[us_single_image image=”3307″ meta=”1″]

Matematician, membru remarcant al Institutului.

A fost angajat aici în perioada 1962-1969, perioadă în care a pregătit teza de doctorat , sub conducerea acad. T. Popoviciu, obţinând în 1970 titlul de doctor în matematică.

Din 1969 până la pensionare, în 1999, a lucrat la Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj. Timp de aproape trei decade cât a deţinut aici poziţia de director (din 1971) a avut un rol important în dezvoltarea teoriei şi practicii în informatică, în dezvoltarea specialiştilor în calculatoare în Transilvania. După cum a declarat acad. M. Drăgănescu (preşedinte al Academiei Române între 1990-1994) „Vasile Peteanu trebuie considerat ca unul din pionierii informaticii din România”.

Cu acad. Tiberiu Popoviciu ca promotor principal, dr. Peteanu a avut o importantă contribuţie la înfiinţarea la Cluj a primului Liceul de Informatică (odată cu cele din Bucureşti, Timişoara şi Iaşi).

In 2010 i s-a conferit trofeul  şi medalia Senior al Cetății.

Este un membru al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.

(urmeaza a se completa)