Publications

Books

Papers

Organized conferences

 • Zilele Academice Clujene 2000

Attended conferences

 • Mira-Cristiana Anisiu, The inverse problem of dynamics, 7 th Conference on Applied Mathematics and Mechanics, 7-10 sept. 2000, Technical University of
  Cluj-Napoca.
 • Ion Pavaloiu, Metode bilaterale de tip Steffensen pentru aproximarea radacinilor ecuatiilor scalare, ICAM 2 (Second International Conference on Applied
  Mathematics) octombrie 19-21, 2000, Baia-Mare.
 • Costica Mustata, Cateva observatii privincd extensia cu pastrarea normei si ceea mai buna aproximare, Zilele Academice Clujene, simposionul Metode
  numerice, optimizare si aproximare, 14-16 iunie, 2000 Institutul de Calcul “T. Popoviciu”.
 • Costica Mustata, Unicity of extension of semi-Lipschitz Real Functions, ICAM 2 (Second International Conference on Applied Mathematics), Baia
  Mare 19-21 oct. 2000.
 • Costica Mustata, Despre extensia functiilor semi-Lipschitz. Simpozionul Comemorativ “T. Popoviciu” 26-29 oct. 2000.
 • Vamos, C., N. Suciu, W. Blaj, Derivation of One-Dimensional Hydro-dynamic Model for Stock Price Evolution, 229 WE-Heraeus-Seminar Economic
  Dynamics from the Physics Point of View, Bad Honnef (Germany), 27-30 March 2000.
 • Suciu, N., C. Vamos, H. Vereecken, Modelarea riumerica a difuziei in campuri aleatoare prin mers la intamplare global, Zilele Academice
  Clujene, simposionul Metode numerice, optimizare si aproximare, 14-16 iunie, 2000 Institutul de Calcul “T. Popoviciu”.
 • Vamos, C., V. Soporan, C. Pavai, Influenta eliberarii caldurii latente asupra deplasarii frontului de solidificarc, Zilclc Academice Clujene, simpozionul Metode numerice, optimizare si aproximare 14-16 iunie, 2000 Institutul de Calcul “T. Popoviciu”.
 • Pavai, C., M. Maier, C.Vamos, T. Gherman, Model numeric pentru evaluarea gradului de instabilitate a maselor de aer, Sesiunea anuala de comunicari stiintifice, Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarirea a Apelor, Bucuresti, 26-28 iunie 2000.
 • Vamos, C., N. Suciu, H. Vereecken. O. Nitzsche, H. Hardelauf, Global Random Walk Numerical Models forDiffusion, XIII International Congres of Mathematical Physics, London (UK), july 17-22, 2000.
 • Vamos, C., N. Suciu, H. Vereecken, O. Nitzsche, H. Hardelaul, Global Random Walk Simulations of Diffusion in Unbounded Domains, SCAN2000/INTERVAL 2000, Karlsruhe (Germany), September 19-22, 2000.
 • Emil Catinas, Conovergenta cu ordin inalt a metodei Newton-GMBACK, The 7-th conference on applied mathematics and mechanica, 7-10 sept. 2000, Tehnical University of Cluj-Napoca.
 • Emil Catinas, Convergenta unei metode de tip Newton-Krilov, Zilele Academice Clujene, simposionul Metode numerice, optimizare si aproximare, 14-16 iunie, 2000 Institutul de Calcul “T. Popoviciu”.
 • Alina Curseu, O caracterizare a solutiilor eficiente ale unei probleme de optimizare multicriteriala, Zilele Academice Clujene, simposionul Metode numerice, optimizare si aproximare, 14-16 iunie, 2000 Institutul de Calcul “T. Popoviciu”
 • Adrian Cristian Muresan, Nicolae Neuss, Metoda necunoscutelor de crestere pentru rezolvarea ecuatiilor eliptice anisotropice, Zilele Academice Clujene, simposionul Metode numerice, optimizare si aproximare, H-16 iunie, 2000 Institutul de Calcul “T. Popoviciu”.
 • I. Pavaloiu, Metode numerice de tip Halley-Steffensen pentru aproximarea radacinilor ecuatiilor scalare, Zilele Academice Clujene, simposionul Metode numerice, optimizare si aproximare, 14-16 iunie, 2000, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”.
 • Calin Ioan Gheorghiu, An Indirect Approximation to Positive Solutions for some Reaction Diffusion Problems, Conferinta Anuala GAMM, Göttingen, 2-7 April 2000.
 • Calin Ioan Gheorghiu, Analiza numerica a unor sisteme dinamice neliniare de tip reactie-difuzie, Zilele Academice Clujene, simposionul Metode numerice, optimizare si aproximare, 14-16 iunie, 2000, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”.
 • Calin Ioan Gheorghiu, Trif Damian, On a Mildly Nonlinear Reaction-Diffusion Problem with Invariants, International Workshop, Reaction-Diffusion Equations and Travelling Waves,  Inst. of Fundamental Techonological Research, Varsovia, mai, 2000.
 • Calin Ioan Gheorghiu, Asupra mecanismului instabilitatii corespunzator unor curgeri vascoase antrenate de gradienti de tensiune superficiala pe un plan inclinat, Conferinta de Mecanica Fluidclor si Aplicatiile ei Tehnice, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”, Septernbrie, Iasi, 2000.

Grants

 • GAR. 6100GR/13 octombrie 2000, cu ANSTI Tema: B6 – Problema inversa a dinamicii – miscare programata. Responsabil: cerc. pr.II dr.M.C. Anisiu Colaborator: asist.cerc. Alina Curseu
 • GAR 6100GR/13 octombrie 2000, cu ANS'TI Tema: 87 – Metode numerice de rczolvarc a unor probleme la limita pentru ecuatii diferentiale si cu derivate partiale, Responsabil: cerc.pr.I dr: C. Mustata Colaborator: cerc. pr .III A. Muresan dr. R Mustata
 • GAR 6100GR/13 octombrie 2000, cu ANSTI Tema B8- Teoreme de convergenta pentru metode quasi-Newton si Newton inexacta, Responsabil: cerc.pr.III dr.E. Catinas, Colaborator: cerc.pr.I dr. I. Pavaloiu, asist. cerc. Alina Curseu
 • GAR 6100GR/13 octombric 2000, cu ANSTI Tema: B9 – Analiza numerica a unor sisteme dinamice parabolice neliniare, Responsabil: cerc.pr.Il dr. C.I. Gheorghiu, Colaborator: cerc.pr.II dr. N. Suciu, cerc.pr.III C. Vamos

Members of Editorial boards

 • I. Pavaloiu: Southwest Journal of Pure and Applied Mathematics – Cameron University (SUA).
 • C. Mustata: Southwest Journal of Pure and Applied Mathematics – Cameron University (SUA).
 • I. Pavaloiu, Research on Numerical Methods of Analysis and Optimization – Univ. Chisinau, Republica Moldova.
 • E. Catinas, Southwest Journal of Pure and Applied Mathematics – Cameron University (SUA).

Peer review
C.I.Gheorghiu: 0988.65106, 0967.65110,  0967.65111, 0967.65112, 0973.65110, 0964.65144, 0964.65137, 0969.65110, 0963.65097, 0964.65136, 0967.65109, 0985.76068, 0979.65105, 0982.76070, 0977.65107, 0965.65140, 0959.65126, 0957.65106, 0961.65097, 0955.76001, 0959.65130, 0961.65100, 0953.65085, 0953.65084, 0960.65137,0962.65103, 0963.65092, 0962.65104, 0973.65092, 0945.65128, 0977.76066, 0981.76075, 0987.76050, 0948.65096, 0941.76004

(to be completed)