Ann Arbor, USA,
 • august 1999, a urmat “Summer School on Generalized Convexity and Monotonicity”, University of the Aegean, Karlovassi, Samos, Grecia.

Produse informatice omologate:

In perioada 1975-1990 în care a lucrat la Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj-Napoca, a realizat şi a introdus în Biblioteca Naţională de Programe o serie de programe şi pachete de programe pentru rezolvarea unor probleme de optimizare pe sistemele de calcul existente atunci în România. Dintre acestea au fost omologate şi introduse în Fondul Naţional de Programe următoarele:

 • INTERCOB – pachet de programe pentru rezolvarea interactivă a problemelor de programare liniară cu mai multe funcţii obiectiv (pentru calculatoare FELIX 256), 1984, coautori: V. Peteanu, I. Oprea, A. Man;
 • OLCRED – pachet de programe pentru croirea optimală a plăcilor dreptunghiulare în repere dreptunghiulare (pentru calculatoare FELIX 256), 1984, coautor: I. Oprea;
 • TRACUN – pachet de programe pentru modelarea suprafeţelor în spaţiul 3-dimensional, pornind de la un set de puncte neuniform distribuite şi trasarea automată a curbelor de nivel (pentru minicalculatoare), 1986, coautori: G. Cimoca, A. Sitaru;
 • PROLIN – pachet de programe pentru rezolvarea problemei standard de programare liniară (pentru minicalculatoare), 1988, coautor: R. Munteanu.

Pentru aceste patru pachete de programe autorii lor au primit certificate de elaborator (similare cu cele de inventator).

Următoarele trei programe introduse în Biblioteca Naţională de Programe, au fost incluse în cataloagele de programe ale Bibliotecii Naţională de Programe:

 • ARBOPT – program pentru determinarea arborelui minim de acoperire într-un graf conex neorientat, 1980; Fişa II-B-2, cod BNP: A-01-08-1-02-M;
 • RUCSAC – program pentru rezolvarea problemei rucsacului de repartiţie optimă a unei resurse între mai mulţi consumatori, 1980, coautor: Gh. Toader; Fişa II-B-6, cod BNP: A-01-08-2-04-M;
 • GLP – pachet pentru rezolvarea problemei generale de programare liniară de mari dimensiuni pe minicalculatoare, 1989, Fişa II-B-132, cod BNP: A-01-08-2-14-M.

16 Programe şi proiecte de cercetare şi didactice

Programul/Proiectul Functia Perioada: de la …. la
Cercetari privind caracteristici numerice ale grafelor, drumuri in grafe, probleme de programare matematica, probleme de ordonantare, Contract de cercetare nr. 188/1975 cu Ministerul Educatiei si Invatamintului, 1975. Colaborator 1975
FIABIL program pentru calculul indicatorilor de fiabilitate ai masinilor si utilajelor agricole, Contract de Cercetare cu Institutul Central de Studii si Inginerie Tehnologica pentru Masini si Utilaje Agricole (ICSITMUA) Bucuresti, 1983. Colaborator 1983
TRACUN pachet de programe pentru trasarea automata a curbelor de nivel, Contract de cercetare cu Institutul Central de Informatica – Biblioteca Nationala de Programe (BNP) Bucuresti, 4486/17.12.1983. Colaborator 1983
OLCRED pachet de programe pentru optimizarea croirii reperelor dreptunghiulare, Contract de cercetare cu Institutul Central de Informatica – Biblioteca Nationala de Programe (BNP) Bucuresti, 1984. Coordonator 1984
INTERCOB pachet de programe pentru optimizarea liniara multicriteriala, 1984, Contract de cercetare cu Institutul Central de Informatica – Biblioteca Nationala de Programe (BNP) Bucuresti Coordonator 1984
PROLIN pachet de programe pentru rezolvarea problemelor de programare liniara, Contract de cercetare cu Institutul Central de Informatica – Biblioteca Nationala de Programe (BNP) Bucuresti, 1986. Coordonator 1986
Proiect de informatizare a Ministerului Invătământului şi Inspectoratelor şcolare judeţene Coordonator 1990
Proiect de informatizare a universităţilor de stat din România cu reţele de calculatoare Coordonator 1991
Tempus Phare JEP 12530-97 COMPUTER AIDED LEARNING IN MEDICINE Coordinator 1997-2000
Tempus Phare CME 002113-96 Centrul de educaţie medicală Colaborator 1996-1999
Socrates: CDA: MASTER DEGREE IN MEDICAL INFORMATICS Coordinator 1998-2000
CNCSU: Dezvoltarea studiilor la nivel de master pentru informatică medicală Coordinator 1999-2001
Sistem interactiv de învătare continuă pentru persoanele cu deficienţe de vedere – INTERBLY, în cadrul programului INFOSOC, instituţiile implicate fiind: Catedra de Informatica Medicală şi Biostatistică  a Universitaţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, precum şi IPA S.A. sucursala Cluj colaborator 2003-2004
Proiectul European FP6: EUROURHIS 2. Grant Agreement number: 223711,  European Urban Health Indicators System Part Two: Using indicators to inform policy colaborator 2009-2012

 

 

 1. REZULTATE SEMNIFICATIVE DIN ACTIVITATEA STIINTIFICĂ SI PROFESIONALĂ

Alte activităţi:

Face parte, din anul 1977, din corpul de referenţi experţi ai celei mai cunoscute pe plan mondial reviste de referate în domeniul matematicii şi informaticii „Mathematical Review” editată de „American Mathematical Society”. Această revistă i-a solicitat în mod sistematic referate pentru articole şi cărţi noi publicate în limbile franceză, engleză şi rusă în domeniul programării matematice, cercetărilor operaţionale, teoriei grafelor. A realizat pentru această revistă până în prezent peste 100 de referate.

A efectuat activităţi de referent expert pentru:

 • Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior,
 • revista de specialitate “Clujul Medical”,
 • revista de specialitate Mathematica
 • revista de specialitate Revue d’analyse numerique et de theorie de l’approximation, editată de Academia Română;
 • revista „Applied medical informatics”
 • revista Infomedica,
 • volumul cu lucrările Conferinţei “Le Deuxieme Journees Francophones de Recherche Operationnelle FRANCORO II, Souse, Tunisie, 6-8 Avril 1998” (un referat), care urmează să fie publicat la Tunis.

A fost numit referent în comisii de doctorat în specializări cum ar fi: biostatistica, informatica, analiza matematică, optimizare şi programare matematică, algebră, economie, chimie, informatică medicală.

A făcut parte din colectivul de redacţie al următoarelor volume editate de Laboratorul Judeţean de Informatică şi Conducere Cluj:

 • i) Actualitatea în informatică şi conducere, vol. 1, 2, Cluj-Napoca, 1979.
 • ii) Informatica pentru conducere. Progrese în informatica românească, Volumele I-II, Cluj-Napoca, 1980.
 • iii) Informatica pentru conducere. Orizont ’81. Realizări şi aplicaţii, Cluj-Napoca, 1981.

In 1995, a fondat împreună cu conf. dr. A. Achimaş, Societatea Română de Informatică Medicală Aplicată (SRIMA), precum şi revista internaţională Applied Medical Informatics.

A făcut parte din comitetul de organizare al unor manifestări ştiinţifice de specialitate cu participare naţională si internaţională:

 • al VI-lea Simpozion „Informatică şi Conducere”, 1980, Cluj-Napoca,
 • al VIII-lea Simpozion „Informatică şi Conducere”, 1983, Cluj-Napoca,
 • al X-lea Simpozion „Informatică şi Conducere”, 1986, Cluj-Napoca,
 • Computer Assessment of diabetic patient, 1995, UMF Cluj-Napoca,
 • Zilele ştiinţifice ale UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, 1995.
 • MEDINF98, Arad, 1998.

A înfiinţat şi coordonat studiile aprofundate şi de master în informatică medicală la Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca, începând din anul universitar 1997-1998.

 • A coordonat proiecte europene TEMPUS şi am obţinut şi coordonat granturi de cercetare ştiinţifică finanţate de Banca Mondială:
 • Tempus Phare JEP 12530-97, COMPUTER AIDED LEARNING IN MEDICINE, coordonator, 1997-2000
 • Tempus Phare CME 002113-96, Centrul de educaţie medicală ,colaborator, 1996-1999
 • Socrates: CDA: MASTER DEGREE IN MEDICAL INFORMATICS, coordonator, 1998-2000
 • CNCSU: Dezvoltarea studiilor la nivel de master pentru informatică medicală, coordonator, 1999-2001

In grantul de cercetare FP6: EUROURHIS 2. Grant Agreement number: 223711,  European Urban Health Indicators System Part Two: Using indicators to inform policy, am avut sarcina de coordinator al culegerii datelor privind sănătatea populaţiei urbane (tinere şi adulte) din 50 de centre urbane din Europa repartizate in mai multe tări, utilizind atat date existente in bazele de date nationale cit si date obtinute din două tipuri de survey-uri aplicate la populatia scolară şi respective adultă. Toate aceste date după validare au fost concentrate intr-o baza de date la universitatea din Manchester (UK) coordonatorul proiectului. Coordonarea culegerii datelor pentru proiect a implicat participarea la elaborarea chestionarelor de culegere, a metodologieie de validare a datelor, la trainingul colaboratorilor locali urbani, a metodologiei de monitorizare a activitatii de culegere, raportări intermediare şi finale privind această fază.

Carti, cursuri:

I.M. Stancu-Minasian, S. Tigan, Multiobjective mathematical programming with inexact data, in vol. „Stochastic versus fuzzy approaches to multiobjective programming under uncertainty”, 395-418, R. Slowinski and J. Teghem (eds.), Kluwer Academic Publishers (1990).

Articole stiintifice:

(urmeaza a se completa)

 1. Munteanu, D. Munteanu, Ș. Țigan, C. Iancu, How Do Surgical Stress and Low Perioperative Serum Protein and Albumin Impact Upon Short Term Morbidity and Mortality in Gastric Cancer Surgery?, Clujul Medical, Aprilie 2016.
 2. Farkas, M. Dragan-Bularda, V. Muntean, D. Ciataras, Ș.Țigan, Microbial activity in drinking water-associated biofilms, Central European Journal of Biology, vol. 8 (2013) no. 2, pp 201-214.
 3. Gribovschi , S. Tigan, N. Hancu, Glycemic variability and type 2 diabetes mellitus, Applied Medical Informatics, 32 (2013) no. 1, 53-60
 4. Triff , Z. Triff, S. Tigan,  A. Cadariu, Survey on the use of Electronic Health Records by Occupational Medicine Physicians, Applied Medical Informatics, 30 (2012) no. 2,pp. 7-17.
 5. A Farkas, M Drăgan-Bularda, D Ciatarâş, B Bocoş, S Tigan, Opportunistic pathogens and faecal indicators in drinking water associated biofilms in Cluj, Romania, Journal of Water and Health 09/2012; 10(3):471-483.
 6. David, Ș. Țigan, Determining the similarities between stations using the haplotypes of the species cerastoderma glaucum (poiret, 1789) from the romanian black sea infralittoral, Applied Medical Informatics, 28 (2011) no.1.
 7. Deak, M.I. Brumboiu, S. Țigan, I.S. Bocşan, Epidemiological observations on survival in the first year after acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) treated by primary angioplasty, Revista medico-chirurgicală̆ a Societăţ̜ii de Medicină şi Naturalişti din Iaşi. 115 (2011) no. 3, 905-913.
 8. Farkas, B. Bocos, Ș. Țigan, D.  Ciataras, M. Dragan-Bularda, R. Capra, Experimental biofilms within drinking water treatment plant origin; evaluation of nutrient concentration and temperature influences upon their development, Proc. Regional IWAYWP Conference, 2010, Belgrad Serbia, ed. Dimkic M.A., 91-97.
 9. C. Batâr, S.V. Şarlea, Ș. Țigan, M. Bârsan, Gender and Diabetes Mellitus, Relevance on Outcomes of, Coronary Artery Bypass Grafting. A Retrospective Study, Applied Medical Informatics , 26 (2010) no. 2, pp: 83-88.
 10. Deak Ș. Țigan, M.I. Brumboiu, I.S.Bocsan, Early Primary percutaneous coronary intervention in patiens with ST-segment elevation acute myocardial infarction from Cluj Area, Applied Medical Informatics, 27 (2010) no. 2, 29-36.
 11. Farkas, R. Chira, B. Bocos, Ș. Țigan, Dezvoltarea durabila – Calitatea apei supuse potabilizarii, ROMAQUA, XV, 61 (2009) no. 1, 37-42.
 12. Farkas, B. Bocos, St. Țigan, C. Mureșan, R. Chira, Experimental biofilms within drinking water treatment plant origin; evaluation of nutrient concentration and temperature influences upon their development, Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie. 01/2009.
 13. Ș. Țigan, Daniela, E. Iacob, Some remarks on the high order convexity of Tiberiu Popoviciu type for functions of several variables. Ann. Tiberiu Popoviciu Semin. Funct. Equ. Approx. Convexity 7 (2009), 119–145.
 14. Burghelea, F. Bologa, Ș. Țigan, F. Elec, A. Barbos, Retroperitoneal Nephroureterectomy as a viable alternative of treatment for upper tract transitional cell carcinoma, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar on Functional Equations, Approximation and Convexity, 6 (2008), 131-144.
 15. Abraham, C. Grosan, Ș. Țigan, Pharmaceutical Drug Design Using Dynamic Connectionist Ensemble Networks, Studies in Computational Intelligence (SCI) 123 (2008), 221–231, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.
 16. Ș. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, I. Coman, M.E. Iacob, On some stochastic Balanced Optimization problems, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar on Functional Equations, Approximation and Convexity, 6 (2008), 105-127.
 17. S. Iancu, C.I. Bondor, Ș. Țigan, Nutribase – database for nutritional evaluation and treatment in populational metabolic diseases, Applied Medical Informatics, 23 (2008) no. 3-4, 43-50.
 18. Grosan, A. Abraham, S. Țigan, Multicriteria programming in medical diagnosis and treatments, Applied Soft Computing, 8 (2008) no. 4, pp. 1407-1417.
 19. Abraham, C. Grosan, S. Țigan, Pharmaceutical Drug Design Using Dynamic Connectionist Ensemble Networks. Communications and Discoveries from Multidisciplinary Data, 2008: 221-231.
 20. Petrescu, Ș. Țigan, C. Bodor, C.Didilescu, O Grad, The smoking habit in the academic environment, Cluj-Napoca, 2005-2006, Pneumologia (Bucharest, Romania). 01/2008; 57(1):50.
 21. I. Berevoescu, S Simion, A. Croitoru, S. Bacaliuc, S Tigan, Primary pancreatic cystic neoplasms-diagnosis and treatment, Chirurgia (Bucharest, Romania: 1990) 103(4):445-52 · June 2008.
 22. C. Costache, Ș. Țigan, I. Colosi, Z. Coroiu, Toxoplasmic Infection in pregnant women from Cluj county and neighbouring area, Applied Medical Informatics, 23 (2008) no. 3-4, 31-36.
 23. A. Costache, A. Popescu, S. Țigan, Z. Coroiu, I. Colosi, M. Junie, G. Zaharia, L. Blaga, Serologic diagnosis of the congenital toxoplasmosis in newborns from two clinics in Cluj-Napoca, 2008.
 24. Abraham, C. Grosan, Ș. Țigan, Ensemble of hybrid neural network learning approaches for designing pharmaceutical drugs, Neural Computing & Applications, 16 (2007) no. 3: 307-316.
 25. Bocoş, Ș. Țigan, D. Moga, About a procedure of classification of strains belonging to the genus Aeromonas, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, 5:155-168.
 26. Horga, Ș. Țigan, M. Vlad, B.Bocoş, D. Moga, Atomic absorption spectrometry determinations of some essential (Cu, Zn, Se) and some toxic metals (Pb, Cd) from urine and blood, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, 5:191-200.
 27. Molnar, G. Molnar, M. Iancu, Ș. Țigan, Some statistical procedure for evaluation and prediction sexually transmitted infections in Transylvania, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, 5:201-208.
 28. Nemeş, Ș. Țigan, N. Bîscă, E. Corlan, Relationship between carbone monoxide diffusing capacity and other clinic-functional parameters in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, 5:209-216.
 29. Sărmăşan, L. Daina, C. Ionuţ, Ș. Țigan, About sound pollution in medical facilities, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, 5:227-234.
 30. Simonescu-Colan, A. Druţu, Ș. Țigan, Occupational risks in respiratory cancer ethiopathogenesis, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, 5:235-244.
 31. Toth, L. Ghervan, I. Coman, Ș. Țigan, On a multicriterial evaluation of the surgical techniques for anterior hypospadias, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, 5:245-256.
 32. V. Miclutia, V. Junjan, C.A. Popescu, and Ș. Țigan, Migration, mental health and costs consequences in Romania, Journal of Mental Health Policy and Economics 10 (2007) no. 1, 43-50 .
 33. V. Miclutia, V.Junjan, C.A. Popescu and Ș. Țigan, Migration and schizophrenia spectrum disorders: Evidence from Romania, European Psychiatry 22 (2007): S161-S161 Suppl. 1.
 34. Molnar, Ș. Țigan, G.B. Molnar, M. Lazar, C. Munteanu, T. Mirza, E. David, Infectiile cu transmitere sexuala: evaluarea situatiei actuale la populatia din Transilvania, Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iasi, vol.3 (2007) no. 2, Supl.1, 203-209.
 35. Simonescu-Colan, A. Druţu, Ș. Țigan, A. Cocarla, Considerations on the implications of work environment factors in respiratory cancer, Applied Medical Informatics, 20 (2007) no.1-2, 3-10.
 36. Toth, I. Coman, L. Ghervan, Ș. Țigan, A ranking procedure by multiple criteria of the surgical techniques for anterior hypospadias, Applied Medical Informatics, 20 (2007) no.1-2, 11-16.
 37. Sărmăşan, C. Ionuţ, Ș. Țigan, Microbial contamination of surfaces a risk factor in hospitals, Applied Medical Informatics, 20 (2007) no. 1-2, 35-41.
 38. Nemeş, Ș. Țigan, E. Corlan, N. Bîscă, Implications of using diffusing capacity for carbon monoxide correction with haemoglobin value for evaluation of impairement stable obese and non-obese copd patients, Applied Medical Informatics, 20 (2007) no. 1-2, 47-55.
 39. Sandea, A. Achimas, I. Coman, T. Drugan, Ș. Țigan, Multiple criteria decision making in evaluating and ranking medical process models, Applied Medical Informatics, 20 (2007) no.1-2, 56-65.
 40. Istrate, A. Achimas, I. Coman, Ș. Țigan, T. Drugan, About some multiple criteria ranking methods with multiple weighting and random evaluations. Application in the evaluation and ranking medical offices, Applied Medical Informatics, 20 (2007) no.1-2, 73-84.
 41. Barlea, M. Barlea, D. Cimpoieriu, P. Apostol, R. Cosgarea, L. Gavrilă, S.Tigan, G. Costin, Pranab Das, Autoimmune Diseases and Vitamin D Receptor Apa-I Polymorphism are associated with vitiligo in a small inbread Romanian Community, Acta Dermato-Venereologica, 86 (2006) 209-214.
 42. Ș. Țigan, E. Iacob, I.M. Stancu-Minasian, The robust fractional spanning trees problem with interval data, Annals of the „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity, Cluj-Napoca, vol. 6, 2006.
 43. Grosan, A. Abraham, Ș. Țigan, T.G. Chang, DH. Kim, Evolving neural networks for pharmaceutical research, International Conference on Hybrid Information Technology (ICHIT’06), IEEE Press, Korea (2006), 13-19.
 44. Grosan, A. Abraham, Ș. Țigan, Engineering drug design using multi-input multi-output neuro-fuzzy system, 8th International symposium on symbolic and numeric algorithms for scientific computing (SYNASC’06), Timisoara, Romania, IEEE CS Press, 2006, 365-371.
 45. Bolboacă, C. Filip, Ș. Țigan, L. Jäntschi, Antioxidant Efficacy of 3-Indolyl Derivates by Complex Information Integration, Clujul Medical 2006; LXXIX(2): 204-209.
 46. I. Bondor, M. Marin, E. Renault, M. Kessler, Ș. Țigan, Hierarchy of Risk Factors for Post Kidney Transplant Diabetes Mellitus, Applied Medical Informatics 2006; 19(1-2):25-30 .
 47. Bolboacă, Ș. Țigan, L. Jäntschi, Molecular Descriptors Family on Structure-Activity Relationships on anti-HIV-1 Potencies of HEPTA and TIBO Derivatives, The European Federation for Medical Informatics Special Topic Conference, April 6-8, 2006, Timisoara, Romania. Conference Proceeding Integrating Biomedical Information: From eCell to ePatient 2006:110-114.
 48. S. Iancu, C.I. Bondor, Ș. Țigan, Nutribase – nutritional database for food composition asessment, nutritional evaluation and treatment in patients with metabolic diseases Integrating Biomedical Information. From eCell to ePatient, Proceedings of the European Federation for Medical Informatics Special Topic Conference, Timisoara, Romania, April 6-8 2006:165-167.
 49. M. Dinga, V. Tibre, A. Cocarla, Ș. Țigan, A. Rusu, G. Serban, The role of electroneurography in investigating the occupational exposure to organic solvents mixtures, Clujul Medical, 2006, vol. LXXIX, nr. 1, 36-41.
 50. Grosan, A. Abraham, Ș. Țigan and T.G. Chang, How to solve a multicriterion problem for which Pareto dominance relationship cannot be applied? A case study from medicine, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4253 (2006): 1128-1135.
 51. Lese, Ș. Țigan, Systemic inflammatory response syndrome and organ insufficiencies in precocious evolution of acute pancreatitis, Applied Medical Informatics, 19 (2006) no. 3,4, 37-51.
 52. Ionac, S. Tigan, On the transportation problems with interval data. An. Univ. Oradea Fasc. Mat. 13 (2006), 173-190.
 53. Ș. Țigan, E. Iacob, I.M. Stancu-Minasian, Monotonic balanced optimization problems, Annals of the „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, Approximation and Convexity, Cluj-Napoca, vol. 3, 2005,183-197.
 54. Demea, Ș. Țigan, R. Pop, H. Demea, Irian Markers in respiratory Pathology, Applied Medical Informatics, 16 (2005) no. 1-2, 55-61.
 55. Făt, A. Cocârlă, Ș. Țigan, T. Drugan, Trend Analysis for Death Age and Frequency Of Death in Connection with Social Classes and Causes Of Death in Cluj County During 10 Years (1994-2003), Applied Medical Informatics, 17 (2005) no. 3-4,72-78.
 56. Grosan, A. Abraham, R. Campian, Ș. Țigan, Evolution Strategies for Ranking Several Trigeminal Neuralgia Treatments, Applied Medical Informatics, 17 (2005) no. 3-4, 48-58.
 57. Ionac, Ș. Țigan, Some procedures for solving special max-min fractional rank-two reverse-convex programming problems. Rev. Anal. Numér. Théor. Approx. 33 (2004), no. 2, 167–174 (2005).
 58. Ionac, Ș. Țigan, A procedure for solving a special max-min bilinear fractional rank-two reverse-convex programming, Conference on Analysis, Functional Equations, Approximation and Convexity in Honour of Professor Elena Popoviciu, Cluj-Napoca, 2004, 85-96.
 59. Ș. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, I. Țigan, Local-global efficiency properties for multiobjective max-min set-valued programming, Conference on Analysis, Functional Equations, Approximation and Convexity in Honour of Professor Elena Popoviciu, Cluj-Napoca, 2004, 85-96.
 60. Campean, I. Tomuta, Ș. Țigan, A. Prodan, On a mathematic programming approach for solving a drug design problem, Annals of the „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity, Cluj-Napoca, 2004, 143-155.
 61. Ș. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Local-global efficiency properties for multiobjective max-min set-valued programming, Conference on Analysis, Functional Equations, Approximation and Convexity in Honour of Professor Elena Popoviciu, Cluj-Napoca, 2004, 85-96.
 62. Roman, Ș. Țigan, O. Pastrav, Caries among a group of Romanian intellectually impaired children, Journal of Disability and Oral Health, 5/2 (2004), 80-82.
 63. Fat, Ș. Țigan, T. Drugan, A. Cocarla, A statistical Analysis method of the standard mortality by occupational classes and causes of death in Cluj-Napoca, 2002, Applied Medical Informatics, 14 (2004) 1-2,3-10.
 64. Fat, A. Cocarla, S. Țigan, Age standardized mortality rates by occupational classes and causes of death in Cluj-Napoca, Journal of Preventive Medicine, 12 (2004) 3-4,15-25.
 65. Gherman, M. Moldoveanu, S. Țigan, Hierarchy of risk factors in bronchial asthma, Applied Medical Informatics, 14 (2004) 1-2, 35-41.
 66. Istrate, S. Țigan, Multicriteria hierarchical method for the medical ambulatory services evaluation, Applied Medical Informatics, 14 (2004) 1-2, 71-79.
 67. Moga, B. Bocos, S. Țigan, C. Ionut, M. Vlad, Analysis of some populational aspects of foodborne disease outbreaks from Transilvania, Romania, a 10 years study, Applied Medical Informatics, 15 (2004) 3-4, 3-8.
 68. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Local-global efficiency properties for multiobjective max-min programming, Revue d’analyse Numerique et de Theorie de l’Approximation, 33 (2004) 2, 251–257.
 69. Campean, G. Baciut, M. Baciut, S. Țigan, Pain evaluation in essential trigeminal neuralgia of essential trigeminal neuralgia treatments, Applied Medical Informatics, 15 (2004) 3-4, 21-25.
 70. Ionac, S. Țigan, On some properties of the starlike sets and generalized convex functions. Application to the mathematical programming with disjunctive constraints, Stud. Univ. Babes-Bolyai Math. 49 (2004) no. 2, 53–64.
 71. Petre, M. Paul, A. Frank. Jr. Baciewicz, S. Țigan, J. Richard Spears, Hyperbaric oxygen as a chemotherapy adjuvant in the treatment of metastatic lung tumors in a rat model, J Thorac Cardiovasc Surg, 2003;125:85-95.
 72. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Efficiency and generalized concavity for multiobjective set-valued programming, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 32 (2003) no.2, 235-242.
 73. Bocos, D. Moga, M. Vlad, S. Țigan, Izolarea si identificarea unor tulpini de Aeromonas SPP din ape de fantana, Clujul Medical, 4 (2003), 812-818.
 74. Bocos, D. Moga, S. Țigan, Investigation of some phenotypic characteristics associated with the eenteroxigenic potential in strains of Aeromonas isolated from individual untreated drinking water supplies, Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia, XLVIII, 2 (2003) 123-128.
 75. Drugan, C. Drugan, G. Jebeleanu, A. Achimaş, S. Țigan, Strategies for the selection of primers-probe sets in real time PCR and RT-PCR, Applied Medical Informatics, 12,1-2 (2003), 66-72.
 76. Călinici, A. Achimaş, S. Țigan, Building a virtual university, Applied Medical Informatics, 12 (2003) 1-2, 15-18.
 77. Colosi, S. Țigan, Multiple Criteria Decision Making: An Application Example in Orthodontics., A&QT-R 2002 IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, Cluj-Napoca, May 2002, Tome II, pp: 504-509.
 78. Iancu, S. Țigan, A procedure for solving a class of nonlinear fractional programming problems, Proc. Of the „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity, eds. Popoviciu E., Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2002, 95-104.
 79. Ionac, S. Țigan, Solving procedures for some max-min reverse-convex programs, Proc. Of the „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity, eds. Popoviciu E., Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2002, 105-118.
 80. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Efficiency properties for stochastic multiobjective programming, Proc. Of the „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity, eds. Popoviciu E., Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2002, 271-290.
 81. Campean, S. Țigan, M. Moldovan, Multifactor Decision Model applied in pharmaceutical research, Proc. Of the „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity, eds. Popoviciu E., Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2002, 293-301.
 82. Gherman, S. Țigan, Considerations regarding the association of bronchial asthma and other allergies, Applied Medical Informatics, 10 (2002) 1-2, 13-17.
 83. Drugan, S. Țigan, Bioperl, A perl extention for bioinformatics, Applied Medical Informatics, 11 (2002) 3-4, 3-9.
 84. Drugan, C. Drugan, G. Jebeleanu, A. Achimas Cadariu, S. Țigan, Bioinformatics and genome based medicine, Applied Medical Informatics, 11 (2002) 3-4, 84-90.
 85. Drugan, T. Drugan, S. Țigan, Real time PCR, Applied Medical Informatics, 10 (2002) 1-2, 39-46.
 86. Iacob, S. Țigan, Some methods for solving interval transportation programming problems, Proc. Of the „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity, eds. Popoviciu E., Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2001, 53-66.
 87. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, S. Țigan, Specific Methods for solving some Special Max-min Programming Problems Involving Generalized Convex Functions, in vol. “Generalized Convexity and Generalized Monotonicity, Proc. Of the 6th International Convexity/Monotonicity, Samos, September 1999, Hadjisavvas N., Martinez-Legaz J.E., Penot J.-P., Eds, Springer, Berlin, 2001, 395-410.
 88. Țigan, On the White’s algorithm for fractional programming, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 30 (2001) no. 1, 107-116.
 89. Benga, L. Frentescu, H. Matei, S. Țigan, Comparative nuclear magnetic resonance studies of water permiability of red blood cells from maternal venous blood and new born umbilical coord blood, Clin. Chem. Lab. Med., 39(7) (2001), 606-611.
 90. Iacob, S. Țigan, On the bisection algorithm for solving interval time transportation problem, in vol. “Seminaire de la meilleure approximation, convexite et optimization, ed. E. Popoviciu, M. Ivan, S. Tigan, L. Lupşa, I. Raşa, R. Precup, G. Halic, Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2001, 23-40.
 91. Iacob, S. Țigan, Bisection algorithm for the interval time transportation problem with an additional constraint, Physics Journal of the North University of Baia Mare, vol. 1 (2001) 26-40.
 92. Crişan, S. Țigan, Trend and prognosis of quinolone consumption in Romania, Applied Medical Informatics, vol. 8 (2001) no. 1-2, 23-26.
 93. Stanciu, N. Giurgea, I. Chiş, M. Dorofteiu, S. Țigan, Effects of a1– and b adrenergic receptors blocking upon trombocytopoiesis in normobaric and hypobaric conditions, Applied Medical Informatics, vol. 8 (2001) no. 1-2, 19-22.
 94. Ş. Ţigan, M. Stancu-Minasian, I. Ţigan, Specific numerical methods for solving some special max-min programming problems involving generalized convex functions. Generalized convexity and generalized monotonicity (Karlovassi, 1999), 395–410, Lecture Notes in Econom. and Math. Systems, 502,Springer, Berlin, 2001.
 95. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, On Rohn’s relative sensitivity coefficient of the optimal value for a linear-fractional program, Mathematica Bohemica, 125 (2000) 2, 227-234.
 96. Țigan, Geoffrion’s proper efficiency for multicriterion optimization, Seminaire de la Theorie de la meilleure Approximation, Convexite et Optimisation, eds. Popoviciu E., Ivan M., Tigan S., Lupsa L., Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2000, 289-322.
 97. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, Continuous time linear-fractional programming. The minimum-risk approach, RAIRO Oper. Res., 34 (2000), 397-409.
 98. Ionac, S. Țigan, Duality properties for fractional programming with selected coefficients, Bulletins for Applied & Computer Mathematics, XCIII, BAM-1783 (2000), 137-150.
 99. Țigan, D. Ionac, On some continuity properties of the optimal value for fractional programming, Bulletins for Applied & Computer Mathematics, XCIII, BAM-1801 (2000), 297-308.
 100. Ș. Țigan, Asupra maximizării unei funcții fracționare pe o mulțime finită, Seminarul Itinerant ”Tiberiu Popoviciu” de Ecuații Funcționale, Aproximare și Convexitate, Cluj-Napoca, mai 23 – mai 28, 2000, pp. 79-81.
 101. Hurgoiu, S. Țigan, Efectele fumatului in sarcina asupra cresterii postnatale, Revista Romana de Pediatrie, XLVIII (1999) 1, 66-68.
 102. Țigan, Omagiu profesoarei Elena Popoviciu la 75 de ani de viata inchinata matematicii, Proc. of Conference on Analysis, Functional Equations, Approximations and Convexity in Honour of Profesor Elena Popoviciu, editors Lupsa L., Ivan M., Ed. Carpatica, Cluj-Napoca 1999, xxv-xxvii.
 103. Țigan, Optimality properties for some max-min programming problems involving pseudo-monotonic objective functions, Proc. of Conference on Analysis, Functional Equations, Approximations and Convexity in Honour of Profesor Elena Popoviciu, editors Lupsa L., Ivan M., Ed. Carpatica, Cluj-Napoca 1999, 328-337.
 104. Țigan, I. M. Stancu-Minasian, Numerical methods for solving some special max-min programming problems, in vol. Research on theory of allure, approximation, convexity and optimization, Popoviciu E. (ed), SRIMA, Cluj-Napoca, 1999, 287-307.
 105. Achimas, T. Drugan, S. Țigan, Distance Medical Education, Proc. of the 21-st National Conference on Medical Informatics, Medinf ’98, „V. Goldis” Univ. Press, Arad, 1999, 299-302.
 106. Georgescu, G. Mihalas, T. Spircu, S. Țigan, The current necessities of medical informatics education in Romania, Proc. Of the 21-st National conference on Medical Informatics, Medinf ’98, „V. Goldis” Univ. Press, Arad, 1999, 363-364.
 107. Hurgoiu, N. Muntean, Ș. Țigan, Concentrația de plumb și cadmiu în laptele de mamă, AMT, vol. I (1999) no.1, pp. 54-55.
 108. Hurgoiu, N. Muntean, Ș. Țigan, Cuprul și zincul în laptele mamelor prematurilor, Revista Română de Pediatrie, vol. XLVIII (1999) no.3, pp. 263-265.
 109. Achimas, S. Țigan, T. Drugan, The introduction of distance education in the Romanian medical education, Applied Medical Informatics, 5 (1998) 1-2,1-6.
 110. Țigan, A. Achimas, T. Drugan, The metha-analysis, a challenge for statisticians, Applied Medical Informatics, 5 (1998)1-2, 21-28.
 111. Drugan, S. Țigan, The video server implementation with netshow services, Applied Medical Informatics, 5 (1998) 1-2, 35-42.
 112. Achimaş, S. Țigan, T. Drugan, A. Mircean, Evaluation in primary health care, Applied Medical Informatics, 2 (1996) 1-2, 45-48.
 113. Hurgoiu, S. Mucichescu, S. Țigan, Acidul uric seric si urinar la prematuri, Pediatria, vol. XLVI (1997) 1, 103-106.
 114. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, On duality in multiple right-hand choice symmetric pseudo-monotonic programming, Seminaire Itinerant Tiberiu Popoviciu d’Equations Fonctionnellles, Approximation et Convexite, Cluj-Napoca Univ. Babes-Bolyai, 1997, 111-120.
 115. Hurgoiu, S. Mucichescu, S. Țigan, Creatinina in estimarea filtrarii glomerulare la prematuri, Pediatria, vol. XLVI (1997) 3, 338-340.
 116. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, On sensitivity coefficient for the linear-fractional programming, Proc. of the Sci. Comm. Meeting „Aurel Vlaicu” University, vol. I Mathematics, Arad, 1977, 159-166.
 117. Motocu, S. Țigan, Analysis of chronological series made up of the values of profitability and risk rates in banking, Proc. of the Sci. Comm. Meeting „Aurel Vlaicu” University, vol.II, Informatica, Arad, 1977, 20-25.
 118. Motocu, S. Țigan, Analysis of two-sample assuming equal variances for chronoligical series expressed in ROL and USD by means of T-Student, Proc. of the Sci. Comm. Meeting „Aurel Vlaicu” University, vol.II, Informatica, Arad, 1977, 13-19.
 119. Motocu, S. Țigan, The multiple regression analysis of the key profitability-risk ratios for Transilvania bank, Proc. of the Sci. Comm. Meeting „Aurel Vlaicu” University, vol. I Mathematics, Arad, 1977, 77-82.
 120. Coman, S. Țigan, A. Achimas, T.  Drugan, On some methods for finding the regression functions with interval parameters, Applied Medical Informatics, 4 (1997) 1-2,1-6.
 121. Achimaș, S. Țigan, T. Drugan, Choosing appropiate technologies in distance education, Applied Medical Informatics, 4 (1997) 1-2, 1-6.
 122. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Duality for multiple right-hand choice pseudo-monotonic programming, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 26 (1997) no.1-2, 221-228.
 123. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Methods for solving stochastic bilinear fractional max-min problems, Recherche Operationnelle/ Operations Research, vol. 30 (1996) no.1, 81-98.
 124. Achimaș, S. Țigan, T. Drugan, D. Arion, An Expert System for Drug Therapy in the Treatment of Diabetes Mellitus, The New Review of Applied Expert Systems, 2 (1996),119-137.
 125. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, A note on duality in multiple right-hand choice pseudo-monotonic programming, Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate, Cluj-Napoca, 1996, pp.155-160.
 126. Țigan, Optimality conditions for multiobjective symmetric convex programming, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 25 (1996) no.1-2, 235-245.
 127. Țigan, A. Achimaș, T. Drugan, Statistical Programs And Their Application In The Primary Health Care, Applied Medical Informatics, 2 (1996) 1-2, pp.??.
 128. Tigan S., Achimas A., Drugan T., Statistical programs and their application in the primary health care, Applied Medical Informatics, 2 (1996) 1-2, 37-40.
 129. Țigan, Optimality conditions for multiobjective symmetric convex programming, Studia Univ. Babes-Bolyai, Mathematica, XL (1995) 3, 109-122.
 130. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Asupra sensitivitatii valorii optimale pentru problema de programare liniar-fractionara, Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate, Cluj-Napoca, 1995, pp. 103-106.
 131. Achimaș, S. Țigan, T. Drugan, D. Arion, Decision Support System for Drug Therapy in Diabetes Mellitus, Applied Medical Informatics, 1 (1995) 1, 51-55.
 132. Rafiroiu, A. Radulescu, I. S. Bocsan, S. Țigan, N. Gorgan, M.  Birt, Multiple Cross-Sectional Surveys of HBV Infection Among Institutionalised Children, Romanian Journal of Gastroenterology, vol. 4 (1995) no.3, 151-154.
 133. Țigan, A. Achimaș, T. Drugan, G. Jebeleanu, C. Drugan, Electrophoresis Pattern-Recognition with a Fuzzy Neural Network, Applied Medical Informatics, 1 (1995) 1, 47-50.
 134. Munteanu, L. Lupșa, S. Țigan, Tiberiu Popoviciu, intemeietorul Scolii romanesti de Analiza Numerica si Teoria aproximarii, fondatorul Institutului de Calcul din Cluj-Napoca al Academiei Romane, Curierul Primariei, Anul I, nr.24, 18 iulie 1995, pag. 5.
 135. Hurgoiu, G. Dragatoiu, S. Țigan, Beta2 – microglobulina la copilul cu greutate mica la nastere, Pediatria, vol. XLIV (1995) no. 3, 85-87.
 136. Popoviciu, E. Munteanu, L.  Lupșa, S. Țigan, Tiberiu Popoviciu, intemeietorul Scolii romanesti de Analiza Numerica si Teoria aproximarii, Academica, V (1995) 12(60), 28-29.
 137. Ș. Țigan, M. Stancu-Minasian, Asupra sensitivității valorii optimale pentru problema de programare linear-fractională, Seminarul itinerant ”Tiberiu Popoviciu” de Ecuații Funcționale, Aproximare și Convexitate, Cluj-Napoca, 16 mai – 21 mai, 1995.
 138. Ș. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Observații asupra programării matematice inexacte, Zilele Academice Clujene, Simpozionul ”Matematica actuală și aplicațiile ei” Omagiu lui Tiberiu Popoviciu, 27 octombrie 1995, pag. 15-16.
 139. Țigan, Asupra programarii matematice inexacte, Al Treilea Simpozion „Stiinta si Viata”, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, 1994, 13-18.
 140. Țigan, Optimality conditions for symmetric generalized convex programming and applications, Stud. Cerc. Mat., 46 (1994) 4, 487-500.
 141. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, The Minimum-Risk Approach for Continuous Time Linear-Fractional Programming, Universita di Pisa, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all’economia, Report no. 84,1-13, 1994.
 142. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, Fractional programming under uncertainty, Generalized convexity (Pecs, 1992), 322-333, Springer, Berlin, 1994.
 143. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, On some methods for solving fractional programming problems with inexact data, Stud. Cerc. Mat., 45 (1993) no.6, 517-532.
 144. Țigan, Linearization procedure and Kortanek-Evans optimality conditions for symmetric pseudoconcave programming, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 22 (1993) no.1, 113-120.
 145. Iacob, S. Țigan, On a polynomial pseudomonotonic max-min problem, Lucrarile Sesiunii de Comunicari Stiintifice, mai 1992, Univ. „Aurel Vlaicu” Arad, vol. I, Matematica Informatica, 24-31.
 146. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, D.L. Lozovanu, D.I. Solomon, On a parametrical method for solving bicriterion max-min fractional problem, Bul. Acad. St. a Republicii Moldova, Matematica, Chisinau, no 3(9) (1992), 56-91.
 147. Țigan, Asupra unor probleme fractionare de maximin, Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, vol. 27 (1992) no. 1-2, 53-57.
 148. Țigan, A. Pascu, V. Chichernea , Munteanu A., Bigan D., Sistemul informatic al Ministerului Invatamintului si Stiintei intr-o noua structura de organizare, Rev.de Pedagogie, 1, 1991, pp. 60-63.
 149. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, On a variant of bicriterion max-min fractional problem, Proc. of the „International Workshop on Multicriteria Decision Making”, March 18-22, Liblice Castle (Czechoslovakia), 152-161, 1991.
 150. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, On a procedure for some separable programming problems, Foundations of Computing and Decision Science, 16 (1991) no.3-4, 149-159.
 151. Țigan, On duality for generalized pseudomonotonic programming, Mathematica -Rev. Anal. Num. Theor. Approx., 20 (1991) no.1-2, 111-116.
 152. Țigan, I.Mstancu-Minasian, On a bicriterion max-min fractional problem, Mathematica-Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 20 (1991) no.1-2, 117-125.
 153. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, Multiobjective mathematical programming with inexact data, in vol. „Stochastic versus fuzzy approaches to multiobjective programming under uncertainty”, 395-418, R. Slowinski and J. Teghem (eds.), Kluwer Academic Publishers (1990).
 154. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, On some fractional programming models occuring in minimum risk problems, Proc. of the International Workshop on Generalized Concavity, Fractional programming and Economic Applications, Pisa Univ.,1988, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 345, Springer Verlag, Berlin, 1990, 295-324.
 155. Țigan, On a quasimonotonic max-min problem, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 19 (1990) no.1, 85-91.
 156. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, An application of Warburton procedure to a max-min fractional programming problem, Itinerant Seminar on Functional Equations Approx. Convexity, Cluj-Napoca Univ. Babes-Bolyai, 1990, 83-92.
 157. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Fractional goal programming with inexact data, Itinerant Seminar on functional equation, approximation and convexity, Cluj-Napoca Univ., 1989, pp. 311-318.
 158. Maier, S. Țigan, Start operating conditions of the synchronous motor provided with setting of the spatial phasor of the stator current along q-axis, The 2-nd International Conference on Electrical drives, 1988, Poiana Brasov (Romania), vol.B.3, pp.B.3-5-1 – B.3-5-3.
 159. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, A stochastic approach to some linear-fractional goal programming problems, Kibernetika (Praha), 1988, 224(2), 139-149.
 160. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, Generalized pseudo-fractional max-min problems, Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, (Cluj-Napoca 1988), 295-302, Preprint, 88-6, Univ. „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, 1988.
 161. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, On some fractional max-min programming models occuring in stochastic linear programming, Conferinta de matematica aplicata si mecanica, 20-23 oct. 1988, Inst. Pol. Cluj-Napoca, vol.II, 523-526.
 162. Țigan, Numerical methods for solving some max-min pseudofractional problems, Proc. of the second symposium of mathematics and its applications, Timisoara, 1987, 93-97, „Traian Vuia” Politechnical Inst., Timisoara, 1988.
 163. Țigan, On some techniques for solving the fractional max-min problems, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 17 (1988) no.1, 73-91.
 164. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, Criteriul riscului minim in programarea stochastica, Lucrarile sesiunii Centrului de calcul al Univ. Bucuresti, 1987, 392-397.
 165. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, The stochastic linear-fractional max-min problem, Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, (Cluj-Napoca 1987), 275-280. Preprint, 87-6, Univ. „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1987.
 166. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, Inexact mathematical programming, Babes-Bolyai” Univ., Cluj-Napoca, Seminar on optimization theory, Report no.8, 1987, pp.99-116.
 167. Țigan, A quasimonotonic max-min programming problem with linked linear constraints, Itinerant seminar on functional equations approx. and convexity, Cluj-Napoca, 1986, pp.279-284.
 168. Cimoca, I. Oprea, S. Țigan, Algoritmi de interpolare a multimilor finite de puncte din plan si spatiu realizate la CTCE-Cluj si utilizati in programele de aplicatii grafice, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Laboratorul de cercetari interdisciplinare, 1985, p. 19.
 169. Peteanu, S. Țigan, The multiobjective linear-fractional programming and interval goal programming, Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, (Iasi 1985), 40-45.
 170. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, The minimum risk approach to the bottleneck transportation problem, Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, Cluj-Napoca, 1985, pp. 203-208.
 171. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, The minimum risk approach to max-min bilinear programming, Analele stiintifice ale Univ. „Al.I. Cuza” Iasi, XXXI, s.II b., 1985, pp. 205-209.
 172. Țigan, Goal programming with inexact data, Babes-Bolyai Univ.,Cluj-Napoca, Seminar on optimization theory, Report no. 5, 1985, pp. 95-106.
 173. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, The stochastic max-min problem, Methods of Operations Research, 51, 1985, pp.119-126.
 174. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, The stochastic Bottleneck transportation problem, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 14 (1985) no. 2, 153-158.
 175. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, The stochastic Linear max-min problem, Cahiers du C.E.R.O., 27(1985) no.3-4, 247-254.
 176. Peteanu, S. Țigan, On some discrete fractional max-min problem. Application to max-min problems in graphs, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 13 (1984) no. 2, 167-173.
 177. Peteanu, S. Țigan, Programare scop de tip interval cu criterii fractionare, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, 1984, pp. 21-22.
 178. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, The minimum risk approach to special problems of mathematical programming. The distribution function of the optimal value, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 13 (1984) no. 2, 175-187.
 179. M. Stancu-Minasian, S. Țigan, The vectorial minimum risk problem, Proc. of the Colloquium on approximation and optimization, Cluj-Napoca, 1984, pp. 321-328.
 180. Țigan, On some nonlinear knapsack problems, Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, (Cluj-Napoca) 1984, 203-208, Preprint, 84-6, Univ. „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1984.
 181. Toader, S. Țigan, Some generalization of convexity for sequences, Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, (Cluj-Napoca 1984), 199-202. Preprint, 84-6, Univ. „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1984.
 182. Cimoca, S. Țigan, O metoda de interpolare neteda pentru functii de doua variabile si aplicatii, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Laboratorul de cercetari interdisciplinare, 1983, pp.15-17.
 183. Cimoca, S. Țigan, A max-min polynomial problem with linear constraints, in vol. „Lucrarile seminarului Th. Angheluta”, Inst. Politehnic, Cluj-Napoca, 1983, pp. 35-38.
 184. Lowy, S. Țigan, Program de analiza calitativa ale unor amestecuri odorate prin prelucrarea gaz-cromatografica, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Laboratorul de cercetari interdisciplinare, 1983, pp. 39-40.
 185. Peteanu, S. Țigan, Asupra unor probleme de max-min in grafe, in vol. „Lucrarile celui al III-lea seminar de teoria grafurilor”, Brasov, 1983, pp.46-53.
 186. Țigan, Linearization technique for quasimonotonic optimization problems, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 12 (1983) no.1, 89-96.
 187. Țigan, A parametrical method for max-min nonlinear fractional problems, Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, Cluj-Napoca Univ. Babes-Bolyai, preprint no. 2, 1983, pp.175-184.
 188. Țigan, I.M. Stancu-Minasian, Criteriul riscului minim pentru problema Cebisev, in vol. „Lucrarile celui de al IV-lea Simpozion: Modelarea cibernetica a proceselor de productie”, ASE Bucuresti, 1983, vol.1, pp. 338-342.
 189. Lowy, S. Țigan, Contributii la optimizarea mirosului in parfumerie, Partea I, Orientari si tendinte in industria farmaceutica si cosmetica, 2 (1982), pp.39-87.
 190. Lowy, S. Țigan, Contributii la optimizarea mirosului in parfumerie, Partea II, Orientari si tendinte in industria farmaceutica si cosmetica, 3 (1982), pp.36-58.
 191. Lowy, S. Țigan, Determinarea componentilor parfumurilor printr-o metodă computerizata, Orientari si tendinte in industria farmaceutica si cosmetica, 4 (1982), pp. 29-39.
 192. Țigan, Problema fractionara a arborelui minim, Buletinul Roman de Informatica, 1982, no.1, pp. 9-15.
 193. Țigan, Eficienta si propriu-eficienta pentru programarea fractionara vectoriala, Seminarul itinerant de ecuatii functionale, aproximare si convexitate, Cluj-Napoca, 1982, pp. 349-358.
 194. Țigan, Sur quelques problemes de programmation pseudo-fractionnaire, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 11 (1982) no.1-2, 167-174.
 195. Țigan, Asupra unor metode particulare de rezolvare a unor probleme particulare de programare fractionara, in vol. „Informatica pentru conducere”, Cluj-Napoca, 1981, pp. 92-93.
 196. Țigan, Observatii asupra unor probleme de programare pseudo-fractionare, Seminarul itinerant de ecuatii functionale aproximare si convexitate, Cluj-Napoca, 1981, pp. 416-424.
 197. Man, I. Oprea, S. Țigan, Rezolvarea problemelor de programare liniara cu mai multe functii obiectiv utilizind pachetul PROGEN, in vol. „Informatica pentru conducere”, Cluj-Napoca, 1980, pp.156-157.
 198. Țigan, Asupra stabilitatii pentru problemele de programare matematica, in vol. „Informatica pentru conducere”, Cluj-Napoca, 1980, pp. 192-193.
 199. Țigan, Asupra problemei de maximin fractionare, Seminarul itinerant de ecuatii functionale, aproximare si convexitate, Cluj-Napoca, 1980, pp. 139-143.
 200. Țigan, On the max-min nonlinear fractional problem, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 9 (1980) no.2, 283-288.
 201. Țigan, Remarques sur certains problemes de programmation pseudo-lineaire par morceaux, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 9 (1980) no. 1, 129-132.
 202. Țigan, Asupra unui tip a problemei de alocare a resurselor cu restrictii disjunctive care intervine in rezolvarea modelelor matematice de croire, Actualitate in Informatica si Conducere”, Cluj-Napoca, 1979, vol.II, pp. 48-49.
 203. Țigan, Asupra extinderii unor proprietati de stabilitate pentru problemele de optimizare cu restrictii, in vol. „Lucrarile Seminarului itinerant de ecuatii functionale, aproximare si convexitate”, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, 1979, pp. 197-203.
 204. Țigan, Asupra unei extinderi a cvasiconvexitatii cu aplicatie la studiul stabilitatii problemelor de optimizare, in vol. „Lucrarile Seminarului itinerant de ecuatii functionale, aproximare si convexitate”, Univ.Cluj-Napoca, 1978, pp. 78-80.
 205. Țigan, Remarques sur certains problemes de programmation pseudo-lineaire par morceaux, Proc.of the Third Colloquium on Operations Research, Univ. Cluj-Napoca, October 1978, pp. 288-292.
 206. Oprea, I. Tătaru, S. Țigan, Model matematic pentru croirea optima a bobinelor de abrazivi pe suport, in vol. „Al II-lea Simpozion de informatica si conducere”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, pp. 15-19.
 207. Oprea, S. Țigan, Rezolvarea unei probleme de croire a elementelor dreptunghiulare, in vol. „Al II-lea Simpozion de Informatica si Conducere”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, pp. 20-22.
 208. Peteanu, S. Țigan, O noua problema de drum optim in grafe, in vol.”Al II-lea Simpozion de informatica si conducere”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, pp. 169-173.
 209. Țigan, Observatii asupra programarii matematice cu restrictii de tip incluziune cu aplicatii la programarea matematica cu date inexacte, in vol.”al II-lea Simpozion de informatica si conducere”, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, pp. 182-186.
 210. Țigan, Un algoritm pentru o problema dinamica fractionara, in vol. „Al II-lea Simpozion de informatica si conducere”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,1977, pp. 12-14.
 211. Țigan, Algoritm in cascada pentru rezolvarea unei probleme speciale de programare fractionara, in vol. „Probleme actuale de Conducere si Informatica”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, pp. 310-318.
 212. Țigan, Sur quelques proprietes de stabilite concernant les problemes d’optimisation avec contraintes, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 6 (1977) no.2, pp. 203-225.
 213. Țigan, Sur un probleme de programmation mathematique nonlineaire avec contraintes de type inclusion, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 5 (1976) no. 2, pp. 219-224.
 214. Țigan, Sur une methode pour la resolution d’un probleme d’optimisation fractionnaire par segments, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 4 (1975) no.1, pp. 87-97.
 215. Țigan, Sur le probleme de la programmation vectorielle fractionnaire, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx., 4 (1975) no. 1, pp. 99-103.
 216. Țigan, Asupra functiei lui Lagrange generalizate pentru problemele de optimizare cu restrictii, Revista de analiza numerica si teoria aproximatiei, vol. 2 (1973) 2, pp. 211-222.
 217. Țigan, On a method for fractional optimization problems. Application to stochastic optimization problems, Proc. of the Computer Sci. Conf., Szekesfehervar (Hungary), May 1973, pp. 351-355.
 218. Țigan, Asupra unei probleme de programare neliniara fractionara, Revista de analiza numerica si teoria aproximatiei, vol. 1, 1972, pp. 215-226.
 219. Țigan, Sur quelques problemes speciaux d’affectation a application economiques, Die referate der 13,Internationalen Hochschulvoche,”Electronische Datenverarbeitung in der Wissenschaft,Wirtschaft und Verwaltung”, Sudosteuropa Gesellschaft, Munchen 1972, 107-124.
 220. Țigan, Sur une methode de decomposition pour le probleme de programmation monotone, Mathematica, vol. 13 (36) (1971) 2, pp. 347-354.
 221. Țigan, Sur la fonction de Lagrange generalise pour la probleme d’optimisation, SEMA (Metra International), Paris, Note de travail, no. 152, 1-18, 1971.
 222. Țigan, Sur quelques problemes d’affectation, SEMA (Metra International), Paris, Note de travail, no. 157, 1-10, 1971.
 223. Țigan, Sur la stabilite des problemes d’optimisation avec contraintes, SEMA (Metra International) Paris, Note de travail no.160, 1-16, 1971.
 224. Țigan, Sur une probleme d’affectation, Mathematica, vol. 11 (34), 1, 1969, pp.163-166.
 • premiul Societăţii Române de Informatică Medicală, 1995, pentru monografia „Informatica în medicină”, publicată în colaborare cu T. Spircu în editura TEORA, Bucureşti, 1995,
 • premiul „Iuliu Moldovan” al UMF Cluj-Napoca, luat în 1995 împreună cu „Departamentul de medicină comunitară şi de familie” pentru merite deosebite în modernizarea învăţământului medical.

Lista de mai jos cuprinde comunicari stiintifice prezentate la manifestări ştiinţifice din tară şi străinătate. O bună parte dintre comunicările de mai jos au fost publicate in extenso in volumele manifestărilor ştiinţifice respective sau in alte publicaţii de specialitate (a se vedea lista de publicaţii).

[ 1 ] Tigan S., Sesiunea stiintifica a filialei din Cluj a Academiei RSR, Institutul de calcul, Cluj, 28-29 octombrie 1967. Asupra reprezentarii unui proiect prin grafe,

[ 2 ] Tigan S., Al IV-lea Congres al matematicienilor de expresie latina, Groupement des mathematiciens d’expression latine, Bucuresti-Brasov, 17-24 septembrie 1969. Asupra unei probleme de programare matematica,

[ 3 ] Tigan S., Sesiunea stiintifica a filialei din Cluj a Academiei RSR, Academia RSR Filiala Cluj, Cluj, 20 iunie 1969. Asupra unor probleme de atribuire,

[ 4 ] Tigan S., Mejdunarodnaia Konferentia po matematicescoe modelirovaniu, Academia de Stiinte Bulgara, Institutul de Matematica, Varna (Bulgaria), 13-19 mai 1970. On a case of the bottleneck travelling salesman problem,

[ 5 ] Azzola B., Kecskes I., Nemeti L., Tigan S., Sesiunea Academiei RSR cu tema: „Contributii ale cercetarii stiintifice romanesti la perfectionarea conducerii si planificarii activitatii economico-sociale”, Academia R.S.R., Bucuresti, 14-15 iulie 1972 Rezultate obtinute de cercetatori ai Institutului de Calcul Cluj cu privire la imbunatatirea metodelor de conducere si planificare economica,

[ 6 ] TIGAN S., Der 13, Internationalen Hochschulvoche, „Electronische Datenverarbeitung in der Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung”, Sudosteuropa Gesellschaft, Munchen (Tutzing), 9-13 Oktober 1972. Sur quelques problemes speciaux d’affectation a application economiques,

[ 7 ] Tigan S., Sesiune stiintifica a Academiei RSR, Academia RSR Filiala Cluj, Cluj, 20-21 decembrie 1972, Asupra stabilitatii in problemele de optimizare,

[ 8 ] Tigan S., Colocviul de Teoria Constructiva a functiilor, Academia RSR, Institutul de calcul, Cluj, 6-12 septembrie 1973. Asupra functiei Lagrange generalizate si a dualitatii neliniare pentru probleme de optimizare cu restrictii,

[ 9 ] TIGAN S., The Computer Science Conference, Hungarian Academy of Science, Computer and Automation Institute, Szekesfehervar (Hungary), 21-26 May 1973. On a method for fractional optimization problems. Application to stochastic optimization problems,

[ 10 ] Tigan S., Sedinta de comunicari a Institutului de Calcul, Institutul de calcul din Cluj al Academiei RSR, Cluj, 3-4 aprilie 1974, Asupra unei metode de rezolvare a unei probleme de optimizare segmentar-fractionara,

[ 11 ] Tigan S., Sesiunea Stiitifica a Filialei Cluj a Academiei RSR, Academia RSR Filiala Cluj, Institutul de Calcul, Cluj, 21-22 iulie 1974. Asupra unor proprietati de continuitate in unele probleme de optimizare cu restrictii,

[ 12 ] Tigan S., Al II-lea Colocviu de „Cercetari Operationale”, Univ. Craiova, Craiova, 7-8 dec. 1974. Asupra problemei de programare vectoriala fractionara,

[ 13 ] PETEANU V., TIGAN S., Simpozionul de informatica si conducere”,Lab. Jud. de Informatica, CTCE Cluj, Cluj-Napoca,12-15 martie 1975. O noua problema de drum optim in grafe,

[ 14 ] Tigan S., Simpozionul „Teoria convexitatii cu aplicatii la studiul problemelor de optimizare”, Univ. „Babes-Bolyai”, Cluj, 5 iulie 1975. Asupra unor proprietati de stabilitate pentru problemele de optimizare cu restrictii,

[ 15 ] TIGAN S., Simpozionul de informatica si conducere”,Lab. Jud. de Informatica, CTCE Cluj, Cluj-Napoca,12-15 martie 1975. Observatii asupra programarii matematice cu restrictii de tip incluziune cu aplicatii la programarea matematica cu date inexacte,

[ 16 ] OPREA I., TATARU I., TIGAN S., Al II-lea Simpozion de informatica si conducere”,Lab. Jud. Informatica Cluj, CTCE Cluj,  Cluj-Napoca, 20-23 aprilie 1976. Model matematic pentru croirea optima a bobinelor de abrazivi pe suport,

[ 17 ] OPREA I., TIGAN S., Al II-lea Simpozion de informatica si conducere”,Lab. Jud. Informatica Cluj, CTCE Cluj,  Cluj-Napoca, 20-23 aprilie 1976. Rezolvarea unei probleme de croire a elementelor dreptunghiulare,

[ 18 ] TIGAN S., Al II-lea Simpozion de informatica si conducere”,Lab. Jud. Informatica Cluj, CTCE Cluj,  Cluj-Napoca, 20-23 aprilie 1976. Un algoritm pentru o problema dinamica fractionara,

[ 19 ] Tigan S., Simpozion organizat cu ocazia aniversarii a 70 ani de la nasterea Acad. T. Popoviciu, Univ. „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 20-21 martie 1976. Asupra stabilitatii unor clase de probleme de optimizare neliniare la perturbatii ale restrictiilor,

[ 20 ] TIGAN S., Al III-lea Simpozion de Informatica si Conducere, Lab. Jud. de Informatica, Cluj-Napoca,11-18 mai 1977. Algoritm in cascada pentru rezolvarea unei probleme speciale de programare fractionara,

[ 21 ] TIGAN S., Third Colloquium on Operations Research, Univ. Cluj-Napoca, Cluj-Napoca 20-21 October 1978. Remarques sur certains problemes de programmation pseudo-lineaire par morceaux,

[ 22 ] TIGAN S., Al IV-lea Simpozion „Informatica si Conducere”, CTCE Cluj, Cluj-Napoca, 10-13 mai 1978. Asupra unui tip a problemei de alocare a resurselor cu restrictii disjunctive care intervine in rezolvarea modelelor matematice de croire,

[ 23 ] MAN A., OPREA I., TIGAN S., Al V-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica, Cluj-Napoca, 9-12 mai 1979. Rezolvarea problemelor de programare liniara cu mai multe functii obiectiv utilizind pachetul PROGEN,

[ 24 ] TIGAN S., Seminarul itinerant de ecuatii functionale, aproximare si convexitate, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 17-19 mai 1979. Asupra extinderii unor proprietati de stabilitate pentru problemele de optimizare cu restrictii,

[ 25 ] TIGAN S., Al V-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica, Cluj-Napoca, 9-12 mai 1979. Asupra stabilitatii pentru problemele de programare matematica,

[ 26 ] TIGAN S., Seminarul itinerant de ecuatii functionale, aproximare si convexitate, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 16-17 mai 1980. Asupra problemei de maximin fractionare,

[ 27 ] TIGAN S., Al VI-lea Simpozion „Informatica si Conducere”, Lab. Jud. Informatica, Cluj-Napoca, 21-24 mai 1980. Asupra unor metode particulare de rezolvare a unor probleme particulare de programare fractionara,

[ 28 ] TIGAN S., Seminarul itinerant de ecuatii functionale aproximare si convexitate, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 10-12 decembrie 1981. Observatii asupra unor probleme de programare pseudo-fractionare,

[ 29 ] TIGAN S., Lowy D.,  Sesiunea Stiintifica a cadrelor didactice si cercetatorilor, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 23-24 octombrie 1981. Asupra unui model matematic pentru analiza unor compusi chimici,

[ 30 ] Peteanu V., Oprea I., Tigan S., Intilnire de lucru cu absolventi ai facultatii de matematica, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 14 aprilie 1981, Un model matematic cu aplicatii in repartizarea eficienta a lucrarilor pe sistemele de calcul

[ 31 ] Tigan S., Al VII-lea Simpozion „Informatica si Conducere”, Lab. Jud. Informatica, Cluj-Napoca, 20-23 mai 1981. Asupra unor probleme de programare pseudofractionara

[ 32 ] Tigan S., Intilnire de lucru cu absolventi ai facultatii de matematica, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 6 aprilie 1982, Asupra unei probleme de optimizare cvasimonotone,

[ 33 ] Man A., Oprea I., Peteanu V., Tigan S., Sesiunea „Informatica si dezvoltarea economico-sociala a Romaniei”, ICI Bucuresti, Bucuresti, 24-26 mai 1982. INTERCOB – pachet de programe pentru rezolvarea interactiva a problemei de programare liniara multicriteriu,

[ 34 ] Cimoca G., Tigan S., Sesiunea „Informatica si dezvoltarea economico-sociala a Romaniei”, ICI Bucuresti, Bucuresti, 24-26 mai 1982. Modelarea matematica a suprafetelor topografice si realizarea automata a hartilor,

[ 35 ] Peteanu V., Tigan S., Cel de al doilea Seminar de Teoria Grafurilor, Univ. Al.I.Cuza Iasi, Iasi, 8-9 octombrie 1982, Unele probleme de optimizare neliniare in grafe,

[ 36 ] TIGAN S., Seminarul itinerant de ecuatii functionale, aproximare si convexitate, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 20-22 octombrie 1982. Eficienta si propriu-eficienta pentru programarea fractionara vectoriala,

[ 37 ] CIMOCA G., TIGAN S., Sesiune de comunicari, Universitatea Babes-Bolyai, Laboratorul de cercetari interdisciplinare, 17 noiembrie 1983. O metoda de interpolare neteda pentru functii de doua variabile si aplicatii,

[ 38 ] CIMOCA G., TIGAN S., Seminarul Th. Angheluta”, Inst. Politehnic Cluj, Cluj-Napoca, 10-12 iunie 1983. A max-min polynomial problem with linear constraints,

[ 39 ] Fodor E., Fodoca M., Orban G., Tigan S., Cimoca G., Sesiune Jubiliara de Comunicari Stiintifice a Directiei Topografice Militare, Ministerul Apararii Nationale, Bucuresti, 16-17 februarie 1983. Interpolarea si trasarea automata a curbelor de nivel,

[ 40 ] LOWY D., TIGAN S., Sesiune de comunicari, Universitatea Babes-Bolyai, Laboratorul de cercetari interdisciplinare, 17 noiembrie 1983. Program de analiza calitativa ale unor amestecuri odorate prin prelucrarea gaz-cromatografica,

[ 41 ] PETEANU V., TIGAN S., Cel de al III-lea seminar de teoria grafurilor, Univ. Brasov, Brasov, 21-22 octombrie 1983. Asupra unor probleme de max-min in grafe,

[ 42 ] TIGAN S., Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, Cluj-Napoca Univ. Babes-Bolyai,Cluj-Napoca, 19-24 mai 1983. A parametrical method for max-min nonlinear fractional problems,

[ 43 ] Orban G., Fodoca M., Cimoca G., Tigan S., Fodor E., Gerendi A., Symposium on „New mining and dressing technologies of non-metallics, ICPMSN Cluj-Napoca & CO.PISEE, Cluj-Napoca, 21-23 september 1983, Interpolarea si trasarea automata a curbelor de nivel,

[ 44 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I. M., Cel de al IV-lea Simpozion: Modelarea cibernetica a proceselor de productie, ASE Bucuresti, 1983. Criteriul riscului minim pentru problema Cebisev,

[ 45 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I. M., Al VI-lea Simpozion „Informatica si Conducere”, Lab. de Informatica Cluj, Cluj-Napoca, 1-3 iunie 1983. Asupra unor probleme stochastice de maximin,

[ 46 ] PETEANU V., TIGAN S., Sesiune de Comunicari, Univ. Babes-Bolyai,Facultatea de matematica, Cluj-Napoca, 16 aprilie  1984. Programare scop de tip interval cu criterii fractionare,

[ 47 ] STANCU-MINASIAN I. M., TIGAN S., Colloquium on approximation and optimization,Univ. Babes Bolyai, Cluj-Napoca, 25-26 October 1984. The vectorial minimum risk problem,

[ 48 ] TIGAN S., Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, Univ. „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1984. On some nonlinear knapsack problems,

[ 49 ] TOADER G., TIGAN S., Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, Univ. „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1984. Some generalization of convexity for sequences,

[ 50 ] Munteanu R., Oprea I., Tigan S., Andrei N., Al IX-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica, Cluj-Napoca, 29-31 mai 1985. O adaptare a bibliotecii XMP pentru obtinerea unui program de programare liniara pentru minicalculatoare  de tip CORAL,

[ 51 ] Oprea I., Tigan S., Al IX-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica, Cluj-Napoca, 29-31 mai 1985. Pachet de programe pentru rezolvarea problemei de croire rectangulare pe minicalculatoare,

[ 52 ] Peteanu V., Tigan S., Oprea I., Munteanu R., Al IX-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica, Cluj-Napoca, 29-31 mai 1985. Asupra unei probleme de optimizare cu mai multe criterii,

[ 53 ] CIMOCA G., OPREA I., TIGAN S., Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Sesiune de comunicari, Laboratorul de cercetari interdisciplinare, 19 decembrie 1985. Algoritmi de interpolare a multimilor finite de puncte din plan si spatiu realizate la CTCE-Cluj si utilizati in programele de aplicatii grafice,

[ 54 ] PETEANU V., TIGAN S., Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, Univ. Al. I. Cuza Iasi, 25 octombrie 1985. The multiobjective linear-fractional programming and interval goal programming,

[ 55 ] STANCU-MINASIAN I. M., TIGAN S., Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1985. The minimum risk approach to the botleneck transportation problem,

[ 56 ] Stancu-Minasian I.M., Tigan S., International Conference on Stochastic Programming, Prague, 15-19 September 1986. Stochastic approach to some goal programming problems,

[ 57 ] TIGAN S., Itinerant seminar on functional equations approx. and convexity, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1986. A quasimonotonic max-min programming problem with linked linear constraints,

[ 58 ] Tigan S., Munteanu R., Al X-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica si Cond.,  Cluj-Napoca, 28-30 mai 1986. PROLIN pachet de programe pentru rezolvarea problemelor de programare liniara pe minicalculatoare,

[ 59 ] Oprea I., Tigan S., Al X-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica si Cond.,  Cluj-Napoca, 28-30 mai 1986. MICRO – pachet de programe pentru rezolvarea problemei croirii dreptunghiulare pentru minicalculatoare

[ 60 ] Oprea I., Tigan S., Al X-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica si Cond.,  Cluj-Napoca, 28-30 mai 1986. Aproximarea datelor experimentale prin functii cu alura impusa

[ 61 ] Tigan S.,  Sesiune de comunicari, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Laboratorul de cercetari interdisciplinare, 18 decembrie 1986. Asupra unor probleme de optimizare si aplicatii,

[ 62 ] Tigan S., Al II-lea Simpozion de Matematici si Aplicatii, Inst. Pol. „Traian Vuia” Timisoara, Timisoara, 30-31 octombrie 1987, Metode numerice pentru rezolvarea unor clase de probleme de maximin pseudofractionare,

[ 63 ] STANCU-MINASIAN I. M., TIGAN S., Sesiunea Stiintifica a Centrului de calcul al Univ. Bucuresti, Univ. Bucuresti, Bucuresti, 20-21 februarie 1987. Criteriul riscului minim in programarea stochastica,

[ 64 ] STANCU-MINASIAN I. M., TIGAN S., Itinerant seminar on functional equations, approximation and convexity, Univ. „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 21-23 mai 1987. The stochastic linear-fractional max-min problem,

[ 65 ] Peteanu V., Oprea I., Munteanu R., Tigan S., A XI-lea Simpozion „Informatica si Conducere”, Lab. Jud. Inf. Cond. Cluj, Cluj-Napoca,27-29 mai 1987. Programare multicriteriala cu scopuri interval,

[ 66 ] MAIER V., TIGAN S., The 2-nd International Conference on Electrical drives, 1988, Poiana Brasov (Romania). Start operating conditions of the synchronous motor provided with setting of the spatial phasor of the stator current along q-axis,

[ 67 ] STANCU-MINASIAN I. M., TIGAN S., Itinerant seminar on functional equations,approximation and convexity, Univ. „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, 1988. Generalized pseudo-fractional max-min problems,

[ 68 ] STANCU-MINASIAN I. M., TIGAN S., Conferinta de matematica aplicata si mecanica, Inst. Pol. Cluj, Cluj-Napoca, 20-23 octombrie 1988, On some fractional max-min programming models occuring in stochastic linear programming,

[ 69 ] Tigan S., Cimoca G., Zilele Academice Clujene, Academia RSR Filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 21-26 noiembrie 1988, Modele matematice in traficul urban,

[ 70 ] Peteanu V., Tigan S., A XII-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. Informatica si Cond. Cluj, Cluj-Napoca, 7-10 iunie 1988. Algoritmi pentru probleme de optimizare fractionare,

[ 71 ] Negrea D., Zetea T., Cimoca G., Tigan S., Al XIII-lea Simpozion „Informatica si Conducere”,Lab. Jud. de Informatica, CTCE Cluj, Cluj-Napoca, 7-9 iunie 1989. Asupra echilibrarii fluxului in retele de circulatie urbana,

[ 72 ] Stancu-Minasian I.M., Tigan S.,  Zilele Academice Clujene, Academia RSR Filiala Cluj-Napoca, Cluj Napoca, 4-9 decembrie 1989. Programare matematica cu mai multe functii obiectiv cu date inexacte,

[ 73 ] Tigan S.,  Zilele Academice Clujene, Academia RSR Filiala Cluj-Napoca, Cluj Napoca, 4-9 decembrie 1989. Asupra unor procedee pentru rezolvarea unei probleme de programare pseudofractionara,

[ 74 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I. M., Itinerant Seminar on functional equation, approximation and convexity, Cluj-Napoca Univ. Babes-Bolyai, 1989. Fractional goal programming with inexact data,

[ 75 ] STANCU-MINASIAN I. M., TIGAN S., The International Workshop on Generalized Concavity, Fractional programming and Economic Applications, Pisa Univ.,1988. On some fractional programming models occuring in minimum risk problems,

[ 76 ] Tigan S., Seminaire UNESCO L’informatisation de l’enseignement preuniversitaire, Institutul de Stiinte ale Educatiei Bucuresti, Bucuresti, 5-9 nov. 1990. Le systeme informatique du ministere de l’enseignement et de la science,

[ 77 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I. M., Itinerant Seminar on Functional Equations Approx. Convexity, Cluj-Napoca Univ. Babes-Bolyai, 1990. An application of Warburton procedure to a max-min fractional programming problem,

[ 78 ] STANCU-MINASIAN I. M., TIGAN S., The „International Workshop on Multicriteria Decision Making”,The Institute of Economics Czechoslovak Academy of Sciences, Liblice Castle (Czechoslovakia), March 18-22, 1991. On a variant of bicriterion max-min fractional problem,

[ 79 ] Tigan S., Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate,Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 22-24 mai 1991. Probleme de max-min cu restrictii liniare separate,

[ 80 ] Tigan S., Simpozionul Impactul Stiinta-Societate, la acest sfirsit de mileniu, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 24 mai 1991. Probleme actuale de optimizare si unele aplicatii,

[ 81 ] Tigan S., Simpozion dedicat memoriei Acad. T. Popoviciu la 85 ani de la nasterea sa, Univ. „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, 29 martie 1991. Asupra programarii pseudomonotone,

[ 82 ] Stancu-Minasian I.M., Tigan S., Sesiunea de comunicari dedicata sarbatoririi a 125 de ani de la infiintarea Academiei Romane, 7-8 iunie 1991, Academia Romana, Bucuresti. Asupra unei probleme de programare separabila,

[ 83 ] Hopartean H., Tigan S., Zilelele UMF Cluj-Napoca, 8-11 decembrie 1992 Sistem integrat: tutorial, editor de texte, sistem informatic medical,

[ 84 ] IACOB E., TIGAN S., Sesiunea de Comunicari Stiintifice, Univ. „Aurel Vlaicu” Arad, Arad, 7-8 mai 1992,. On a polynomial pseudomonotonic max-min problem,

[ 85 ] Tigan S., Zilele Academice Clujene, Academia RSR Filiala Cluj-Napoca, Cluj Napoca, 12-17 octombrie 1992. Tipuri de eficienta in optimizarea multicriteriala cu date inexacte,

[ 86 ] Romanisin V., Tigan S., Zilelele UMF Cluj-Napoca, 8-11 decembrie 1992 Despre un pachet didactic pentru biostatistica,

[ 87 ] Stancu-Minasian I.M., Tigan S., Sesiunea de comunicari dedicata sarbatoririi a 100 de ani de nasterea Acad. O. Onicescu, Academia Romana, Bucuresti, 25 septembrie 1992. Asupra unor cazuri de programare fractionara cu date inexacte,

[ 88 ] Stancu-Minasian I.M., Tigan S., IV-th International Workshop on Generalized Convexity, Janus Panonius University, Pecs (Hungary), August 31- September 2, 1992. Fractional Programming under Uncertainty,

[ 89 ] Tigan S., Stancu-Minasian I.M.,  EURO XII/TIMS XXXI Joint International Conference Operational Research/ Management Science, Helsinki, Finland, June 29-July 1, 1992. Methods for solving Multicriteria Inexact Programming,

[ 90 ] Drugan T., Tigan S., Conferinta Nationala de Biofizica si Informatica Medicala, UMF Timisoara, Timisoara, 3-6 noiembrie 1993. Limits of the modular neural networks,

[ 91 ] Stancu-Minasian I.M., Tigan S., Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate,Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 18-22 mai 1993. Asupra problemei stochastice fractionar biliniare de maximin,

[ 92 ] Tigan S., Simpozionul „Stiinta si Viata”, Univ. „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, 21 mai 1993. Optimizare si unele aplicatii,

[ 93 ] Tigan S., Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate,Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 18-22 mai 1993. Conditiile de optimalitate ale lui Kortanek si Evans pentru programarea pseudo-concava simetrica,

[ 94 ] Tigan S., Hopartean H. V., Zilele UMF Cluj-Napoca, 7-10 decembrie 1993. Orphan V 2.0 program de gestionare si prelucrare a dosarelor medicale informatizate cu circuit inchis,

[ 95 ] Tigan S., Hopartean H. V., Conferinta Nationala de Biofizica si Informatica Medicala, UMF Timisoara, Timisoara, 3-6 noiembrie 1993. ORPHAN-Software application for the orphanages,

[ 96 ] Petrescu G., Tigan S., Gurzau E.S., Drugan T.,  9th World Conference on Tobacco and Health, Paris, CNIT, 10-14 October 1994 Prevalence of smoking among pupils,

[ 97 ] Popoviciu E., Munteanu E., Tigan S., Lupsa L., Sesiunea de comunicari a  Academiei Romane „Memoria Matematicii Romanesti”, Academia Romana, Sectia de Stiinte Matematice, 20 decembrie 1994 Tiberiu Popoviciu intemeietorul scolii romanesti de analiza numerica si teoria aproximarii, fondatorul Institutului de calcul din Cluj al Academiei Romane,

[ 98 ] Tigan S., 15-th International Symposium on Mathematical Programming, Univ. of Michigan, Ann Arbor, August 15-19, 1994. Optimality conditions for symmetric generalized convex programming,

[ 99 ] Tigan S., Zilele academice clujene, Academia Romana Filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 17-29 octombrie 1994. Despre unele conditii de optimalitate pentru programarea simetrica,

[ 100 ] TIGAN S., Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate, Univ. Babes -Bolyai, Cluj-Napoca, 1994. Asupra programarii matematice inexacte,

[ 101 ] Tigan S., Achimas A., Jebeleanu G., Drugan T., Drugan C., Zilele UMF Cluj-Napoca, 1994. Metoda de clasificare a patern-urilor electroforetice cu ajutorul retelelor neuronale fuzzy,

[ 102 ] Achimas A., Drugan T., Tigan S., Mircean A.,  International symposium „Computer Assessment of the diabetic patient”, Cluj-Napoca, April 6-7 1995. Studiul asistat de calculator al complicatiilor cronice in diabetul zaharat: Vasculopatia diabetica,

[ 103 ] Drugan T., Tigan S., Achimas A., Drugan C.,   International symposium „Computer Assessment of the diabetic patient”, Cluj-Napoca, April 6-7 1995. Studiul asistat de calculator al complicatiilor cronice in diabetul zaharat: Polineuropatia diabetica,

[ 104 ] Eniu A., Eniu Z., Tigan S., Achimas A., Al XIX-lea Simpozion al Societatii Romane de Anestezie-Terapie Intensiva, Cluj-Napoca, mai 1995. EAB-Expert: suport decizional computerizat pentru investigatia, diagnosticul si tratamentul dezechilibrelor acido-bazice,

[ 105 ] Stancu-Minasian I.M., Tigan S., Rencontres Francophones de Recherche Operationnelle FRANCORO, Faculte Politechnique de Mons, Mons, Belgique, 11-14 Juin 1995. Sur quelques problemes de risque minimal,

[ 106 ] Tigan S., Achimas A., Drugan T., Drugan C., Mircean A.,  International symposium „Computer Assessment of the diabetic patient”, Cluj-Napoca, April 6-7 1995. Studiul asistat de calculator al complicatiilor cronice in diabetul zaharat: Nefropatia diabetica,

[ 107 ] Tigan S., Achimas A., Drugan T., Jebeleanu G., Drugan C., Rencontres Francophones de Recherche Operationnelle FRANCORO, Faculte Politechnique de Mons, Mons, Belgique, 11-14 Juin 1995. La classification des patterns electrophoretiques par des reseaux de neurones fuzzy,

[ 108 ] Tigan S., Achimas A., Jebeleanu G., Drugan T., Drugan C., International symposium „Computer Assessment of the diabetic patient”, Cluj-Napoca, April 6-7 1995. Retele neuronale fuzzy cu aplicatii in clasificarea electroforezei proteinelor,

[ 109 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I.M., Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate, Cluj-Napoca, 1995. Asupra sensitivitatii valorii optimale pentru problema de programare liniar-fractionara,

[ 110 ] Rafiroiu C., Radulescu A., Bocsan I.S., Suteu O., Gorgan N., Tigan S., Birt M., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 7-8 decembrie 1995. Aspecte seroepidemiologice ale infectiei cu VHB intr-o colectivitate la risc. Implicatii in strategia vaccinala,

[ 111 ] Tigan S., Achimas A., Drugan T., Arion D., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 7-8 decembrie 1995. Expert system for insulinotherapy in diabetes mellitus with a graphic interface

[ 112 ] Achimas A., Tigan S., Drugan T., Arion D.,  Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 7-8 decembrie 1995. Diet assesment in diabetes mellitus with an expert system,

[ 113 ] Achimas A., Bocsan I., Tigan S., Drugan T., Mircean A., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 7-8 decembrie 1995. Primary health care intelligent databases,

[ 114 ] Tigan S., Achimas A., Mircean A., Drugan T., Galis R., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 7-8 decembrie 1995. Sistem informatic pentru achizitia video si corectarea lucrarilor grila,

[ 115 ] Bocsan I.S., Condor M., Ionut C., Tigan S., Stamatiu C., Mircea P.A., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 7-8 decembrie 1995. Formarea medicala de medicina preventiva,

[ 116 ] Tigan S., Stancu-Minasian I.M.,  Zilele academice clujene, Simpozionul „Matematica actuala si aplicatiile ei” (Omagiu lui Tiberiu Popoviciu), Academia Romana Filiala Cluj, 23-24 octombrie 1995, Observatii asupra programarii matematice inexacte

[ 117 ] Tigan S., Achimas A., Drugan T., Arion D., The First European Conference on Health Informatics, Paris, 24-25 October, 1995. Expert systems for modelling and adjustment of insulinotherapy in diabetes mellitus,

[ 118 ] Anghel I., Anghel M., Cojocaru V., Tigan S., Derevenco P., The First FEPS Congres, Regional IUPS Meeting, Maastricht , September 9-12, 1995, Biorhythmicity of some neuromotor functions in relation with occupational stress,

[ 119 ] Bocsan I.S., Condor M., Ionut C., Stamatiu C., Tigan S., Hanson M.,  1-st International Conference on Primary Health Care, Cluj-Napoca, Romania, 27-31 May 1996 Primary health care concepts – the keystone in creating a more realistic preventive medicine curriculum in Romanian medical schools,

[ 120 ] Drugan T., Achimas A., Tigan S., Mircean A., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 5-6 decembrie 1996. Aplicatii multimedia in invatamintul medical,

[ 121 ] Tigan S., Drugan T., Achimas A.,  Mircean A., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 5-6 decembrie 1996. Culegerea, stocarea si prelucrarea datelor pentru baze de date necesare invatamintului medical,

[ 122 ]  Achimas A., Tigan S., Drugan T., Mircean A., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 5-6 decembrie 1996. Evaluarea invatamintului medical pentru agremetare si acreditare,

[ 123 ]  Achimas A., Tigan S., Drugan T., Mircean A., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 5-6 decembrie 1996. Accesul la informatii si date in retelele de calculatoare,

[ 124 ] Coman I., Tigan S.,  MEDINF, 7-9 noiembrie 1996, Cluj-Napoca, On some methods for finding the regression functions with interval parameters

[ 125 ] Tigan S., Achimas L., Achimas A., Drugan T., MEDINF, 7-9 noiembrie 1996, Cluj-Napoca, Predictiv Study for Laparoscopic surgery of the gallbladder by ultrasonography,

[ 126 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I. M., Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate, Cluj-Napoca, 1996. A note on duality in multiple right-hand choice pseudo-monotonic programming,

[ 127 ] Stancu-Minasian I.M., Tigan S.,   The Sci. Comm. Meeting „Aurel Vlaicu” University ,Arad, 1977,  On sensitivity coefficient for the linear-fractional programming,

[ 128 ] Motocu M., Tigan S.,   The Sci. Comm. Meeting „Aurel Vlaicu” University ,Arad, 1977,  Analysis of chronological series made up of the values of profitability and risk rates in banking,

[ 129 ] Motocu M., Tigan S.,   The Sci. Comm. Meeting „Aurel Vlaicu” University ,Arad, 1977,  Analysis of two-sample assuming equal variances for chronoligical series expressed in ROL and USD by means of T-Student,

[ 130 ] Motocu M., Tigan S.,   The Sci. Comm. Meeting „Aurel Vlaicu” University ,Arad, 1977,  The multiple regression analysis of the key profitability-risk ratios for Transilvania bank,

[ 131 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I. M., Seminarul Itinerant „Tiberiu Popoviciu” de Ecuatii Functionale, Aproximare si Convexitate, Cluj-Napoca, 1997. On duality in multiple right-hand choice symmetric pseudo-monotonic programming,

[ 132 ] Tigan S., Stancu-Minasian I.M.,  Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 4-5 decembrie 1997. Asupra coeficientului de sensitivitate pentru programarea fractionar-liniara la perturbatii ale datelor problemei

[ 133 ] Tigan S., Drugan T., Achimas A.,  Mircean A., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 4-5 decembrie 1997. Aplicatii Delphi in recunoasterea formelor

[ 134 ]  Achimas A., Drugan T., Tigan S., Mircean A., Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 4-5 decembrie 1997. Invatamantul la distanta in educatia medicala

[ 135 ] Drugan T., Tigan S., Achimas A., Mircean A.,   Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 4-5 decembrie 1997. Bazele de date multimedia in imagistica medicala

[ 136 ] Petrescu G., Tigan S., Bianu C.,  10th World Conference on tobacco or health, 24-28 August 1997, Beijing, China Smoking in the industrial environment,

[ 137 ] Anghel I., Anghel M., Derevenco P., Tigan S., Tatar I., 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, Tampere, Finland, 1997,  Neurosensorial changes related to pecularities of work as basis for ergonomical design,

[ 138 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I. M., Le Deuxieme Journees Francophones de Recherche Operationnelle FRANCORO II, Souse, Tunisie, 6-8 Avril 1998. Sur la dualite pour la programmation pseudo-monotone symetrique avec termes libres multiples,

[ 139 ] Coman I., Tigan S., Achimas A., Drugan T., Medinf ’98 Arad, 22-24 octombrie, 1998 Asupra unor functii de regresie interval,

[ 140 ] Achimas A., Drugan T., Tigan S.,  Medinf ’98 Arad, 22-24 octombrie, 1998 Educatia medicala la distanta

[ 141 ] Drugan T., Tigan S., Achimas A.,  Medinf ’98 Arad, 22-24 octombrie, 1998 Baze de date multimedia in endoscopia digestiva superioara

[ 142 ] TIGAN S., STANCU-MINASIAN I. M., 16th European Conference on Operational Research, Brussels, Belgium, July 12-15,1998, Some properties of the sensitivity coefficient for the linear-fractional programming

[ 143 ] Petrescu G., Tigan S., Petrescu V.M., Bianu C., Vlad F., European Respiratory Society Annual Congress, Geneva Switzerland , September 19-23, 1998 Smoking in the industrial environment (an ironworks),

[ 144 ] Tigan S., Achimas A., Drugan T.,  Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 3-4 decembrie 1998. Asupra utilizarii programelor statistice in prelucrarea datelor statistice biomedicale

[ 145 ] Achimas A.,  Tigan S., Drugan T.,  Zilele UMF Cluj, Cluj-Napoca, 3-4 decembrie 1998. Project for the introduction of distance education in the romanian medical education,

[146] Tigan S., Stancu-Minasian I.M., Tigan I., Numerical methods for solving some special max-min programming problems involving generalized convex functions, 6-th International Symposium on Generalized Convexity/ Monotonicity, Karlovassi, Samos, Greece, 1999

[147] Tigan S., Stancu-Minasian I. M., Some applications of Generalized Convexity in Multicriteria Decision Making Approaches, 17-th International Symposium on Mathematical Programming, Georgia Institute of Technology, Atlanta, 2000.

[148] Tigan S., On the maximizing a fractional function over a finite set, Seminaire Itinerant Tiberiu Popoviciu d’Equations Fonctionnelles, Approximation et Convexite, Cluj-Napoca Univ. Babes-Bolyai, 2000.

[149] Tigan S., On the multi-criteria ranking methods in medical field, Conf. to Westlake Institut, GB, December 4, 2001.

[150] Ionac D., Tigan S., Some Methods for Solving Max-Min Bilinear Fractional Rank-Two Reverse Convex Programming, Balkanic Operations Reasearch Conference, Salonic, May 2002.

[151] Tigan S., Multicriteria applications in the medical research, Equinox Workshop, Brockport University, USA, June 2003.

[151.1] Ionac D., Tigan S., A procedure for solving a special max-min bilinear fractional rank-two reverse-convex programming, Conference on Analysis, Functional Equations, Approximation and Convexity in Honour of Professor Elena Popoviciu, Cluj-Napoca, 2004.

[151.2] Tigan S., Stancu-Minasian I.M., Tigan I., Local-global efficiency properties for multiobjective max-min set-valued programming, Conference on Analysis, Functional Equations, Approximation and Convexity in Honour of Professor Elena Popoviciu, Cluj-Napoca, 2004..

[151.3] Tigan S., Iacob E., Stancu-Minasian I.M., Monotonic balanced optimization problems, The „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity,  Cluj-Napoca,, 2005

[151.4] Tigan S., Iacob E., Stancu-Minasian I.M., The robust fractional spanning trees problem with interval data, The  „Tiberiu Popoviciu” Itinerant Seminar of functional equations, approximation and Convexity,  Cluj-Napoca, 2006.

[151.5] Bolboacă S, Ţigan Ş, Jäntschi L., Molecular Descriptors Family on Structure-Activity Relationships on anti-HIV-1 Potencies of HEPTA and TIBO Derivatives. , The European Federation for Medical Informatics Special Topic Conference, April 6-8, 2006, Timisoara, Romania.

[151.6] Iancu S.S., Bondor C.I., Ţigan Ş., Nutribase – nutritional database for food composition ommunitie, nutritional evaluation and treatment in patients with metabolic diseases Integrating Biomedical Information, The European Federation for Medical Informatics Special Topic Conference, April 6-8, 2006, Timisoara, Romania.

[152] Petrescu G., Tigan S., Bondor C. I.: Smoking in rural ommunities. 5-th European Respiratory Society Lung Science Conference Munchen Germania, Eur Respir J 2006; 28: Suppl. 50, 703s

[153] Petrescu G., Tigan S., Bondor C. I.: Smoking in the industrial environment (an ironworkers). 5-th European Respiratory Society Lung Science Conference, Eur Respir J 2006; 28: Suppl. 50, 468s

[154] Petrescu G., Tigan S., Bondor C. I.: Prevalence of smoking among pupils. 5-th European Respiratory Society Lung Science Conference Munchen Germania, Eur Respir J 2006; 28: Suppl. 50, 475s

[155] Petrescu G., Tigan S., Bondor C. I., O. Didilescu, O. Grad Smoking in the academic environment. 5-th European Respiratory Society Lung Science Conference Munchen Germania, Eur Respir J 2006; 28: Suppl. 50, 701s

[156] Tigan S., Iacob M.E., Stancu-Minasian I.M., On some extensions of the monotonic balanced optimization problem, 8th International Symposium on Generalized Convexity/ Monotonicity , 2005 , Varese (Italy)

[157] Grosan C., Abraham A., Tigan S., Chang T-G, Kim DH, Evolving neural networks for pharmaceutical research, International Conference on Hybrid Information Technology (ICHIT’06), Korea (2006).

[158] Grosan C., Abraham A.,  Tigan S.,  Engineering drug design using multi-input multi-output neuro-fuzzy system, 8th International symposium on symbolic and numeric algorithms for scientific computing (SYNASC’06), Timisoara, Romania, 2006.

[159] Bocoş B., Tigan S., Moga D., About a procedure of classification of strains belonging to the genus Aeromonas, The  Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, Cluj-Napoca.

[160] Horga C., Tigan S., Vlad M., Bocoş B., Moga D., Atomic absorption spectrometry determinations of some essential (Cu, Zn, Se) and some toxic metals (Pb, Cd) from urine and blood, The Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007.

[161] Molnar A., Molnar G., Iancu M., Tigan S., Some statistical procedure for evaluation and prediction sexually transmitted infections in Transylvania, The  Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, Cluj-Napoca.

[162] Nemeş R., Tigan S., Bîscă N., Corlan E., Relationship between carbone monoxide diffusing capacity and other clinic-functional parameters in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease, The  Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, Cluj-Napoca.

[163] Sărmăşan C., Daina L., Ionuţ C., Tigan S., About sound pollution in medical facilities, The  Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, Cluj-Napoca.

[164] Simonescu-Colan L., Druţu A., Tigan S., Occupational risks in respiratory cancer ethiopathogenesis, The  Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, Cluj-Napoca.

[165] Toth I., Ghervan L., Coman I., Tigan S., On a multicriterial evaluation of the surgical techniques for anterior hypospadias, The  Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2007, Cluj-Napoca.

[166] Tigan S., Stancu-Minasian I.M., Coman I., Iacob M.-E., On some stochastic Balanced Optimization problems, The  Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2008, Cluj-Napoca.

[167] Burghelea C., Bologa F., Tigan S., Elec F., Barbos A., Retroperitoneal Nephroureterectomy as a viable alternative of treatment for upper tract transitional cell carcinoma, The  Tiberiu Popoviciu Seminar On Functional Equations, Approximation and Convexity, 2008, Cluj-Napoca.

[168] Farkas A.,  Bocos B., Tigan S., CIATARAS D., DRAGAN-BULARDA M., CARPA R., Experimental biofilms within drinking water treatment plant origin; evaluation of nutrient concentration and temperature influences upon their development, Regional IWAYWP Conference, 2010, Belgrad Serbia

[169] Wolfgang Hellmeier, Heidi Lyshol, Ioan Bocsan, Stefan Tigan, Erik van Ameijden, Quality assurance of data collection in URHIS II, Euro Urhis Workshop, Maribor, January, 2010.

[171] Bocsan I, Tigan S., Transition from WP4 to WP5. Analysis of present state, Euro Urhis Workshop, Maribor, January, 2010.

[172] Bocsan I, Tigan S., WP5 Overview, Euro Urhis 2 Workshop, Bordeaux,July 2010.

[173] Bocsan I, Tigan S.,Plans for WorkPackage 5, Euro Urhis 2 Workshop, Bordeaux,July 2010.

[174] Bocsan I, Tigan S., Task Timesheet in WP5, Euro Urhis 2 Workshop, Cluj-Napoca,March 2010.

[175] Bocsan I, Tigan S., Review of Existing data collection, Adult and Youth surveys in the Romanian cities, EuroUrhis 2 Romanian Group MEETING, February 2011.

[176] Bocsan I, Tigan S., Review of data introducing for Adult and Youth surveys in the Romanian cities., EuroUrhis 2 Romanian Group MEETING, February 2011.

[177] Bocsan I, Tigan S., Problems related to Survey databases (Adult and Youth) for Romanian cities including data entry, validation checks, EuroUrhis 2 Romanian Group MEETING, February 2011.

[178] ISBocsan, STigan, Heidi Lyshol, WHellmeier, Irina Brumboiu, MPatel, CBirt, Graham Bendigham, Arpana Verma., Experience of monitoring survey data collection in EuroUrhis 2 project, EuroUrhis 2 Conference, May 2012, Amsterdam.