Books

Papers

Other activities (Editorial duties, conferences attended, etc.)

(to be completed)


 

Excerpts from the official Report

R A P O R T
Privind activitatea Institutului de Calcul “Tiberiu Popoviciu” al Academiei Romane, Filiala Cluj-Napoca

I. Activitatea de cercetare
In planul de cercetare  al  institutul pe anul 2001 figureaza 3 programe de cercetare:

Programul 1.  “Metode numerice de rezolvare a ecuatiilor in spatii finit dimensionale, cu aplicatii  la rezolvarea ecuatiilor in spatii infinit dimensionale”.

In cadrul acestui program au fost publicate,  in acest an,  lucrarile [1], [2], [3],  [6],  [9], [10], [13], [14], [15], [16], [18], [21], unele din aceste rezultate  au fast obtinute  in anul trecut  iar unele au fast obtinute  in acest an.  Pe langa acestea s-au mai obtinut rezultatele din lucrarile [4], [5], [7], [9], [11], [12], [17], [19], [20],  [21], unele au fost predate spre publicare,  iar altele  au fost redactate si  urmeaza sa fie predate spre publicare. In aceste  lucrari  au fost obtinute  in principal  urmatoarele  rezultate:

In [5] s-au dat conditii necesare si suficiente pentru ca Metoda lui Newton Inexact. Perturbata aplicata sistemelor neliniare in Rn sa convearga superliniar..  Pentru abordarea numerica a aproximarii   solutiilor sistemelor,  metoda lui Newton-inexact-perturbata a fost pusa in legatura cu metodele de tip Krilov  pentru  sisteme liniare.  S-au dat conditii de convergenta si stabilitate  numerica. Exemplele numerice, tratate pe anumite probleme test din literatura maternatica, au ilustrat din plin rezultatele teoretice..

In lucrarea [6] se studiaza posibilitatea accelerarii convergentei aproximatiior succesive prin adaugarea unor termeni.  Intr-o lucrare anterioara acesti termeni  erau priviti ca surse de erori,  aici sunt priviti   ca termeni ce trebuie adaugati pentru a obtine ordine inalte de convergenta  (desigur, cazul interesant este cel  in care fara acesti termeni  iteratiile  nemodificate converg doar liniar)..

In lucrarea   [8] se analizeaza legatura dintre trei modele (doua clasice metoda quasi-Newton si   metoda Newton inexacta si metoda Newton inexacta rezolvata inexact, propusa  recent de autor).  S-a obtinut ca convergenta cu ordin inalt a oricarei din aceste metode poate fi studiata cu ajutorul celorlalte doua metode..

In lucrarea [22] se caracterizeaza convergenta cu ordin inalt a aproxirnatiilor successive.  Se obtine ca traiectoriile rapid convergente sunt restranse le un subspatiu afin, fiind extinsi in mod natural teorema lui Ostrowski de punct fix de atractie.. Se caracterizeaza de asemenea  si convergenta cu ordin inalt a aproxirnatiilor succesive  in prezenta unor surse de erori.

In lucrarea [23] se studiaza convergenta metodei Newton perturbate  rezolvata  inexact (introdusa  de autor) in cazul in care Jacobianul aplicatiei neliniare este singular  in  (si posibil in jurul) solutiei. Exista  putine  rezultate publicate in aceasta directie, si abordarea noastra foloseste o directie cu totul noua.

In lucrarea  (24] se studiaza convergenta metodei Newton-Krilov pentru  cazul in care produsele matrice-vector de la fiecare pas interior dintr-un algoritm Krilov sunt aproximate prin diferente finite (la limita-derivata Gateaux). Se obtin atat rezultate  de convergenta  locala, cat si rezultate cu privire la controlul erorilor in virgula mobile..

In lucrarile  [1],  [2],   [3],   [4]  s-a studiat  o clasa  noua de metode de tip Halley, numite  de catre autor Steffensen-Halley sau Aitken-Halley.  Aceste  metode  au ordinul de convergenta  cel putin 3 si pe langa aceasta, la fiecare pas de iteratie se obtin atat aproximatii prin lipsa cat si prin adaus ale solutiei ecuatiei  considerate..  Acest fapt permite un control, al erorilor, la fiecare  pas  de iteratie  si  deci  oprirea procesului  de calcul atunci  cand erorile sunt cele dorite.

In lucrarile   [13] – [17] au fost rafinate anumite  conditii  de convergenta  privind  procedeele Mann si Isikawa pentru aproximarea  solutiilor  ecuatiilor  operatoriale. Metoda  necunoscutelor   de crestere  a fost conceputa  de R. Teman in anul  1990, ca mijloc de aproximare  a varietatilor  inertiale  ce apar in teoria sistemelor  dinamice.  in timp s-a  dovedit  o rnetoda foarte utila in rezolvarea numerics  a problemelor  eliptice liniare, constituind  o metoda de preconditionare.

In  lucrarile  [9], [11],  [12]   metoda  necunoscutelor    de crestere  este  aplicata  in rezolvarea unor probleme  de convectie  –  difuzie.  Aceasta  metoda,  aplicata  la probleme  singular  perturbate  conduce la rezultate satisfacatoare  din punct de vedere al costului  calculului,  eliminand  totodata  oscilatiile  mari din zona  stratului  limita.   in cazul  problemelor   singular   perturbate  anizotropice   se  utilizeaza   o metoda  a necunoscutelor    de   crestere   “bloc”,   fapt  ce   conduce    la  rnicsorarea   semnificativa    a  numarului   de conditionare  a matricii  generata  de metoda.

Un  pas   important   in  dezvoltarea    unei  analize   matematice   pe  spatii   qvasi-metrice il  constituie  studiul  functiilor  reale  definite  pe acestea.  in  lucrarile  [18],   [ 19], [20]  se  studiaza  problema existentei   si  unicitatii   extensiei   cu  proprietati   prescrise   a  unei  functii  semi-Lipschitz    definita  pe  o submultime  data a unui spatiu qvasi-metric.  Se demonstreaza  o teorema  de extensie  cu pastrarea  celei mai mici  constante  semi-Lipschitz.    in  ipoteza  ca spatiul  quasi-metric    este  liniar  se  cerceteaza  posibilitatea extensiei  unei functii semi-Lipschitz   convexa  (sau stelara) de pe o subrnultime  convexa  (stelara) pe intreg spatiul  qvasi-metric  cu pastrarea  celei  mai  mici  constante  semi-Lipschitz  ~i a convexitatii   (stelaritatii). Deoarece  nu  exista functii   convexe  marginite  pe un subspatiu  al unui  spatiu  liniar  cu valori  reale,   dar exista astfel de functii stelare  se studiaza  posibilitatea  extinderii  unei functii  reale stelare  ~i marginite  cu pastrarea   celei  mai mici  constante   semi-Lipschitz,   a normei  uniforme  ~i  a stelaritatii.   Este  studiata  ~i problema  unicitatii  extensiei   cu pastrarea  unor  proprietati  sup Iimen tare (convexitate,   stelaritate,   norma uniforma).

In lucrarea  [21]  s-a considerat  o clasa de operatori  liniari de aproximare  in a carer expresie intervine  sirul  bazic  asociat  unui  delta  operator,  cat si un sir  Sheffer  pentru  acelas  delta  operator.  S-a calculat  valorile  acestor   operatori   pentru  functiile   de  proba  si  s-au  dat  conditiile   de  convergenta   ~i evaluarea ordinului   de aproximare.

Rezultatele   obtinute in  acest  an,  privind  programul  1  de cercetare, sunt consistente   si  dovedesc   conrributia  fiecarui   cercetator   la  indeplinirea  obiectivelor pr~puse   pentru acest  an.  Prin   rezultatele obtinute consideram    ca  programul  a fost realizat  integral.

Programul  2.  Studiul calitativ al problemei inverse si al celei directe a dinamicii.
In  cadrul   acestui   program   a  lucrat  un  singur   cercetator si  s-au   obtinut   urmatoarele rezultate:

Problema   inversa  a dinamicii  in plan,  in  formularea  clasica,  are ca obiect  deterrninarea unui  potential   V(x,y) sub actiunea  caruia un punct material descrie  o familie data de curbe.  Pentru  studiul acestei  probleme  dispunem   de  o ecuatie  cu derivate  partiale  de ordinul  intai  in  V,  data de  Szebehely (1974),  care contine  si  dependenta   energiei  totale de familia de curbe, precum  si de o ecuatie  cu derivate partiale  de ordinul al doilea,  obtinuta  de Bozis  (1984).   0 sinteza  la zi a cercetarilor  in domeniu  se gaseste in” lucrarea [3].   in lucrarile  din domeniu,   de pana acum,  s-a exclus  cazul familiilor  de drepte. Producerea acestor familii speciale  este studiata in detaliu in lucrare [I],  demonstrandu-se   ca exista potentiale  care pot produce acest tip de miscare.  S-a obtinut  o ecuatie  cu derivate  partiale  pe care functia pqt~ntial???????  o verifica, $t s-au de~~ipat ???????? clase de solutii pentru  acea ecuatie.

Rezultatele   au  fost  extinse   in  lucrare   [2],  de  la  cazul  sistemelor    inertiale    de coordonate,   la cele  rotitoare.    S-a  obtinut   si  aici  o ecuatie   cu derivate    partiale,    mult  mai  complicata,    pe care  trebuie   sa o indeplineasca     functia   ce corespunde    in acest  caz  potentialului.    S-au  construit   exemple   de familii  de drepte care  pot  fi descrise  de punctul  material in acest caz.                                                                 ·

In ceea ce priveste  problema  directa  a dinamicii,  in care se cauta familii  de curbe  care pot fi descrise  sub actiunea   unui  potential  dat, studiul  se bazeaza  de asemenea  pe existenta  unor  ecuatii  cu derivate  partiale.  Ecuatia   de  ordinul  doi  este  neliniara   si de  aceea,  s-a  abordat   gasirea  unor  solutii irnpunand  o conditie  suplimentara,  sub  forma  unei  ecuatii  liniare  cu derivate  partiale  de ordinul  intai. Rezultatele  obtinute  in lucrarea  [4] le generalizeaza pe cele deja obtinute  pentru  cazul familiilor  de curbe descrise  prin functii omogene,  respectiv  al familiilor pentru  care panta depinde doar de una din variabile. In elaborarea  lucrarilor  a avut un rol insemnat  colaborarea  cerc.pr.gr.II   dr.Mira  Anisiu  cu prof  G.  Bozis,  de la Universitatea   din Thesalonic si  dr. Cristina  Blaga,  de la Observatorul  Astronomic Cluj-Napoca.

Obiectivul  pe  acest   an  din  programul  II  de  cercetare a  fost  realizat integral, rezultatele obtinute   in cadrul  programului  aduc  contributii  importante in domeniul studiat.

Programul  3. Analiza numerica a unor probleme parabolice semihniare.

In cadrul  acestui  program  au lucrat 3 cercetatori  si s-au obtinut  urmatoarele rezultate:
In lucrarile  [6]  –  [1 O],  pentru rezolvarea  numerica  a ecuatiei  parabolice de advectie-difuzie in camp de viteze aleator  s-a realizat o forma generalizata  a algoritmului  mersului  la intamplare.   In cazul difuziei  in materiale  poroase  eterogene  acest algoritm  reduce  semnificativ  memoria  necesara  ~i  timpul  de calcul.  Cu ajutorul  lui s-au efectuat  simularea  comportarii asimptotice a difuziei intr-un  camp aleator  de viteze  cu un  corficient  de  corelatie  exponential  obtinand  rezultate  similare  cu cele  deduse  teoretic.  in continuare  se va aplica algoritmul  generalizat  si  altor procese  de difuzie  complexe  cu importanta  practica in hidrologie. In lucrarea    [4] dupa prezentarea notiunilor  de baza de teoria sistemelor  dinamice,  teorie stchastica  si  fizica  statica,  lucrarea  se axeaza  pe studiul  difuziei  in campuri  aleatoare  de viteze. Folosind medii grosiere spatio-temporale  se deduc campuri macroscopice   aproape  peste tot continue  care satisfac relatii  de forma ecuatiilor  de bilant. Prin medierea  statica a acestora  se obtin ecuatiile  mecanicii  mediilor continue.  Folosind  aceasta  rnetoda se propune  o noua modelare  continua  a transportului  in medii poroase care  permite  deducerea   legii  lui Darcy  si a ecuatiilor   de transport   dependente   de porozitate.  Aceasta abordare  teoretica  este folosita  pentru  determinarea numerica a solutiei  ecuatiei  parabolice  a difuziei  in campuri aleatoare  de viteze.

In  [5] se  discuta   metoda  Misra-Prigogine-Courbage    de introducere a ireversibilitatii    in descrierea  reversibila  a  mecanicii.   Se  arata  ca spre  deosebire   de  metoda  obisnuita   aceasta  metoda  se bazeaza pe folosirea unor procese  nedegenerate  pentru care spatiul traiectoriilor  din spatiul fazelor  nu este izomorf cu -spatiul   starilor.  Aceasta  observatie   este importanta  pentru  fundamentarea   ecuatiei  parabolice de adecvatie-difuzie.
In lucrarile  [1] –  [3]  s-au considerat  pro bleme  privind  analiza asimptotica  a solutiilor  unor probleme  la limita pentru  fluxul  de volum si  gradienti  de tensiune. Rezultatele  obtinute     in   cadrul    acestui    program   aduc    contriburii importante in domeniul   studiat si contribuie  la realizarea integrala a obiectivelor pe acest an, din programul 3 de cercetare.

II. Seminarii  de cercetare

 1. Teoria aproximarii si convexitate
  Conducator: Prof.dr.doc.  elena Popoviciu

 

 1. Analiza functionala si metode numerice
  Conducator:  Cerc.pr.gr.I   dr.  Ion Pavaloiu

III. Publicatii
Institutul  se ingrijeste  de editarea  urmatoarelor  reviste:

 1. Mathematica
 2. Revue d’analyse Numerique  et Theorie  de I’ Approximation

Pentru  ambele   reviste   au fost  selectate  si predate  spre  publicare   la  Editura  Academiei ambele  fascicole  pe anul 2001.

IV. Mijloace  de documentare

1.Biblioteca  institutului
2. Biblioteca  Facultatii  de Matematica
3.Internet

V. Personal de cercetare
2 cercetatori  principali  gr.  I
4 cercetatori  principal gr. II
2 cercetatori  principal  gr. IIl
3  asistenti   de cercetare

Din  acestia   7 sunt  doctori  in  maternatica,  4 sunt  doctoranzi,   din  care 1 este  in  faza de sustinere  a tezei.

Nr.crt. Tara si Institutul partener Tema Tipul colaborarii
1. Grecia:  Univ. Thesalonic (Prof  G  Bozis) Problema  inversa  a dinamicii Colab. Interna agreata de ambii parteneri
2. Forschungszentrum   ICG-4(Dr.  Harry Vereechen) Aplicatii  ale  modelului  numeric  de simulare a difuziei in mat.poroase Colab. interna   agreata de ambii parteneri
3. SUA: Cameron  University

(prof  Ioannis Argyros)

Rezolvarea   numerica    a  ecuatiilor     operatoriale Colab.    interna   agreata de ambii parteneri
4. Republica Moldova
Universitatea  Chisinau   (Prof  V. Zolotarevski)
Metode de  aprox. a solutiilor  ecuatiilor  integrate   singulare

 

Colab.   interna    agreata de ambii parteneri
5. Ungaria, Institutul de Matematica
“Alfred Renyi” Budapesta
(Dr. Gyula Katona
Matematica discrete si sisteme dinamice Colab.   interna    agreata de ambii parteneri

 In cadrul programului  s-au  facut urmatoarele  deplasari  in strainatate:

1. Cerc. pr.gr.II dr. Emil  Catinas  a tinut conferinta:   “Some  Aspects  in the Convergence   of the  Newton   –  GMRES  –  GMBACK  and  MINPERT   Methods”,   invitata  pentru  30  minute  In cadrul Conferintei  internationale EMS –  SIAM ”Applied  Mathematics   in Our changing  Wold”  (AMCWOl)  2-6 septembrie  2001,   Berlin.

2.Asistent de cercetare  Stefan  Mircea  Soltuz  beneficiaza  de o bursa  pentru  doctorat  pe perioada  1.05.2001  –  30.06.2004  la Universitatea   din Kaiserslautern   (Germania)  (mentionam   ca Stefan Mircea  Soltuz  este  inscris  la doctorat si in  tara  si  a sustinut  toate  examenele si referatele  din  cadrul programului de pregatire).

3.Cer. pr. gr. III     Adrian   Muresan   participa   la  un  stagiu  de  cercetare   pe  perioada    1 noiembrie  2001 –  31 ianuarie  2002  la Universitatea   Libera  din Bruxelles  si inca  un stagiu  de schimb cultural pe perioada  10 iunie 2001-7 iulie 2001  la Universitatea   din Poitiers  (Franta) .

In cadrul  programului  2 s-au facut urmatoarele  deplasari  ‘in strainatate:
1.Cerc. pr.gr.Il dr. Mira Cristiana  Anisiu  a participat   la  un schimb  cultural   interacademic pe perioada 1-15    septembrie   2001 in Ungaria  la Institutul  Reny  din Budapesta. A mai  participat  la  Conferinta  SD 2001   (l’Odysee  Dynamique),  CIRM,  Marseille,  Franta 4-19 febr.2001

In cadrul programului 3 s-au facut urmatoarele  deplasari in strainatate

1.Cerc.pr.gr. Il dr.   Suciu  Nicolae   a  beneficiat   de 3 stagii   de  cercetare   pe  perioadele l.Q3.2001    –  27.05.2001;      1.09.2001   –  30. 09. 2001 si 5.11.2001-31.01.2002    in Germania  la Institut  fur Agrosphare,   Forschung  – Zentrum  Julich.

2.Cerc. Gr. ill  Vamos  Calin  a beneficiat   de un stagiu de cercetare  pe perioada 1.09.2001-  30.09.2001    la Institut  fur Chemie  und Dynamic  der Geosphare,   Julich,  Germania.

3.  Cerc. pr.gr.II    dr. Calin loan  Gheorghiu   a participat  pe perioada  16 –  26 aprilie  2001 in cadrul:   NATO  Advances   Study  Institute   on  “Complexity     from  Microscopic   to  Macroscopic    Scales: Coherence  and Large Derivations,   Geilo –  Norvegia.

b. Colaborari  intene
Institutul  colaboreaza  cu cadre didactice  de la urmatoarele   universitati: Universitatea  “Babes-Bolyai”    din Cluj-Napoca; Universitatea din Pitesti;Universitatea de Nord din Baia Mare

VII. Baza Materiala
6 calculatoare  Pentium,  configuratie  completa;
1 XEROX;
1  fax;
1 retroproiector;
1 aparat de indosariat  cu spire.
Nota:  In momentul  de fata institutul  este in pericol sa fie evacuat  din sediul actual de catre Universitatea   “Babes-Bolyai”     din Cluj-Napoca.

VIII.  Activitatea de indrumare si conducere “Doctorat”
Domnul   cerc.pr.gr.I    dr.  Ion  Pavaloiu   conduce   4  doctoranzi   la  specialitatea   Analiza,  ‘in cadrul Facultatii  de Matematica  a Universitatii   “Babes-Bolyai”   din Cluj-Napoca.

IX.Activitatea in consilii editoriale din tara si strainatate

l .Costica Mustata  este membru  ‘in consiliile  editoriale   ale urmatoarelor  reviste:
Southwest   Journal   of Pure  and  Applied  Mathematics –  Cameron  University SUA Mathematica  –  Editura Academiei
Buletinul  Stiintific al Univ.   de Nord din Baia Mare –  Seria Matematica
Revista  Creativitate   Matematica,   Univ.  de Nord Baia  Mare

2. Ion Pavaloiu este membru in consiliile editoriale   ale  urmatoarelor  reviste:
Southwest   Journal   of Pure  and  Applied  Mathematics   –  Cameron  University SUA
Research  on Numerical  Methods  of Analysis   and Optimization,
Univ.  Chisinau, Republica  Moldova Mathematica  –  Editura  Academiei
Revue   danalyse   Numerique    et  de  Theorie   de  I’Approxirnation    –     Editura Academiei
Buletinul   Stiintific  al Univ.  de Nord din Baia Mare –  Seria Maternatica
Revista  Creativitate  Matematica,  Univ.  de Nord Baia Mare Seria Matematica  aplicata  si  Industrials,  Editura Univ. din Pitesti

3.Emil Catinas este membru in consiliile editoriale  ale urmatoarelor  reviste:
Southwest   Journal   of Pure  and  Applied  Mathematics   –  Cameron   University SUA
Revue   d’Analyse    Numerique    et  de  Theorie  de  l’Approximation    –    Editura Academiei

ANEXA 1
Lista lucrarilor  elaborate in cursul anului 2001 in cadrul fiecarei teme de cercetare:
Terma de cercetare I :  “Metode numerice de rezolvare a ecutiilor in spatii finit dimensionale, cu aplicatii la rezolvarea ecuatiilor in spatii infinit dimensionale”

 

 1. I. Păvăloiu, On a Halley-Steffensen method for approximating the solutions of scalar equations, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 30(2001) no. 1, pp. 69-74.
 2. I. Păvăloiu, On some Aitken-Steffensen-Halley-type method for approximating the roots of scalar equations, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 30(2001) no. 2, pp. 207-212.
 3. I. Păvăloiu, A Halley-Aitken-type method for approximating the solutions of scalar equations, Bul. Ştiinţ. Univ. Baia Mare, xvii(2001) nos. 1-2, pp. 85-92 (link to the journal).
 4. Ion Pavaloiu, Metode de aproximare bilaterala de tip Cvasi-Halley, predata spre publicare la Rev. Anal..  Num.Theor. Approx.
 5. E. Cătinaş, Inexact perturbed Newton methods and applications to a class of Krylov solvers, J. Optim. Theory Appl., 108(2001) no. 3, pp. 543-570  (freely available at Springer; tech. rep. here).
 6. E. Cătinaş,On accelerating the convergence of the successive approximations method, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 30 (2001) no. 1, pp. 3-8
 7. 7. Cătinaş, On the superlinear convergence of the successive approximations method, J. Optim. Theory Appl., 113 (2002) no. 3, pp. 473-485  (freely available at Springer; tech. rep. here).
 8. E. Cătinaş, The inexact, inexact perturbed and quasi-Newton methods are equivalent models, Math. Comp., 74 (2005) no. 249, pp. 291-301 (freely available at AMS; tech. rep.here).
 9. A.C. Muresan,  Alina  Curseu,  High-Order   Compact   Schemes   and Incremental Unknowns for  JD Convection-Diffusion   Problems,  in Proceeding  of the “Joumees Jeunes   Numericiens  –   Colloque   en   1 ‘honeur   de  R.Ternam”,    editor:   edition Scientifiques Poitou-Charentes (2001 ).
  10. I. Gheorghiu,  A  Muresan,  On the Significance   of Integral  Properties  of Orbits in Some  Superlinear   Fixed-Period   Problems,  Proceedings   of ICNODEA,  Cluj• Napoca, Sept. 2001  (6 pagini)
  11. A  Miranville,   A  Muresan,   Block   Incremental   Unknowns  for  Anisotropic Elliptic  Equations
  12. A. Miranville, AC. Muresan,  Preconditioning Anisotropic  Elliptic  Problems  by Block Incremental  Unknowns  Method.
  13. Stefan M. Soltuz, Between Generalized Pseudocontractions  and the Contractivity Condition,  OCTOGON,  Mathematica Magazine  9 (200l):1,   500-502.
  14. Ştefan M. Şoltuz, Mann iteration for generalized pseudocontractive maps in Hilbert spaces, Math. Commun. 6 (2001):1, 97-100.
  15. Stefan M.   Soltuz,   Observations   on  Some  Sequences   Supplied   by Inequalities, Mathematical Communications, 6,  nr.1 (2001 ), pp.101-106
  16. Stefan M. Soltuz,   The  Convergence    of Mann  Iteration  for  a  Strongly Pseudocontractive    Map  in  a Uniformly   Smooth  space  and  when  the  Dual  is  a Uniformly  Convex  Space,  “Proceeding   of the International   Conference   in Non-linear analysis”  (2001) Masan  and Chinju,  Korea.
  17. Billy E.Rhoades,   Stefan M.  Soltuz,   On the Echivalence   of Mann  and  Ishikawa      Methods,   (trimisa  spre  publicare   la:   International   Journal  of Matehmatics   and Mathematical   Sciences).
  18. C. Mustăţa, Extension of semi Lipschitz function on quasi-metric spaces, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx. 30 (2001) nr. 1, 61-67.
  19. Mustata, C.,  Extension   of  Convex   Semi-Lipschitz   Functions   on quasi-metric Linear   Spaces,   “First  Conference   of the  Mathematical   Society  of Republic   of Moldova”  –  Chisinau,  16-18 aug. (2001),  pp.98-99  (rezumat)
  20. C. Mustăţa, Extension of starshaped bounded semi-Lipschitz function on a quasi metric linear spaces. ”135-th Pannonian Applied Mathematical Meeting” 4-7 oct. 2001, 285-291.
  21. M. Crăciun, Approximation operators constructed by means of Sheffer sequencesRev. Anal. Numér. Théor. Approx., vol. 30 (2001), no. 2, 135-150 . (pdf)
  22. E. Cătinaş, On the superlinear convergence of the successive approximations method, J. Optim. Theory Appl., 113(2002) no. 3, pp. 473-485(freely available at Springer; tech. rep. here).
  23. E.  Catinas,  The  inexact  perturbed   Newton   method  for  nonlinear systems      with singular  Jacobians,  manuscris
  24. E.  Catinas,   The  convergence   of  the  finite  difference  Newton-Krylov   methods, manuscris.

Tema de cercetare  II: “Studiu calitativ al problemei  inverse si a celei  directe a dinamicii”

1. G. Bozis, M.-C. Anisiu, Families of straight lines in planar potentials, Rom. Astron. J. 11 (1) (2001), 27-43.
2. G. Bozis, M.-C. Anisiu, Families of straight lines in rotating frames, Rom. Astron. J. 11 (2) (2001), 145-1543. M.-C. Anisiu, The inverse problem of Dynamics, Acta Technica Napocensis, Section: Applied Mathematics and Mechanics 44 (1) (2001), 75-82
3. G. Bozis, M.-C.Anisiu, C. Blaga, Special families of Orbits  satisfying  a differential condition, predata spre publicare.

Tema de cercetare III:“Analiza numerica a unor probleme parabolice semiliniare”

1. C.I. . Gheorghiu, D. Trif, The numerical approximation to positive solution for some reaction-diffusion problemsPU.M.A., 11 (2001) 243-253.
2. C.I. Gheorghiu, E. Borşa, On the flow of a viscous thin layer on an inclined solid plane driven by a constant surface tension gradient, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx. 30(2001) 127-134.
3. C.I.-Gheorghiu, A  Muresan,  On the Significance of Integral  Properties  of Orbits in Some  Superlinear  FixedPerioProblems,  Proceedings   of ICNODEA,  Cluj• Napoca,  Sept. 2001 (6 pagini).
4. Suciu, N.,  Asupra   relatiei   intre   modelarea   microscopica    $i  macroscopica    a proceselor    termodinamice,   Ed.   Univ.   Pitesti,   Seria   Matematica    aplicata   si industriala  No.  5, 2001.
5. Suciu, N. (2000), On the Misra-Prigogine-Courbage theory of irreversibility 2. The existence of the nonunitary similarity, Buletin ştiintific, Seria Mat.şi Inf. (Univ. Piteşti), 6, 213-222
6. C. Vamoş, N. Suciu, H. Vereecken, J. Vanderborght, and O. Nitzsche, Path decomposition of discrete effective diffusion coefficient, Internal Report ICG-IV.00501, Forschungszentrum Jülich, November 2001
7. Vamos, C.,N.   Suciu,  H. Vereecken, O. Nitzsche,  H. Hardelauf,  Global  random walk  simulations   of diffusion,   in  Proceedings   of the  SCAN2000  I INTERVAL 2000,  Kluwer Academic/Plenum   Pbl.,  Eds.   J. W. von Gudenberg  and W.  Kramer (copyright-ul  semnat  in 24 sept. 2001).
8. Vamos,    C.,N.    Suciu,   H.   Vereecken,    J.  Vanderborht,   0.   Nitzsche,    Path decomposition   of discrete effective  diffusion  coefficient, prezentata  in cadrul seminarului  ICG-IV, Forschungsyentrum   Julich,  26.09.2001.
9. Suciu,  , C. Vamos,  H. Vereecken,  Dispersion,  numerical  diffusion, Eulerian• Lagrangean   methods  and global random  walk,  The 9-th Conference  on Applied an Industrial  Mathematics,   University  of Pitesti,  October 12-14,   2001.10.  Vamos, C.,  N.. Suciu, H. Vereecken, O. Nitzsche, H.. Hardelauf, Generalized random  walk algorithm for complex diffusion  processes  (trimisa spre publicare  la J. Comput. Physics,  Academic  Press).

 Anexa 4 .2:  Lista cartilor  aparute in edituri din tara

2001 Suciu N., Asupra relatie intre modelarea microscopica si macroscopica a proceselor termodinamice, Ed. Univ. Pitesti, in seria:  Matematica  aplicata si industriala, No.5,  2001.(158 pagini)

Anexa. 5.1: Lista articolelor stiintifice aparute in reviste de specialitate din strainatate:

1. E. Cătinaş, Inexact perturbed Newton methods and applications to a class of Krylov solvers, J. Optim. Theory Appl., 108(2001) no. 3, pp. 543-570(freely available at Springer; tech. rep. here).
2. A.C. Muresan, Alina Curseu, HighOrder Compact Schemes and Incremental Unknownsfor JD ConvectionDiffusion Problems, in Proceeding  of the “Journees  Jeunes Numericiens  – Colloque en l ‘honeur  de R. Temam”,  editor: edition  Scientifiques  Poitou-Charentes   (2001).
3. Ştefan M. Şoltuz, Mann iteration for generalized pseudocontractive maps in Hilbert spaces, Math. Commun. 6 (2001):1, 97-100.
4. Stefan M.  Soltuz,  Observations   on Some  Sequences   Supplied   by Inequalities,   Mathematical Communications,  Vol.6,  nr.1(2001),  pp.101-106.
5. Gheorghiu, D. Trif, The Numerical Approximation   to Positive  solution  for Some Reaction• diffusion  Problems,  PU.M.A.,   vol.11,  No.2,   May  2001,  pp.243-253.   (Dept.  of Mathematics, Budapest  Univ. of Economics&Dept.ofMath.,   Univ.of Siena, Italy).

Anexa 5.2.  Lista   articolelor   stiintifice   aparute in  revistele Academiei Romane

 1. Păvăloiu, On a Halley-Steffensen method for approximating the solutions of scalar equations, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 30(2001) no. 1, pp. 69-74.
 2. I. Păvăloiu, On some Aitken-Steffensen-Halley-type method for approximating the roots of scalar equations, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 30(2001) no. 2, pp. 207-212.
 3. E. Cătinaş, On accelerating the convergence of the successive approximations method, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 30 (2001) no. 1, pp. 3-8
 4. C. Mustăţa, Extension of semi Lipschitz function on quasi-metric spaces, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx. 30 (2001) nr. 1, pp. 61-67.
 5. M. Crăciun, Approximation operators constructed by means of Sheffer sequencesRev. Anal. Numér. Théor. Approx., vol. 30 (2001), no. 2, 135-150 . (pdf)
 6. G. Bozis, M.-C. Anisiu, Families of straight lines in planar potentials, Rom. Astron. J. 11 (1) (2001), 27-43
 7. G. Bozis, M.-C. Anisiu, Families of straight lines in rotating frames, Rom. Astron. J. 11 (2) (2001), 145-154
 8. C.I. Gheorghiu, E. Borşa, On the flow of a viscous thin layer on an inclined solid plane driven by a constant surface tension gradient, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx. 30(2001) 127-134.

Anexa 5.3:     Lista articoleleor stiintifice aparute in reviste de specialitate din tara:

1. I. Păvăloiu, A Halley-Aitken-type method for approximating the solutions of scalar equations, Bul. Ştiinţ. Univ. Baia Mare, xvii(2001) nos. 1-2, pp. 85-92 (link to the journal).
2. Stefan M. Soltuz, Between GeneralizedPseudocontractions and the Contractivity Condition, OCTOGON, Mathematica Magazine 9 (2001):1,   500-502.
3. M.-C. Anisiu, The inverse problem of Dynamics, Acta Technica Napocensis, Section: Applied Mathematics and Mechanics 44 (1) (2001), 75-82
4. Suciu, N.,  On the MisraPrigogineCourbage  theory of irreversibility 2.  The existence of the nonunitary similarity, Buletin  Stiintific,  Seria Matematica  si informatica,  Uni Pitesti,  No.  6, pp.213-222,    2000 (aparut  In oct. 2001).
5. C.I. Gheorghiu,  A  Muresan,   On the Significance of Integral Properties of Orbits in Some Superlinear Fixed-Period Problems, Proceedings   of ICNODEA, Cluj-Napoca, Sept.  2001  (6 pagini).
6. Mustata, C., Extension of Convex SemiLipschitz Functions on quasimetric Linear Spaces, “Research  on Theory  of Allure, .approximation,  Convexity  and Optimization,  Ed.  SRIMA Cluj-Napoca, nr. 3
(2001 ).

Anexa 6.1:  Lista comunicarilor  stiintifice prezentate  la manifestari internationale publicate ca rezumat (< de 3 pag.)

1. M. C. Anisiu, J. Cassaigne,   S.  Ferenczi,  Worshop  on “Subword   complexity  for finite  words”, Feb.13,   2001,  in cadrul  SD 2001,   Jan.29 -March  3,  CIRM Marseille,  France
2. E. Catinas,  The  superlinear   Convergence    of  the  Succesive   Approximations,    International Conference   on  Nonlinear  Operators,   Differential   Equations   and  Applications   (ICNODEA), Cluj-Napoca,   12-15   sept.2001.
3. E. Catinas,   Some   Aspects    in  the   Convergence    of  the   Newton-GMRES-GMBACK     and MINPERT Methods,   International    Conference    EMS-SIAM    Applied   Mathematics    in  Our Changing World (AMCWOl), 2-6 sept.2001,   Berlin  (conferinta  de 30 minute).
4. C.I. Gheorghiu, On the  Transition  to Turbulence   in some  Viscous  Flows  Driven  by Surface  Tension  Gradients,  Complexity  from Microscopic   to Macroscopic  Scales Coherence  and Large Derivations,  Greilor  Norway,  April 17,  2001  (NATO)
5. Mustata, C., Extension   of Convex  Semi-Lipschitz Functions  on quasi-metric  Linear  Spaces, “First Conference  of the Mathematical Society  ofRepublic ofMoldova”, Chisinau, 16-18  aug. (2001),  pp.98-99   (rezumat)
6. C. Mustăţa, Extension of starshaped bounded semi-Lipschitz function on a quasi metric linear spaces. ”135-th Pannonian Applied Mathematical Meeting” 4-7 oct. 2001, 285-291.
7. I. Pavaloiu, On Some Aitken-Steffensen-Halley-Type Methods for Approximating the Solutions of  the   Scalar  Equations,    “First  Conference    of  the  Mathematical  Society   of  Republic    of Moldova”  -Chisinau,  16-18 aug.  (2001),  pp.98-99  (rezumat)
8. I. Pavaloiu, On the Quasi-Halley Methods, “135-th  Pannonian  Applied Mathematical  Meeting”, 4-7 octombrie  (2001 ), Baia Mare.
9. Vamos, C., N. Suciu, H. Vereecken, f  Vanderborht, 0.  Nitzsche, Path decomposition  of discrete  effective diffusion coefficient, Internal Report ICG-IV.00501, Forschungszentrum Julich, november 2001.
10. Vamos, C.,    Suciu,  H.  Vereecken,  0.   Nitzsche,  H.  Hardelauf, Global  random  walk simulations  of diffusion, in Proceedings  of the  SCAN2000 I  INTERVAL 2000,  Kluwer Academic/Plenum Pbl., Eds. J.  W.  von Gudenberg and W. Kramer (copyright-ul semnat in 24 sept. 2001).
11. Vamos, C., N. Suciu, H. Vereecken, J. Vanderborht, O. Nitzsche, Path decomposition  of discrete effective   diffusion   coefficient,   prezentata   in    cadrul   seminarului   ICG-IV, Forschungsyentrum Julich, 26.09.2001.

Anexa 6 .2:  Lista comunicarilor  stiintifice prezentate la manifestari nationale publicate ca rezumat (< de 3 pag.)

1. M.C. Anisiu,  Finite  words  with  special  complexity properties,  4th  Joint  Conference  on Mathematics and Computer Science, June 5-10, 2001, Felix, Romania.
2. M.C. Anisiu,  Z.   Kasa,  Maximal  complexity  of  finite  words,  4th   Joint  Conference  on Mathematics and Computer Science, June 5-10, 2001, Felix, Romania.
3. Suciu, N., C. Vamos, H. Vereecken, Dispersion, numerical diffusion, Eulerian-Lagrangean methods and global random walk, The 9-th Conference on Applied an Industrial Mathematics, Universityof Pitesti, October 12-14, 2001.
4. Pavai, C., O.  Niculescu, C. Vamos, M.  Mihailescu, I. Blaga,  Tendinta variatiei temperaturii medii a aerului la statiile meteorologice Cluj-Napoca si Vladeasa 1800, Sesiunea anuala de cormunicari stiintifice, Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti 5- 7 iunie 2001.

Anexa 8 .2: Lista granturilor aparute in tara

 1. “Convergenta cu ordin inalt a aproximatiilor succesive” (Grant nr. 64/2001 cu Acad. Romana) Responsabil: Cerc.pr.gr.Il dr. E. Catinas
  Colaboratori:  Cerc.pr.gr.I dr. Ion Pavaloiu
  Asist.cercet. Maria Craciun
  Asist.cercet. Alina Curseu

2. “Metoda necunoscutelor de crestere aplicata la rezolvarea problemelor de de convectie-difuzie prin descompunerea domeniului(Grant nr.65/2001 cu Academia Romana)
Responsabil: Cerc.pr.gr.I  dr. Costica Mustata
Colaboratori:   Cerc.pr.gr.IIl  dr. Adrian Muresan
A  Miranville – Univ. din Pottiers – Franta

3.  ” Metode de tip Newton pentru cazul sing Convergenta liniara” (Grant nr. 7037/2001 cu MEC) Responabil: Cerc.pr.gr.Il dr. E. Catinas
Colaboratori:  Cerc.pr.gr.IIlAdrian Muresan Asist.cercet. Maria Craciun Asist.cercet.  Alina Curseu
Consultant:  Cerc.pr.gr.I  dr. Ion Pavaloiu

4.  “Metode numerice  pentru  sisteme  dinamice  disipative”  (Grant 7037/2001  cu MEC) Responabil:  Cec.pr.gr.II   dr. Calin loan Gheorghiu
Colaboratori:    Cerc.pr.gr.II   dr.  Nicolae  Suciu
Cerc.pr.gr.Ill    Calin Vamos

5. “Miscarea programata in problema  inversa a dinamicii”(Grant   nr.7037/2001  cu MEC) Responsabil:   Cerc.pr.gr.II  dr. Mira Cristiana  Anisiu
Colaboratori:  Cerc.pr.gr.II   dr. Cristina  Blaga

Anexa 9: Lista contractelor extrabugetare:
1.”Noi  metode si  tehnici  optice  si fototennice   destinate   investigarii si  caracterizarii  substantelor si biosistemelor”  din cadrul  programului  BIOTEC  (contract  cu ITIM Cluj-Napoca/2001-2004 in valoare de 122,5 milioane  lei).
Responsabil:    Cerc.pr.gr.III   Calin Vamos
Colaboratori:  Cerc.pr.gr.II    dr. Nicolae  Suciu
Cerc.pr.gr.11  dr.  Calin loan  Gheorghiu

Lista lucrarilor
Elaborate si publicate de catre cercetatorii Institutului de Calcul “Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca in anul 2001
Autor:  Pavaloiu Ion (aflat in tara)

Articole stiintifice publicate in reviste:

1.I. Păvăloiu, On a Halley-Steffensen method for approximating the solutions of scalar equations, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 30 (2001) no. 1, pp. 69-74.
2. I. Păvăloiu,On some Aitken-Steffensen-Halley-type method for approximating the roots of scalar equations, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx.,30 (2001) no. 2, pp. 207-212.
3. I. Păvăloiu,A Halley-Aitken-type method for approximating the solutions of scalar equations, Bul. Ştiinţ. Univ. Baia Mare,xvii (2001) nos. 1-2, pp. 85-92 (link to the journal).

Autor:  Mustata Costica (aflat in tara)
Articole stiintifice publicate in reviste:

 1. C. Mustăţa,Extension of semi Lipschitz function on quasi-metric spaces, Rev. Anal. Numer. Theor. Approx. 30 (2001) nr. 2, 61-67.
 2. C. Mustăţa, Extension of convex semi-Lipschitz Functions on quasi-metric linear spaces, Seminaire de la Théorie de la Meilleure Approximation, Convexité et Optimization, Cluj-Napoca, 29 November 2001, 85-92.
 3. Mustata, C., Extension of Starshaped Bounded Semi-Lipschitz Functions on a Quasi-metric Linear Space,  Proceedings  of the  “135-th  Pannonian   Applied  Mathematical   Meeting”,   4-7 octombrie  (2001),  Baia  Mare, p.285-291.Autor:  Mira-Cristiana Anisiu (aflata in tara)
  Articole stiintifice publicate in reviste:
 1. G. Bozis, M.-C. Anisiu,Families of straight lines in planar potentials, Rom. Astron. J. 11 (1) (2001), 27-43
 2. G. Bozis, M.-C. Anisiu,Families of straight lines in rotating frames, Rom. Astron. J. 11 (2) (2001), 145-154
 3. M.-C. Anisiu, The inverse problem of Dynamics, Acta Technica Napocensis, Section: Applied Mathematics and Mechanics 44 (1) (2001), 75-82

Autor:  Emil Catinas (aflat in tara)
Articole stiintifice public ate in reviste:

 1. E. Cătinaş,Inexact perturbed Newton methods and applications to a class of Krylov solvers, J. Optim. Theory Appl.,108 (2001) no. 3, pp. 543-570 (freely available at Springer; tech. rep. here).
 2. E. Cătinaş,On accelerating the convergence of the successive approximations method, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 30 (2001) no. 1, pp. 3-8

Autor: Adrian Muresan  (aflat in tara)
Articole stiintifice publicate in reviste:

1. A. C. Muresan, Alina Curseu, High-Order Compact Schemes and Incremental Unknownsfor 1D ConvectionDiffusion Problems, in Proceeding of the “Joumees Jeunes Numericiens  -Colloque en l ‘honeur  de R. Temam”, editor:  edition  Scientifiques  Poitou-Charentes   (2001).
2. C.I. Gheorghiu,  A  Muresan,  On the Significance of Integral Properties of Orbits in Some Superlinear FixedPeriod Problems, Proceedings of ICNODEA,  Cluj-Napoca,  Sept.  2001  (6 pagini)

Autor: Maria Craciun (aflata in tara)
Articole stiintifice publicate in reviste:

 1. M. Crăciun,Approximation operators constructed by means of Sheffer sequences,Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., vol. 30 (2001), no. 2, 135-150 . (pdf)

Autor:   Stefan Mircea Soltuz  (plecat la bursa de doctorat in Germania,   pe perioada  1.05.2001-    30.06.2004)

Articole stiintifice publicate in reviste:

 1. Stefan M. Soltuz, Between Generalized Pseudocontractions and the Contractivity Condition, OCTOGON,  Mathematica  Magazine  9 (2001):1 500-502.
  2. Stefan M. Soltuz, Mann Iteration for  Generalized PseudocontractiveMaps  in Hilbert Spaces, Mathematical Communications,  Vol. 6,  nr.1(2001  ), pp. 97-100
  3. Stefan M. Soltuz,  Observations on Some Sequences Supplied by Inequalities, Mathematical Communications, Vol.6,  nr.1(2001),   pp.101-106.
  4. Stefan M. Soltuz, The Convergence of’MannIterationfor a Strongly PseudocontractiveMap in a UniformlySmooth space and when the Dual is a Uniformly Convex Space, “Proceeding of the International  Conference   in Non-linear  analysis”  (2001)  Masan and Chinju, Korea

Autor: Pavaloiu  Ion
Articole stiintifice publicate in reviste:
1. I. Păvăloiu,On the Chebyshev method for approximating the solutions of polynomial operator equations of degree 2, Bul. Ştiinţ. Univ. Baia Mare,xvi (2000) no. 2, pp. 219-224 (link to the journal).
2. I. Păvăloiu,Optimal efficiency index of a class of Hermite iterative methods with two steps, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx.,29 (2000) no. 1, pp. 83-89. (pdf file available soon)
3. I.K. Argyros, E. Cătinaş, I. Păvăloiu, On the convergence of Steffensen Aitken-like methods using divided differences obtained recursively, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3 (2000) no. 1, pp. 7-13.
4. I. Argyros, E. Cătinaş, I. PăvăloiuOn the approximate solutions of implicit functions using the Steffensen method, Proyecciones,19 (2000) no. 3, pp. 291-303 (link to the journal).
5. I.K. Argyros, E. Cătinaş, I. Păvăloiu, On some general iterative methods for solving nonlinear operator equations containing a nondifferential term, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3(2000) no. 1, pp. 15-21.
6. I.K. Argyros, E. Cătinaş, I. Păvăloiu, Conditions for the convergence of perturbed Steffensen methods on a Banach space with convergence structure, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3(2000) no. 1, pp. 23-35.Autor: Mustata Costica

Carti aparute in tara:
1.
C. Mustăţa, M. Bărbosu, Algebra, analytic geometry and tensorial calculus. Editura Dacia, Cluj-Napoca, Chapters I and II, pp. 9-127, 2000.

Articole stiintifice publicate in reviste:1.
Mustata, C., Some Observations  on Approximation  of Convex  Lipschitz  Functions,  Rev.Anal.Numer Theor.Approx.   29 (2000)  No.2 .
2. C. Mustăţa, Uniqueness of extension of semi-Lipschitz functions on quasi-metric spaces, Bul. Ştiinţ. Univ. Baia Mare, Vol. XVI, no. 2 (2000).

Autor:   Mira-Cristiana Anisiu
Articole stiintifice publicate in reviste:
1. M.-C. Anisiu, G. Bozis,Programmed motion for a class of families of planar orbits, Inverse Problems 16 (2000), 19-32.
2. G. Bozis, M.-C. Anisiu, Cristina Blaga,A solvable version of the direct problem of Dynamics, Rom. Astron. J. 10 (1) (2000), 59-70.
3. M.-C. Anisiu, Families of similar orbits in the inverse problem of Dynamics, Proceedings of the Itinerant SeminarT. Popoviciuof Functional Equations, Approximation and Convexity, Cluj-Napoca, 23-29 May 2000, ed. E. Popoviciu, Srima, 2000, 9-18 (pdf file here)

Autor:  Emil Catinas

Articole stiintifice publicate in reviste:
1. I. Argyros, E. Cătinaş, I. Păvăloiu, On the convergence of Steffensen-Aitken-like methods using divided differences obtained recursively, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3 (2000) no. 1, pp. 7-13.
2. I. Argyros, E. Cătinaş, I. PăvăloiuOn the approximate solutions of implicit functions using the Steffensen method, Proyecciones, 19 (2000) no. 3, pp. 291-303(MR 2001k:65096) (pdf file also here).
3. I. Argyros, E. Cătinaş, I. Păvăloiu On some general iterative methods for solving nonlinear operator equations containing a nondifferentiable term, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3 (2000) no. 1, pp. 15-21.
4. I. Argyros, E. Cătinaş, I. Păvăloiu, Conditions for the convergence of perturbed Steffensen methods on a Banach space with a convergence structure, Adv. Nonlinear Var. Inequal., 3 (2000) no. 1, pp. 23-35.
5. E. Cătinaş,A note on the quadratic convergence of the inexact Newton methods, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 29 (2000) no. 2, pp. 129-133.

Autor:  Adrian Muresan

Articole stiintifice publicate in reviste:
1. A. Miranville, Adrian-Cristian    Muresan,    The  Uncentered  Type Incremental  Unknowns for a Singularly Perturbed Bilocal Problem, Rev.  Anal. Numer.  Theor. Approx.,  29 (2000) no.  2,  pp.

Autor:   Stefan Mircea Soltuz

Articole stiintifice publicate in reviste:1.
St. M.. Soltuz, Some Sequences Supplied by Inequalities and Their Applications, Rev. Anal. Numer. Theor.  Approx.,  29 (2000) no.  2, pp.
2.  M. Soltuz,  TwoMultivaluedMaps,  OCTOGON  Mathematical  Magazine  8 :1  (2000), pp. 81-182.
3. St. M.. Soltuz,A Sequence Given by a Inequality, OCTOGON  Mathematical  Magazine  8:1   (2000), pp.171-172
4. St. M. Soltuz, An Introduction to Multivalued Maps,OCTOGON Mathematical Magazine  8 :2 (2000), pp. 486-490.
5. St. M..Soltuz,Mean   Value in Iteration, OCTOGON  Mathematical   Magazine  8:2 (2000), pp.492-494.
6. St. M. Soltuz, A Property of Measurable Functions, OCTOGON Mathematical Magazine  8:2  (2000), pp.495A97
7. St. M. Soltuz, Properties for Multivalued Maps, OCTOGON  Mathematical Magazine   8:2 (2000), pp.500-501.

Autor:  Calin loan Gheorghiu

Articole stiintifice publicate in reviste:

 1. C.I. Gheorghiu, D. Trif,On the bifurcation and variational approximation of the positive solution of a nonlinear reaction-diffusion problem,Studia Univ. Babeş-Bolyai Math., XLV (2000) 29-37.
 2. C.I. Gheorghiu, E. Borşa, On the Marangoni flow on an inclined plane, Bul. Inst. Politehnic din Iaşi, Supliment Mecanica Fluidelor, XLVI(L) (2000) 61-64.
 3. C.I. Gheorghiu,A unified treatment of boundary layer and lubrication approximations in viscous fluid mechanics, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx.,29 (2000) 135-138.

Autor:   Calin Vamos

Articole stiintifice public ate in reviste:

 1. C. Vamoş, N. Suciu, H. Vereecken, U. Jaekel, and H. Schwarze,Random Walkers Cellular Automata for Diffusion Processes,Z. Angew. Math. Mech. (ZAMM) 80, S367-68 (2000). (Impact Factor: 0.407).
 2. C. Vamoş, N. Suciu and W. Blaj,Derivation of one-dimensional hydrodynamic model for stock price evolution,Physica A 287, 461-467 (2000). (Impact Factor: 1.250) (pdf)
 3. N. Suciu, C. Vamoş, A. Georgescu, U. Jaeckel, and H. Vereecken, Transport processes in porous media. 1. Continuous modeling, Rom J. of Hydr. & Water Resour. 5, No. 1-2, 39-56 (1998).
 4. C. Vamoş, N. Suciu, A. Georgescu, U. Jaeckel, and H. Vereecken, Transport processes in porous media. 2. Numerical modeling, Rom J. of Hydr. & Water Resour. 5, No. 1-2, 85-98 (1998).Autor:Suciu Nicolae
 5. Articole stiintifice publicate in reviste:
  1. Vamoş, C., N. Suciu, H. Vereecken, U. Jaekel, and H. Schwarze (2000), Random walkers cellular automata for diffusion processes, ZAMM. Z. Angew. Math. Mech., 80, S367-68, doi:10.1002/zamm.20000801455
  2. Vamoş, C., N. Suciu and W. Blaj (2000),Derivation of one-dimensional hydrodynamic model for stock price evolution, Physica A, 287, 461-467,doi:10.1016/S0378-4371(00)00385-X
  3.  Suciu, N, C. Vamoş, A. Georgescu, U. Jaeckel, and H. Vereecken (1998), Transport processes in porous media. 1. Continuous modeling, Rom J. of Hydr. & Water Resour., 5(1-2), 39-55 (aparuta in Mai 2000).
  4. Vamoş, C., N. Suciu, U. Jaeckel and H. Vereecken (1998), Transport processes in porous media. 2. Numerical modeling, Rom J. of Hydr. & Water Resour., 5(1-2), 85-97 (aparut in Mai 2000).