On June 13, 2017, the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy organizes the Opening Ceremony of the Academic Days of Cluj-Napoca.

On June 14, 10:00, our Institute organizes the Symposium

Numerical Analysis, Approximation and Modeling.

The Symposium will be held at the “Biblioteca Academiei Române“, first floor. Address: str. Kogălniceanu, no. 12-14.

 


 

Heinz H. Gonska,
Bernstein-Chlodovsky operators
Operatori Bernstein-Chlodovsky

Octavian Agratini,
Classes of linear approximation operators which generate error estimations of arbitrary order
Clase de operatori liniari de aproximare care generează estimări ale erorii de un ordin arbitrar de mic

Ioan Raşa,
Bernstein polynomials and convexity: recent probabilistic and analytic proofs
Polinoame Bernstein şi convexitate: demonstratii recente, probabilistice şi analitice

Ştefan Cobzaş, (T.Q. Bao, A. Soubeyran)
Variational principles, completeness and the existence of traps in behavioral sciences,
Principii variaţionale, completitudine şi  existenţa capcanelor  în ştiinţele comportamentale

Adrian Diaconu,
On the approximation of solutions of nonlinear equations by methods using divided differences
Asupra aproximării soluţiilor ecuaţiilor neliniare cu ajutorul metodelor iterative ce folosesc diferenţe divizate

Ion PăvăloiuEmil Cătinaș
On a class of iterative methods of Chebyshev-Hermite-Steffensen type
Asupra unei clase de metode iterative de tip Chebyshev-Hermite-Steffensen

Călin Vamoș, Nicolae Suciu,
Global random walk solutions for flow in porous media
Soluţii pentru curgeri în medii poroase prin mers la întâmplare global

Emil Cătinaș
A new perspective on the Aitken Δ2 acceleration process
O nouă perspectivă asupra procesului de accelerare Δ2 al lui Aitken

Călin-Ioan Gheorghiu,
High order collocation solutions to problems on unbounded domains
Soluţii de tip colocaţie de ordin înalt pentru probleme pe domenii nemărginite

Maria Crăciun, Călin Vamoș, Nicolae Suciu,
Modeling and numerical generation of hydrological concentration time series
Modelarea şi generarea numerică a seriilor de timp a concentraţiei hidrologice

Costică Mustăţa,
Extensions theorems for Lipschitz functions and some applications
Teoreme de extensie pentru funcţii Lipschitz şi câteva aplicaţii

Diana Otrocol,
An iterative algorithm for solving some second order nonlinear differential equations
Un algoritm iterativ pentru rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale neliniare de ordinul doi

Flavius-Olimpiu Pătrulescu,
Numerical analysis of some 1D BVP using penalization and regularization methods
Analiza numerică a unor BVP, 1D, folosind metode de penalizare şi regularizare

Imre Boros,
Accurate Chebyshev collocation solutions to a generalized Orr-Sommerfeld eigenvalue problem. Applications to laminar flows in porous media
Soluţii Chebyshev colocaţie corecte pentru o problemă generalizată de valori proprii Orr-Sommerfeld. Aplicaţii la curgeri laminare în medii poroase

Cristian Alecsa
Fixed point theorems for generalized contraction mappings on b-rectangular metric spaces
Teoreme de punct fix pentru contracţii generalizate pe spaţii metrice b-rectangulare


version of June 13, 2017.