Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu” a fost înfiinţat în 1951, sub numele de Secţia de Matematică a Filialei (a se consulta istoricul Institutului).

Cu acest prilej, anul acesta va fi organizat simpozionul

70 de ani de la înfiinţarea Institutului de Calcul „Tiberiu Popoviciu”

 28 octombrie 2021, Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu” (online)

10:00-10:20 Deschiderea simpozionului

Cuvant de deschidere: acad. Doru Pamfil, presedintele Academiei Romane Filiala Cluj-Napoca
Moment festiv: cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintare, acad. Doru Pamfil acorda Institutului o diploma de excelenta pentru rezultatele deosebite obtinute in analiza si modelarea numerica.

10:20-11:00 (conferinta invitata)
F.A. Radu (Univ. Bergen, Norvegia)
Scheme numerice robuste pentru curgeri în medii poroase
[Robust numerical schemes for flow in porous media]

 

11:00-11:20
R. Precup (Univ. Babeş-Bolyai-UBB)
Localizarea soluţiilor radiale ale problemelor la limită cu Φ-Laplacian
[Localization of radial solutions for boundary value problems with Φ-Laplacian]

 

11:20-11:40
O. Agratini
(UBB, ICTP)
Operatori de aproximare de tip Landau
[On Landau-type approximation operators]

11:40-12:00
Şt. Cobzaş (UBB)
Principiul variaţional al lui Ekeland în spaţii quasi-uniforme
[Ekeland variational principle in quasi-uniform spaces]

12:00-12:20
I. Păvăloiu, E. Cătinaş  (ICTP)
Prezentare de carte: Metode iterative de tip Aitken-Steffensen pentru ecuaţii neliniare
[Book presentation: Iterative methods of Aitken-Steffensen type for nonlinear equations]

 

12:20-12:40
N. Suciu, F.A. Radu (ICTP, Univ. Bergen)
Metode de mers la întâmplare pentru curgere și transport reactiv în medii poroase
[Random walk methods for coupled flow and reactive transport in porous media]

 

12:40-13:00

Pauză de cafea

 

 

13:00-13:20
C.-I. Gheorghiu (ICTP)
Asupra eficienţei sistemului Chebfun la rezolvarea problemelor la limită neliniare
[On the efficiency of Chebfun system in solving genuinely nonlinear BVPs]

 

13:20-13:40
D. Otrocol (UT Cluj, ICTP)
Ecuaţii diferenţiale cu maxim, prin principiul contracţiei pas cu pas
[Differential equations with maxima, via step by step contraction principle]

 

13:40-14:00
M. Crăciun (ICTP), A. Pop (Obs. Astronomic Cluj)
Utilizarea metodei ESC în diagnoza diferențială a fenomenelor de variabilitate: periodicitate/cvasiperiodicitate
[ESC method as a tool for differential diagnosis of variability phenomena: periodicity versus quasi-periodicity]

 

14:00-14:20
I. Boros (ICTP)
O prezentare generală a metodelor de colocație spectrală care sunt modificate pentru a lucra în precizie arbitrară
[An overview of spectral collocation methods which are modified to work in arbitrary precision]

 

14:20-14:40
M. Nechita  (INRIA Franţa şi ICTP)
Probleme de prelungire unică și metode element finit stabilizate
[Unique continuation problems and stabilised finite element methods]

14:40-15:00
E. Cătinaş (ICTP)
Câţi paşi mai sunt până la x*?
[How many steps still left to x*?]

 

15:00-15:20
E. Cătinaş, A. Stan (ICTP)
Asupra ordinelor de convergenţă
[On the convergence orders]

15:20-15:40
T. Cătinaş, A. Malina
Shepard operator of least squares thin-plate spline type
[Operatori Shepard de tip least squares thin-plate spline]